FormacsHT Toplam Organik Karbon (TOK) Tayin Cihazı


Bircan Bozkaya

Çevre Mühendisi
Ürün Sorumlusu
Trio Teknik Cihazlar

 

FormacsHT TOK/TN analizörü, yüksek sıcaklıkta katalitik yakma yöntemini kullanarak toplam organik karbon (TOK) ve toplam azot (TN) değerlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde analiz eder.

Sistem azot konsantrasyonunu ve/veya karbon fraksiyonlarını çeşitli örnek matrislerinden ölçmek için tasarlanmıştır. Cihaz bağımsız analizör olarak çalıştırılabilir fakat tam otomasyon için rastgele erişimli bir otomatik örnekleyici de mevcuttur. Cihaz numune tipi ve bir dizi farklı katalizörden optimize edilmiş olup numunede bulunan tüm karbon ve azot fraksiyonlarının analizine izin veren çalışma sıcaklıkları için özel olarak tasarlanmıştır. Fraksiyonlar, asitlendirme ve temizleme gibi otomatik numune hazırlama işlemleri ile sırayla veya aynı anda ölçülebilir.

Özellikler
• Stand-alone (tek başına) veya otomatik örnekleyici ile TOK analizi,
• Otomatik karıştırma ile homojenleştirme (mekanik veya manyetik),
• Sağlam, dönebilen, septum kullanmayan enjeksiyon portları,
• Optimum nem uzaklaştırmak için dahili peltier soğutucusu,
• Vial boyutlarında septumlu vialleri de içeren çeşitlilik,
• Gerçek sistem blank analizlerine olanak sağlar,
• EPA 415.1, 5310B, DIN 38409 H3, ASTM D-5173, USP <643>, EU 2.2.44, ISO 8245, EN 1484, USEPA 9060A metotlarına uygunluk.

FormacsHT cihazında, katı malzemelerde karbon tayini için PrimacsMCS eklenti modülü, ND25 toplam azot dedektörü ve gerçek bir Kjeldahl alternatifi sağlamak için nitrat ve nitritleri ölçme imkanı gibi çeşitli seçenekler ve aksesuarlar mevcuttur. FormacsHT analizörü, düşük seviyeden genişletilmiş yüksek konsantrasyon aralıklarına kadar her laboratuvar için en yeni gereksinimleri karşılar.

Uygulama Alanları:
• İçme suyu.
• Atık su.
• Yüzeysel sular.
• Deniz suyu.
• Yüksek tuzlu sular.
• Proses kontrolü.
• İlaç endüstrisi.
• Toprak ekstratları.
• Diğerleri.

FormacsHT analizörü, bağımsız analizör olarak çalıştırılabilir. Tam otomasyon için rastgele erişimli otomatik örnekleyici mevcuttur.

FormacsHT Analizörü, Toplam Organik Karbon’u (TOK), Toplam Karbon (TK) ve Toplam İnorganik Karbon’u (TİK) analiz ederek ölçer. Toplam Karbon (TK) değeri, numunenin yüksek sıcaklıktaki yanma fırınına enjeksiyonu ile elde edilir.

Karbon Fraksiyonları
TK, katalitik oksidasyonla 950°C’ye kadar olan sıcaklıklarda karbondioksite (CO2) dönüştürülür. CO2 formu taşıyıcı gaz içine dağılır ve CO2 konsantrasyonu kızılötesi dedektör tarafından ölçülür (NDIR). TİK, numuneyi asit içeren bir reaktöre enjekte ederek, inorganik karbonu CO2’e dönüştürerek belirlenir. Kızılötesi dedektör asitlendirme sırasında oluşan CO2’i ölçer. TOK konsantrasyonu TK’dan TİK çıkarılarak otomatik olarak hesaplanır. (TOK=TK-TİK)

Ek olarak, uçurulamayan organik karbon (N-UOK), otomatik asitlendirme ve numunenin temizlenmesi ile ölçülebilir. TİK ve UOK (uçurulabilen organik karbon) giderilebilir. Numunedeki N-UOK kalıntıları ve numuneyi yüksek sıcaklıktaki yanma fırınına enjekte ederek doğrudan ölçülebilir. UOK konsantrasyonu önemsiz ise N-UOK, TOK’a eşittir (TOK = N-UOK + UOK). İsteğe bağlı olarak, FormacsHT, UOK ‘nu doğrudan ölçmek için yapılandırılabilir. UOK sıvı numuneden temizlenebilir. Taşıyıcı gaz + UOK yüksek sıcaklık yanma fırınına enjekte edilir ve NDIR ile ölçülür.

Toplam Azot (TN) ve Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Analizleri
Geniş bir TN konsantrasyon aralığı kemilüminesans kullanılarak kısa bir analiz süresinde yüksek doğrulukla ölçülebilir. Numune, katalitik olarak yandığı yüksek sıcaklık fırınına enjekte edilir. Oksidatif piroliz, kimyasal olarak bağlı azotun Nitrik Okside (NO) dönüştürülmesine neden olur. ND25 dedektörde, NO yarı kararlı Nitrojen Diokside tepki verir. Yarı kararlı Azot Dioksitin hızlı bozunumundan yayılan fotonlar fotoçoğaltıcı tüpü (PMT) tarafından algılanır. FormacsHT analizörü ayrıca Nitrat + Nitrit (NN) analizi için dahili bir NN reaktörü ile Toplam Kjeldahl Azot (TKN) analizi için uygun bir maliyet ve daha güvenli bir alternatif sunar.

TKN değeri iki adımda belirlenir, TN analizi ve NO3+NO2 kimyasal indirgeme analizi yoluyla. TKN değeri, otomatik olarak çıkarma ile elde edilir. TKN = TN – NN. Bu benzersiz alternatif metot çok hızlı bir analiz süresi (5 dk.) sağlar ve tehlikeli asit kullanımını kaldırır. FormacsHT TOC / TN analizörü, TOK, TN ve TKN otomasyonunu tek bir sistemde birleştirir.

Özellikler
• Anlık TOK ve TN ölçümleri.
• TN ve NO2 + NO3’ın analizi için CLD dedektörü.
• Toplam Kjeldahl Analizi için mükemmel bir alternatif.
• Düşük algılama limitleri.
• Tehlikeli reaktif içermeyen hızlı analizler.
• Numune hazırlama gerekmez.
• Geniş dinamik alan.
• Düşük bakım üniteleri.
• EN 12260, ISO 11905-2, ASTM D5176-91, DIN 38409 H27 metotlarına uygunluk.

Katı Örnekler için PrimacsMCS Toplam Organik Karbon (TOK) Modülü
PrimacsMCS eklenti modülü katı malzemeleri analiz eder ve FormacsHT sıvı numune analizörleri ile birlikte çalışır. Farklı numune çesitlerini işleyen laboratuvarlar için ekonomik bir çözüm sunar. Ünite TK ve TİK analizleri için herhangi bir numune hazırlama olmadan iki entegre reaktörden oluşur. TK, numunenin 1100°C’de katalitik oksidasyonu ile belirlenir, bu da karbonu CO2’e dönüştürür. TİK, İK’u CO2’e dönüştüren ayrı bir reaktörde, numunenin asitleştirilmesiyle belirlenir. PrimacsMCS, CO2’in tespiti için Formacs cihazının NDIR dedektörünü kullanır.

PrimacsMCS analizörü TK, TIK ve TOK’nu analiz eder. Yazılım, numunelerin TOK konsantrasyonunu çıkarma- (TK- TIK = TOK) ile hesaplar.

Özellikler
• Otomatik terazi arayüzü.
• 3 grama kadar örnek ağırlığı.
• 1 mg- 40 mg mutlak karbon aralığı.
• Eşsiz dikey numune yükleme haznesi.
• Yeniden kullanılabilir kuvars numune kapları.
• Ekonomik.
• Minimum tezgâh alanı gereksinimi.
• Entegre TK ve TİK reaktörleri.
• Örnek ön işlem gerekmez.
• ISO 10649, ISO 13137, EN 13639, EPA 415.1, ASTM D-2579, US EPA 9060A metotlarına uygunluk.

Kısaltmalar
• TOK: Toplam Organik Karbon.
• TN: Toplam Azot.
• TİK: Toplam İnorganik Karbon.
• İK: İnorganik Karbon.
• N-UOK: Uçurulamayan Organik Karbon.
• TKN: Toplam Kjeldahl Azotu.
• UOK: Uçurulabilen Organik Karbon.

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)