Gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yiğitbaşı, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

22 Temmuz 2017

 

 

Ekonomik büyüklüğü 3 milyar dolar seviyesinde olan Türk boya sanayinin öncü kuruluşu
Boya Sanayicileri Derneği (Bosad), sektörün gelişimi için çok önemli çalışmalar
yürütüyor.
Gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet
Yiğitbaşı,
derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yiğitbaşı, bu faaliyetler arasında çok
önemli bir
yeri olan ve 2018 yılında Artkim Fuarcılık ile birlikte ikincisi düzenlenecek olan
paintistanbul 
& Turkcoat fuar ve kongresinin, sektörün beklentilerine geniş ölçekte cevap
vereceğini belirtti.

 

 

 

 

 

Sayın Ahmet Yiğitbaşı, okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir
misiniz?

1958 İzmir doğumluyum. Aachen Teknik Üniversitesi (Almanya) Makina Mühendisliği bölümünde öğrenim gördüm ve Yakıt
Mühendisliği dalında Yüksek Lisansımı tamamladım. İş hayatıma 1987’de Almanya’da Union Kraftstoff’ta başladım.
1989-2015 yılları arasında Yaşar Holding şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştım. 1996-2001 yılları arasında Yaşar
Holding Boya Grubunda; Otomotiv, Endüstriyel, İnşaat Boyaları ve Matbaa Mürekkepleri olmak üzere, farklı iş ünitelerinden
sorumlu Başkan Yardımcısı; 2006-2009 yılları arasında Yaşar Holding Dış Yatırımlar ve Yeni Projeler Başkanı; 2001-2006 ile
2009-2015 yılları arasında Boya Grubu Başkanı olarak görev yaptım. 2015 yılından itibaren de DYO Boya A.Ş, TOYO Matbaa
Mürekkepleri A.Ş. ve DESA Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim. Yaşar Üniversitesi’nde,
2003-2010 yılları arası Mütevelli Heyet Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum ve 2010 yılından itibaren de Mütevelli
Heyet Başkanı olarak görev yapmaktayım. Türkiye Boya Sanayicileri Derneği’nde (Bosad) kurucu üye olarak, 2003 yılından beri
Yönetim Kurulunda görev almaktayım.2007-2009 arasında ve 2015-2017 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Evli ve 2
çocuk sahibiyim. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmekteyim.

Boya Sanayicileri Derneği’nin (Bosad) tarihçesi, faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Boya ve hammaddeleri sanayimizin meslek örgütü ihtiyacı dikkate alınarak sektör temsilcilerimizin girişimleriyle
2003/ Temmuz döneminde Bosad kuruluş süreci tamamlamıştır. Çalışmalarına 9 kurucu üye ile başlayan Bosad,
bugün kayıtlı ekonomi içinde boya ve hammaddeleri sektörümüzün 70’i aşkın kuruluşuyla önemli bir temsil gücüne
ulaşmıştır.Kuruluş sürecini takiben Bosad mesleki ve sektörel çalışmalarını 3 temel alanda sürdürmekte olup,
bürokratik, sektörel ve sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkileri önemli bir boyuta gelmiş bulunmaktadır. Boya ve
hammadde sektörümüzün ülkemizdeki tek temsilcisi olarak sektörümüzün temel, yapısal ve güncel sorunlarına
çözüm getirmek amacı ile mesleki organizasyonunu çağdaş bir anlayış ile düzenlemiş bulunmakta, etkinlikle sonuç
alıcı bir düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir. Bosad çalışmalarında üst düzey sektörel katılım yanında sektörümüzün
sorunlarına çözüm oluşturmak amacı ile mesleki ve teknik alanda 20’ye yakın Bosad Çalışma Grupları oluşturulmuş ve
geniş boyutlu sektörel katılımla mesleki görüş ve önerilerini oluşturarak ilgili mercilere sunmaktadır. Kuruluşundan
bugüne 14 yıllık çalışma dönemi içinde özellikle bürokratik alandaki çalışmalarıyla örnek bir kuruluş sıfatını kazanmış ve
oluşturduğu sektörel konumlu görüş ve değerlendirmeler her alanda geniş kabul görmektedir.
Bosad ayrıca Avrupa Boyacılar Birliği (CEPE)’nin gözlemci, Dünya Boyacıları Birliği (IPPIC)’nin Türkiye üyesi olarak
uluslararası alanda önemli bir temsil gücüne sahiptir. Boya sektörümüzün ve kuruluşlarımızın gelişim ve tanıtımına
yönelik etkin faaliyetlerde bulunmaktadır.Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinde boya ve hammaddeleri sektöründe
bir yatırım ve üretim olma üssü hedefi çerçevesinde oluşturulan projelerle çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’deki
boya tüketiminin arttırılması ve boya kültürünün oluşturulmasına yönelik çok çeşitli projeler oluşturmakta, Kurumsal
ve sektörel bazlı sosyal sorumluluk anlayışı ile ortak proje uygulama sürecini devam  ettirmektedir.

2016 yılında ilk kez Bosad ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile bir arada düzenlenen paintistanbul & Turkcoat’ın, 2018 yılında
ikincisi düzenlenecek.2016 fuarı ve kongresi hakkındaki izlenimlerinizi ve yorumlarınızı, 2018 yılında düzenlenecek olan
fuar ve kongre için de beklentilerinizi ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bosad, boya ve hammaddeleri sektörümüzün gerek ulusal, gerekse uluslararası alandaki tanıtımına katkı yapmak amacıyla
2009 yılından bu yana kongre ve fuar çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar 2010-2012 ve 2014 yıllarında paintistanbul
adı altında kongre ve fuar projesine devam etmiş, 2016 yılında ise sektörümüzden gelen taleple, yine aynı alanda diğer bir
sektör fuarı olan Turkcoat ile birleşerek Artkim Fuarcılık organizasyonu altında paintistanbul & Turkcoat olarak daha büyük bir
katılımla projeyi yürütmektedir.2018 yılında Artkim Fuarcılık ile aynı ad altında ikincisi düzenlenecek olan fuar ve kongre projemiz,
Bosad ve sektörümüzün beklentilerine geniş ölçekte cevap vermeyi hedeflemektedir. İki ayrı fuarın tek bir organizasyonda
birleştirilmesiyle sektörümüzün katılım ve temsil gücü arttırılmakta ve sektörel verimlilik açısından yüksek seviyeli bir proje olarak
devam etmektedir.Ortak projemiz ile boya ve hammaddeleri sektörümüzün uluslararası alanda olduğu kadar, ulusal alanda da
temsil ve katılım açısından en yüksek katılımlı projesi olma özelliğini taşımaktadır.

Bosad olarak, Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporunu yayımladınız. Bu araştırmanın sektöre etkisini yorumlayabilir
misiniz?

Türkiye boya sanayinin dünyadaki konumu yanında, başta AB ülkeleri olmak üzere bölgesel diğer coğrafi alanlar da dikkate
alındığında büyük bir potansiyel ve rekabet gücüne sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Sektörümüzün 2016-2026 dönemini
kapsayan ekonomik, ticari ve teknolojik alanlardaki gelişim süreçlerini ele alarak değerlendirmek amacıyla Bosad olarak
“Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu”nu düzenlemiş bulunmaktayız. Hazırlanan sektör raporunun, uluslararası
alandaki gelişmeleri kapsayan bölümünde A.T. Kearney’nin önemli  katkı ve değerlendirmeleri de yer almıştır. Sektör raporumuz,
gelecek 10 yıllık dönemdeki ulusal ve uluslararası alanlarda ortaya çıkan riskler ve beklentiler, buna karşı sektörel olarak alınması
gereken tedbirler ve aksiyonları içermektedir.  Stratejik gelişim raporumuz aynı zamanda Bosad olarak Türkiye boya sanayini
bölgesel çekim merkezi haline getirme hedefimizle örtüşmekte olup, bu amaca  yönelik bir yol haritası oluşturmamıza da destek
vermektedir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ülkemizde birçok bölge yeniden yapılandırılıyor. Bu durum, boya sektörünü nasıl etkiliyor?

Türkiye’deki kentsel dönüşüm, sektörümüzü başta inşaat boyaları olmak üzere, iki ana alanda etkilemektedir. Bu alanlardan
birincisi, kentsel dönüşümdeki belirsizlik nedeniyle mevcut bina stokundaki yenileme pazarının, beklentilerle beraber durgunluk
içine girmesi ve tüketimin yeterli ölçüde gelişmemesidir. Diğer taraftan, yeni binaların kentsel dönüşümle beraber devreye girmesi
de nispi bir büyüme yaratmaktadır.Yenileme pazarı yukarıda belirtildiği üzere inşaat boyaları tüketimi açısından çok büyük oranda
önem taşımaktadır.Mevcut bina stokunun 20 milyona yaklaştığı düşünüldüğünde; kentsel dönüşüm modeli, yeni inşaat alanlarının
büyümesine ve dolaylı olarak inşaat boyaları tüketiminin artmasına olumlu etki yapacaktır.

Dünya, Avrupa ve Türkiye’de boya üretim verileri hakkında bilgi verir misiniz, Türkiye nasıl bir konumda bulunmaktadır? Boya üretimi
açısından ülkemiz hangi avantajlara ve dezavantajlara sahiptir? Mevcut sorunlar nasıl aşılabilir?

Dünya boya pazarı son verilere göre yaklaşık 45 milyon yıl/ton üretimi kapsamaktadır. Bu hacmin %55’i dekoratif boyalar
%45’i ise  sanayi boyalarından oluşmaktadır.Toplam küresel değeri ise yaklaşık 130 milyardolardır. Türkiye küresel boya
pazarı üretiminden yaklaşık %2’lik pay almaktadır. Türk boya sanayinin ekonomik büyüklüğü (iç pazar ve ihracat olmak
üzere) 3 milyar dolar seviyesinde.2015 yılında sektörde 915 bin tonluk üretim gerçekleşmiştir. 2016 yılının da,2015 yılı
seviyelerinde bir büyüme ile kapanacağını tahmin ediyoruz. Boya sanayinin  toplam üretimi yüzde 60’ı dekoratif (inşaat)
boyalar, %40 ise sanayi boyaları olarak gerçekleşti. Değer bazında ise inşaat boyaları yüzde 37,sanayi boyaları ise %63
bir paya sahip. Diğer taraftan sanayi boyalarında da önemli bir ilerleme söz konusu. Toplam boya üretim  rakamımız ile,
Avrupa’nın en büyük 5’inci üreticisiyiz. 4’üncü İtalya ile rakamlarımız birbirine çok yakın ve hedefimiz kısa vadede en büyük
üçüncü sektör olmaktır. Avrupa kalitesinde üretim yapan, teknolojisini sürekli geliştiren bir sanayi olarak bölgesel bazda güçlü
bir oyuncuyuz.Tüm bunlar boya sanayinin gelecek yıllardaki gelişimi açısından son derece olumludur. Dolayısıyla, sektörün
ilerleyen yılları adına umutluyuz. Türk boya sanayi son yıllardaki ekonomik ve teknik gelişmesini üst seviyeye çıkararak rekabetçi
bir sektör konumuna ulaşmıştır. Bu avantajını kullanarak bugün yaklaşık 50 ülkeye boya ürünleri ihracatı yapmaktadır. Coğrafi
konumumuz gereği bölgesel pazarlara yönelik önemli yakınlığımız diğer bir avantajımızdır.Teknolojik boyutuyla gelişen bir sanayi
olarak boya sektörü, dünya pazarlarına sunulmak üzere yüksek katma değerli ürün oluşturmak için çalışmalarını daha yüksek
seviyede sürdürmek zorundadır. Boya sanayimiz özellikle temel ana girdilerde ithalata bağımlı bir sektör olarak dikkat çekmektedir
ve ithalata bağımlı sektör konumunu aşması için temel girdi yatırımlarına geniş ölçekte ihtiyaç duyulmaktadır.

Boya ürünleri çeşitlilik, verimlilik ve teknoloji açısından nasıl geliştirilebilir? Bu konuda özel sektör, kamu kurumları ve üniversitelere
ne tür görevler düşüyor? 
Türkiye’nin boya alanında özellikle Ar-Ge ve know-how konusunda küresel anlamda söz sahibi olması sizce
mümkün müdür?

Boya sanayinin sizin de söylediğiniz üzere verimlilik ve teknoloji açısından gelişimi, yurt içi ve dışı pazarlardaki gelişmelere bağlıdır.
Son yıllarda ülkemizde imalat sanayimizin gelişmesi bu alanda boya sanayi ürünlerinin de çeşitlilik (kullanım alanları itibarı ile) ve
Ar-Ge açısından etkilemektedir.Bu alanda dünyadaki gelişmelere paralel Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sürmektedir. Boya
sanayimiz bu gelişime katkı sağlamak amacıyla aynı zamanda bürokratik kurumlarla entegrasyon konusundaki çalışmalarıyla da
devam  ettirmektedir.Ayrıca üniversitelerimizle beraber Ar-Ge ve teknolojik alandaki gelişmeler dahilinde ortak çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. Türkiye’nin küresel anlamda boya teknolojileri konusunda söz sahibi olması için özellikle üretim teknolojileri ile
beraber inovasyon ve ürün geliştirme konusuna ağırlık vermesi gerekmektedir.

Bosad’ın çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz? Boya üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm
konuları hakkında 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Kimya ve boya sektöründeki son teknolojik gelişmeler,üretim alanında insan sağlığı ve çevre konularında yeni ürün portföylerine
yönelik yeniliklere ve sorumluluklara yol açmıştır. Ülkemizde de bu alanda boya sanayimizde çevre dostu ürünlere yönelik, ürün
çeşitleri giderek artmakta ve yeni sektörel talebe karşılık verilmektedir. Önümüzdeki yüzyılın sanayileşme kriterleri  başında çevre
ve insan bağlamında üretim anlayışının daha da gelişeceğini düşünmekteyiz.Boya sanayi üretiminde son yıllarda çevre
regülasyonlarına uyum süreci ile beraber geri kazanım ve dönüşüm konularında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.Kuruluşlarımız
çevre ve insan sağlığı konularında önemli yatırımlar yapmakta ve bu alandaki bilinç düzeyi yükselmektedir.

Bosad olarak 2017 ve sonrası için ne tür faaliyetlerde bulunmayı planlamaktasınız?
Boya Sanayicileri Derneği olarak sektörümüzün ekonomik ve ticari gelişimine yönelik çalışmalarımızı daha üst seviyelere çıkarma
hedefi içindeyiz. Özellikle kişi başına düşen boya tüketimini attırmak ve üretim yapımızı verimlilik esasına göre sürdürmek
çerçevesinde  çeşitli faaliyetler öngörmekteyiz. Bosad olarak diğer yandan sektörümüzün uluslararası  tanıtım ve temsil gücünü
arttırmak, önemli bir konu olarak gündemimizde yer alacaktır. Ayrıca sektörümüzün uluslararası regülasyonlara uyum sürecindeki
çalışmalarımızı  daha üst  seviyelere çıkartma arzusundayız.