İKMİB Kauçuk Sektörü Çalıştayı’nı Gerçekleştirdi

30 Ekim 2019

İKMİB’in ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ve iki gün süren “Kauçuk Sektörü Çalıştayı”nda sektöre yönelik fırsatlar ve tehditler değerlendirildi. Moderatörlüğünü Sosyolog ve Stratejist Uğur Ersoy’un yaptığı çalıştayda sektörün geleceği konuşuldu. Oluşturulan gruplarla sektörün gelişimi için SWOT analizleri gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk gününde firmaların içsel yönetim ve finansman modelleri, ikinci gününde ise küresel politikalar ve kamu mevzuatı ele alındı. Sektördeki ulusal ve küresel gelişmeler masaya yatırılarak, gelecek vizyon stratejisi belirlendi.

 

Sektör temsilcilerini buluşturan “Kauçuk Sektörü Çalıştayı”na, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Doğu Kaya ve İKMİB temsilcilerinin yanı sıra, kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalar, ilgili bakanlık yetkilileri ve temsilcileri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve sektörel STK’lardan gelen katılımcılar olmak üzere 65 kişi katıldı.

 

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemizde 1950’lerde başlayan kauçuk sektöründeki sanayileşme bugün bizi Avrupa ve dünyada ilk sıralara yükseltmiş oluyor. Kendi otomobilimizi ve uçağımızı üretme çabalarımızda kauçuk sektörümüzün büyük önem kazanacağını düşünüyorum. Sektörde en büyük problem, diğer kimya alt sektörlerinde de karşılaştığımız hammadde bakımından dışa bağımlılık. Bunun için de her zaman söylediğimiz şeyi tekrar etmek gerekirse, ülkemizde petro kimya sanayi yatırımlarına ihtiyacımız var. Bu yatırımların artmasıyla kimya sektörümüzün birçok alanında dışa bağımlılığı azalacak ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselecektir.” şeklinde konuştu.

 

Kauçuk sektörü üzerine değerlendirmede bulunan Pelister, “Küresel olarak kauçuk sektöründe 2018 yılı itibariyle, yaklaşık 14 milyon tonu doğal kauçuk ve 15 milyon tonu da sentetik kauçuk olmak üzere üretim hacmi 29 milyon tona ulaştı. En çok ithalat yapan ilk beş ülke ABD, Almanya, Çin, Meksika ve Fransa iken en fazla ihracat yapan ilk beş ülke ise, Almanya, Çin, ABD, Malezya ve Tayland. Ülkemizde ise, 2018 yılı itibariyle toplam kimya sektörü ihracatının 1,4 milyar Doları, toplam otomotiv ihracatının yine 1,4 milyar Doları kauçuk mamullerinden oluştu. Bu kapsamda 2018 yılında toplam 2,8 milyar Dolarlık kauçuk sektörü ihracatımız bulunuyor. 2019 yılında ise, Ocak-Eylül ayları itibariyle kimya sektörü toplam ihracatının 930 milyon Doları ve otomotiv sektörü toplam ihracatının ise 1,15 milyar Doları kauçuk mamullerinden oluşuyor.2019 yılı Ocak-Eylül ayları itibariyle en çok kauçuk ihracatı yaptığımız ilk üç ülke arasında 220 milyon Dolar ihracat yaptığımız Almanya birinci sırada yer alıyor. ABD-80 milyon Dolar ihracat ile ikinci ve Polonya-50 milyon Dolar ihracat ile üçüncü sırada yer alıyor. Büyük çoğunluğu İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’de olmak üzere yaklaşık 650 civarı sanayi işletmemiz var. Kauçuk sektöründe 4,76 Dolar olan kilogram değerini yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor. Çalıştayımızda sektörümüzdeki tehditleri ve fırsatları masaya yatıracağız. Bununla beraber hedef ülkeleri nasıl belirleyeceğimizi ve hedef ülkelerle ilgili nasıl çalışmalar yapacağımızı, milli katılım, ticaret heyetleri, fuarlar veya kongreler vb. ele alacağız. Çalıştayımızın tüm katılımcılarımıza faydalı olmasını diliyorum.” dedi.