İlaç Etken Maddelerinde LCMSMS ile Nitrozaminler ve Nitrozlanabilen Bileşiklerin Analizi

27 Aralık 2018

 

Nitrozaminler, kimyasal olarak oldukça aktif olan ve yapısı genel olarak «R2N-N=O» ifade edilen moleküllerdir.

 

Üretim prosesi esnasında, yüksek pH, sıcaklık ve kullanılan kimyasal maddelerin etkisiyle sentetik ilaçlar, kimyevi maddeler, tütün, hayvansal gıdalar, kauçuk ve elastomerik ürünler gibi birçok endüstriyel üründe oluşabilirler.

 

Bu grup içerisinde özellikle NDEA ve NDMA genotoksik kanserojen etkisi nedeniyle IARC tarafından grup 2A kanserojen madde olarak sınıflandırılmaktadır.

 

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın, 05.07.2018 tarihli raporunda, valsartan ilaç etken maddesinde N-nitrosodimetilamin (NDMA) safsızlığının tespit edilmesinin ardından, bu maddenin valsartan içeren diğer ilaçlarda safsızlık olarak bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildiği bilgisi yer almaktadır.

 

EMA’nın 21.08.2018 tarihli raporunda ise, bir diğer nitrozamin türevi olan NDEA’nın, losartan içeren ilaçların bazılarında, eser miktarda tespit edildiği ve bu gelişme sonrasında valsartanın yanı sıra benzer kimyasal yapıya sahip diğer ‘sartan’ ilaçların da tedbiren incelenmesine karar verildiği bilgisi yer almaktadır.

 

Bu çalışmamızda Shimadzu LCMS-8040 Triple Quadrupole LCMSMS sistemiyle Nitrozamin ve nitrozlanabilen bileşiklerin analizi basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile gerçekleştirilmiştir.

 

Analitik Koşullar:

MS Koşulları;

Cihaz

Model

Interface Sıcaklığı

Heat Block Sıcaklığı

DL Sıcaklığı

Nebulizing Gas

Drying Gas

Source/Polarity

: Shimadzu

: LCMS-8040 (TQ)

: 350°C

: 200°C

: 200°C

: 3.0 L/min

: 5 L/min

: APCI/(+)

 

MRM Geçişleri*

ID# Name m/z Ref. Ions
1 NDMA 74.90>43.10 74.90>58.00
2 NDEA 102.90>75.00 102.90>47.00

 

LC Koşulları;

Cihaz

Model

Kolon

Mobil Phase A

Mobil Phase B

Akış Hızı

: Shimadzu

: Nexera-i (LC-2040 Plus)

: ARC18 (2.7um, 100×2.1mm)

: Su (0.1% Formik Asit)

: Metanol (0.1% Formik Asit)

: 0.3 mL/min (Gradient Program

 

 

Sonuçlar ve Değerlendirme:

Bu çalışmada, 0.5-20 ug/l (ppb) aralığında NDMEA ve NDEA bileşikleri için kalibrasyon eğrisi çizilmiştir.

Kromatogramlar

Kantitatif Değerlendirilen Analitlere Ait Kromatogramlar

 

 

 

Kalibrasyon Eğrileri

NDMA, r²=0.9989

 

 

 

NDEA, r²=0,9996

 

 

Kaynakça:

  • EMA reviewing medicines containing valsartan from Zhejiang Huahai following detection of an impurity, EMA/459276/2018 5 July 2018.
  • EMA review update on review of valsartan medicines, EMA/585263/2018 13 September 2018.
  • EMA review of impurities in sartan medicines, EMA/643116/2018 21 September 2018.
  • European Standard; Safety Toys – Part12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable sunbstances EN 71-12 June 2013.

 

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)