İnşaat Sektörü 2019’un İlk Çeyreğinde Negatif

18 Nisan 2019

 

“Hazır Beton Endeksi” 2019 Mart Ayı Raporu, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından açıklandı. Raporda, inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğu belirtildi. Bu rapor, özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin oldukça zor olacağına dikkat çekti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” raporunu aylık olarak sunuyor. Hazır beton, bilindiği gibi inşaat sektörünün en temel girdilerinden biri ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içerisinde, stoklanmadan inşaatlarda kullanılıyor. Bu yüzden, hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olma özelliği taşıyor.

Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu’nda bütün endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu gösterdi. Güven Endeksi’nin en düşük endeks olması, inşaat sektörüne yönelik tedbirlerin istenilen etkiyi oluşturmakta yetersiz kaldığına işaret etti. Rapordan, özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin oldukça zor olacağı anlaşılıyor.

Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu’na göre Faaliyet Endeksi dışında diğer iki endeks değeri, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Son üç aydır faaliyetteki yavaşlamanın hızının düşüş göstermesinden sonra bu ay Faaliyet Endeksi pozitif değere ulaştı. Ancak, Faaliyet Endeksi’nin hâlen eşik değerin altında kalması, bu pozitif yönlü hareketin çok da fazla anlamı olmadığı anlamına gelebilir. Hem beklentinin hem de güven endekslerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş göstermesi, önümüzdeki dönemde sektörde toparlanma ihtimalini azaltıyor.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendirdi. iIşık, inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunun altını çizdi. Sektörde düzelme için, düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmesi gerektiğini, bunlar olmadan sektörde düzelmenin oldukça zor olacağını belirtti. Yavuz Işık, “Türkiye ekonomisi, Yeni Ekonomik Programda belirlenen büyüme bandında yoluna devam etmek ve arzu edilen istihdam hacmini yaratmak için inşaat sektörüne ihtiyaç duymaktadır. Ancak yılın ilk göstergeleri, inşaat sektörünün ilk çeyrekte daraldığını ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde konut satışları ilk iki ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,5 oranında düşüş göstermiştir. İpotekli konut satışları ise ilk 2 ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,7 oranında azalış göstererek yalnızca 15.427 olmuştur. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının %10’a gerilemesi, mevcut faiz düzeyinin inşaat sektörünü ne derece derinden etkilediğini göstermektedir.” dedi.

Hükûmetin son açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüş Adımlarını değerlendiren Yavuz Işık, sorunlu varlıkların kurulacak olan Gayrimenkul Fonu ile yönetilmesinin inşaat sektöründeki sorunların çözülmesine yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.

Grafik 1: Endeks Değerleri

Kaynak: THBB

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

Kaynak: THBB