IZELCRYL AQ 12 B 50 (Su Bazlı Akrilik Reçine)

17 Ağustos 2017

Hazırlayan Seher Genç
Ar-Ge Kimya Mühendisi
İzel Kimya A.Ş.

IZELCRYL AQ 12 B 50 (Su Bazlı Akrilik Reçine)

İzel Kimya A.Ş. olarak 2015 yılı itibariyle ana iştigal konumuz olan alkid reçine üretimleri haricinde, OH fonksiyonlu termosetting akrilik reçine üretimlerine de başlamış bulunmaktayız. İzel Kimya A.Ş. ekibimizce değişen koşullar ve gelişen teknolojiye paralel olarak ürünlerimizi sürekli geliştirmekte, kalite sürekliliğimizi devam ettirme hedefimizi gerçekleştirmekteyiz.

Üretimlerimiz, hammadde kabulünden bitmiş ürün sevkiyatına kadar her aşamada kalite departmanımız tarafından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ürettiğimiz IZELCRYL AQ 12 B 50 reçinemiz hidroksil fonksiyonlu bir reçine olup su ile inceltilebilir özelliktedir. Düşük VOC içeriğine sahip, ekolojik bir üründür. Mükemmel parlaklık ve renk dayanımına sahip, ortam şartlarına karşı mükemmel dayanıklılık gösteren, kimyasal ve lekelenme direnci yüksek, iyi yapışma ve sertlik gösteren bir reçinedir.

Akrilik reçineler, spesifik katalizörler ve başlatıcılar kullanılarak akrilik monomerlerinpolimerizasyonu sonucunda elde edilirler. Akrilik reçine üretiminde kullanılanmonomerler; metilmetakrilat, akrilik asit, bütil akrilat, stiren gibi nonfonksiyonelmonomerlerle; 2-EHA, HPA, HPMA, 2-HEA gibi OH fonksiyonlu monomerlerdir. Nonfonksiyonelmonomerlerle üretilen akrilik reçineler “termoplastik”, fonksiyonel monomerlerleüretilen akrilik reçineler ise “termoset” akrilik reçineler olarak isimlendirilirler. Akrilik reçine üretimlerinde ürün kalitesini etkileyen en önemli etkenler; monomer oranları, dozlama süresi, dozlama hızı, katalizör türü, miktarı ve sıcaklıktır.

IZELCRYL AQ 12 B 50 hem su hem de solvent ile inceltilebilen termosetting akrilik reçinedir. Melamin ve üre reçineleriyle birlikte, özellikle düşük ısılı fırın uygulamalarında kullanılmaktadır. IZELCRYL AQ 12 B 50 sanayi ve otomotiv grubunda son kat vernik ve boyalarda kullanılmakta olan çift komponentli akrilik reçinedir.
Su Bazlı Akrilik Reçine
Aynı zamanda metal astar ve son kat kaplamalarında, su bazlı verniklerde, astar ve macunlarda, ahşaplarda ve dekoratif boyalarda kullanılmaktadır. Ürünün çözücüsü n-bütanoldür, %50’lik reçine olarak piyasaya sürülmektedir.

IZELCRYL AQ 12 B 50 reçinesi, diğer tek komponentliakrilik emülsiyonları ve yine İzel Kimya bünyesinde üretilmekte olan Izelcryl 65 XC 58 ve Izelcryl 67 XC 57 reçineleriyle mükemmel uyumluluğa sahiptir. Nihai kullanıcının beklenti ve istekleri doğrultusunda hibritolarak da kullanılabilmektedirler. Izelcryl AQ 12 B 50, amino reçineleriyle (hekzametoksietilmelamin reçinesi) kütlece 70:30 ya da 80:20 oranında karıştırılarak fırın uygulamalarında (yaklaşık 120oC) kullanılmaktadır. Kürlenmeyi hızlandırmak için %5-10 oranında asit katalist (PTSA %20’lik sulu solüsyon) de kullanılabilmektedir. Sertliği artırmak için epoksi reçinelerinden (Eq.wt.500) %1-7,5 oranında kullanılabilir.