Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar ile Söyleşi

27 Şubat 2020

Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Kenan Kayalar ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Sundukları ürün ve markalar hakkında bilgi veren Kayalar, sürdürülebilirlik ve iş güvenliği konularına gösterdikleri önemi de vurguladı.

ersin kenan kayalar

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

24 Kasım 1970 yılında Tokat ilinin Erbaa ilçesinde doğdum. Londra Richmond Üniversitesi İşletmecilik Bölümü mezunuyum. 1998-2010 yılları arasında Kayalar Kimya Şirketlerinde Genel Müdür olarak görev aldıktan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra, 2010 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım. ISO 29. Grup meslek komite üyeliği, Chemport Yönetim Kurulu Üyeliği, Bosad Yönetim Kurulu Üyeliği ve TİM delegesi olarak görev yapmaktayım.

Kayalar Kimya’nın kuruluş süreci, gerçekleştirdiği yatırımlar ve günümüzdeki yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Kayalar Kimya 1976 yılında üretim hayatına başlamıştır. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra geliştirdiği GENÇ markası ile mobilya boya ve vernikleri üretmektedir. 1995 yılında, Türkiye’deki üretim sektöründeki ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayalar Kimya Ham madde’yi kurmuştur. 2005 yılında Avrupa’nın en büyük firmalarından biri olan Alman Meffert AG ile yaptığı ortaklık ile Düfa markasını Türkiye’ye getirerek inşaat boyaları sektörüne girmiştir.

2009 yılında ortaklığın tüm haklarını satın alarak Türkiye ve 18 ülkede üretim ve satış haklarının sahibi olmuştur. İspanya’da 2007 yılında açılan ofisin ardından 2012 yılında, mobilya boya ve vernikleri alanında faaliyet Gralsa markası ve üretim tesislerini satın almıştır. Güney Kore’nin en büyük markalarından biri olan Noroo Paint ile yaptığı stratejik ortaklık ile sanayi boyaları alanına yatırımlar yapmış ve 2012 yılında GençNoroo markası ile sanayi boyaları üretimine başlamıştır. 2017 yılında dış mekan ahşap boya ve vernikleri alanında Woodsol markası ile yeni markasını sektöre kazandırmıştır. Kayalar Kimya, Türkiye’de tam otomasyon ile üretim yapan ve en ileri teknoloji ile donatılmış, sektöründe Avrupa’nın en büyük 5. üretim tesisinin sahibidir.

Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür ürün satışları gerçekleştiriyorsunuz?

Kayalar Kimya, yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İhracatımız toplam satışımızın %35 lik kısmını oluşturmaktadır. Bu oran sürekli artış göstermektedir. Rusya, Cezayir, Özbekistan, Irak, Gürcistan, İsrail, Katar, İspanya, Polonya gibi birçok ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. İhracat yaptığımız ülkelerde ya pazar lideri ya da ilk üç firma arasında yer alıyoruz. Mobilya boya ve vernikleri, dış cephe ahşap boya ve vernikleri ile inşaat boyaları olarak geniş bir ürün yelpazesi ile ihracat satışımız var. İhracat çalışmalarımızın başarılarının meyvesi olarak 2016 Aralık ayı itibari ile GENÇ markası T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY kapsamına alınmıştır. Sektöründe bu kapsama alınan ilk ve tek marka GENÇ markası olmuştur.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında Kayalar Kimya firması olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

17 Kasım 2011 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imzaladığı kararname ile boya sektöründe Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk boya firması olduk. 1700 m2’lik laboratuvar alanı ve 35 kişilik profesyonel kadromuz ile başta TÜBİTAK olmak üzere, çok sayıda ulusal, uluslararası üniversite, araştırma enstitüsü ve bilimsel kuruluş ile ortak projelere imza atıyoruz, kendimize ait 100’ün üzerinde bağlayıcı madde üretiyoruz.

                                               

Kayalar Kimya’nın çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz? İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çevre mevzuatı ve yükümlülükleri kapsamında yükümlülükleri yerine getiren Kayalar Kimya; ÇED Gerekli Değildir kararının ardından yeniden faaliyetine başlamış, Emisyon Konulu Çevre İzin Belgesine sahip bir kuruluştur. Ürünlerde yasaklı / kısıtlanmış kimyasal maddeler kullanılmamaktadır. Üretim sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar kaynağında ayrılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni / Lisansı almış tesislerde bertaraf edilmekte ya da geri kazanılmaktadır. Çevre İzni doğrultusunda yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan bacalardan her iki yılda bir emisyon ölçümleri yapılarak hava kirliği kontrol altında tutulmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekliliği için A sınıfı tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli hizmetleri ile bu konuya gereken önemi vermekteyiz. Risk değerlendirme ve acil durum planları ile tehlike ve riskler belirlenerek önlem alınmakta, aksiyon planları, saha denetimleri ve acil durum tatbikatları ile durum değerlendirmeleri ve kontrolleri proaktif bir yaklaşımla sağlanmaktadır. İş sağlığı güvenliği yıllık çalışma planı, mevzuata uygun yıllık iş sağlığı güvenliği eğitimleri, yapılan işe ve risklere özel düzenlenmiş toolbox eğitimleri, tahliye eğitimleri, teorik ve uygulamalı yangın eğitimleri, iş sağlığı güvenliği iç yönetmeliği, aylık iş sağlığı güvenliği kurul toplantıları, patlamadan korunma dokümanı, yıllık değerlendirme raporu, işe giriş & periyodik sağlık tarama testleri ve raporu, makina ve ekipmanların periyodik ölçüm/test ve bakımları, iş sağlığı güvenliği prosedür ve talimatları, mesleki eğitim sertifikaları, düzeltici/önleyici faaliyetler, tehlikeli iş izin formları vb. başlıklarda uygulanan İSG çalışmalarını özetleyebiliriz.

Kayalar Kimya’nın yatırım planları oluşturulurken hangi kriterlere öncelik veriliyor? Önümüzdeki dönemler için Kayalar Kimya’nın yatırım planları var mı, varsa nelerdir?

2015 yılında son teknoloji otomasyona sahip yeni fabrikamızı bitirdik. Bu tesis haricinde kısa vadede bir yatırım düşünmüyoruz. Fakat ihracat piyasalarında Pazar yatırımlarımız devam edecek.