Kimya İhracatı, Sekiz Aylık Dönemde 11 Milyar 289 Milyon Dolara Ulaştı

24 Eylül 2018

Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı sekiz aylık ihracatı, 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 6,59 artarak 11 milyar 289 milyon Dolara ulaştı. Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Almanya, ABD, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak sıralandı.

Kimya ihracatında Ağustos ayında ilk onda yer alan ülkeler ise Mısır, Almanya, Irak, İngiltere, İspanya, Hollanda, Çin, İtalya, Yunanistan ve Hindistan olurken, sektörün Ağustos ayı ihracatı 1 milyar 380 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülke Mısır Oldu

Mısır, Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır’a yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Ağustos ayında 44 milyon 785 bin Dolar iken; 2018 Ağustos ayında yüzde 75,03 artışla 78 milyon 386 bin Dolar olarak gerçekleşti.

2018 yılı sekiz aylık dönemde Mısır’a en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler, anorganik kimyasallar, organik kimyasallar, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, yıkama müstahzarları ve barut, patlayıcı maddeler ve türevleri ihraç edildi.

Sektörün ihracatında Mısır’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Irak, İngiltere, İspanya, Hollanda, Çin, İtalya, Yunanistan ve Hindistan oldu.

Kimya Alt Sektörlerinde En Çok “Plastikler ve Mamulleri” İhracatı Gerçekleştirildi

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ağustos ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 442 milyon 267 bin 667 Dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı.

İkinci sırada 298 milyon 546 bin 880 Dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 149 milyon 881 bin 969 Dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘organik kimyasallar’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’,‘muhtelif kimyasal maddeler’, ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Kimya sektörünün Ağustos ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, en çok ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör konumundaki kimya sanayinin Ağustos ayı ihracatının geçen yıl Ağustos ayına göre yüzde 5,86 azalarak 1 milyar 380 milyon Dolar olduğunu belirterek, buna rağmen sekiz aylık performansının 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,59 artışla 11 milyar 289 milyon Dolara ulaştığını söyledi.

Kurdaki artışın etkisi, bayram tatili ve 30 Ağustos haftasında şirketlerin/fabrikaların blok izin kullandırması sebebiyle Ağustos ayı ihracatının düşüş gösterdiğini ifade eden Pelister, dış ticarette yaşanılan son gelişmelerle birlikte hükümetin Kobi firmalarına yönelik sağladığı kredi vb. yeni teşvik ve desteklerle ihracatın artmasını beklediklerini ifade etti.

Firmaların yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Pelister şunları söyledi: “Son dönemde firmalarımıza birçok teşvik sunuluyor.

İKMİB olarak çatı kuruluşumuz TİM ile birlikte ihracatçılarımızın finansmana erişimde yaşamaları muhtemel zorlukların azaltılması, finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kaynaklarımızı Eximbank’a kullandırma kararı aldık.

Bununla birlikte Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı üzere Türk Eximbank yılsonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar Dolarlık finansman desteği sağlayacak.

Tüm bu teşviklerden yararlanarak farklı pazarlara yönelmek ve Ar-Ge’ye yatırım yapmak, ihracatımızın artması açısından büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda İKMİB olarak düzenlediğimiz yurt dışı fuarları ve ticari heyetleri gibi milli katılım organizasyonlarımıza yapılan katılımlar, yeni ürünleri ve pazarları tanımaları bakımından firmalarımıza büyük fayda sağlıyor.”

2018 Yılı Haziran Ayı Kimya Sektörü İhracatı
2018 yılı Haziran Ayı En Fazla Kimya İhracatı Yapılan Ülkeler
2018 Aylık Bazda Kimya İhracatı

 

Maden Sektör Görünümü

Ürün Bazında İnceleme Doğal Taş

Doğal taş sektör ihracatı içerisinde 2017 yılında %54,3 ile en büyük payı alan blok mermer-traverten ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %28,98, değerde %27,85 oranında artış göstererek 5,75 milyon ton karşılığı 1,11 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Blok mermer-traverten ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında Çin 943 milyon Dolarla (%29,6 artış) ilk sırada yer almış; bu ülkeyi 81,86 milyon Dolarla Hindistan (%57,89 artış) ve 9,69 milyon Dolarla İtalya (%11,92 azalış) takip etmiştir.

Söz konusu dönemde, %45,6’lık payı ile doğal taş sektörü ihracatı içerisinde ikinci büyük grubu ile İşlenmiş doğal taş ihracatı ise miktarda %6,15 artış ve değerde %0,01 azalış göstererek 2,18 milyon ton karşılığı 934,3 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

İşlenmiş mermer grubunda ihracat sıralamasında ABD birinci (191,3 milyon Dolar, %0,92 artış), Suudi Arabistan ikinci (95,87 milyon Dolar, %13,15 azalış) ve Irak üçüncü (60,84 milyon Dolar, %8,29 azalış) olarak yer almaktadır.

İşlenmiş Traverten ihracatımız 2017 yılında, 539,88 bin ton karşılığı 215,97 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ürün ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine göre, miktarda %23,84 ve değerde %8,16 oranında artış kaydedilmiştir.

95,74 milyon Dolarla bu ürün grubunun en önemli pazarı durumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nin ithalatı, miktarda %28,04 ve değerde %7,67 oranında artmıştır. Söz konusu ülkeyi 30,8 milyon Dolarla Fransa ve 16,43 milyon Dolarla Avustralya takip etmektedir.

2017 yılında ihracatı yapılan diğer önemli doğal taş ürün grupları “İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar, İşlenmiş Granit, Blok Granit ile Tabi Taşlardan Karo, Granül, Parça ve Tozları” olmuştur.

Çinko Cevherleri

2017 yılında Çinko Cevheri ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %79,56 ve değerde %105,76 oranında artışla, 762,1 bin ton karşılığı 390,64 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Çinko Cevheri ihracatımızda Belçika 189,2 milyon Dolarla (%115,2 artış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin ardından 72,9 milyon Dolarla (%179,2 artış) İran ve 44,5 milyon Dolarla (%219,5 artış) İspanya gelmektedir. Çinko cevheri ihracatımızda diğer önemli ülkeler sırasıyla Japonya, Güney Kore, Çin ve Namibya’dır.

Grafik 10: Son 5 Yıllık Çinko Cevheri İhracatımız (1.000 USD

Krom Cevherleri

2017 yılında Krom Cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %12,47, değerde ise %40,43 oranında artış ile 1,37 milyon ton karşılığı 344,26 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Krom Cevheri ihracatımızda en büyük paya sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatımız miktarda %1,22, değerde de %25,63 oranında artarak 1 milyon ton karşılığı 257,5 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Krom cevheri ihracatımızda diğer önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Belçika, Endonezya ve Ukrayna’dır.

Grafik 7: Son 5 Yıllık Krom Cevheri İhracatımız (1.000 USD)

Tabii Boratlar ve Konsantreleri

Tabii Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız, 2017 yılında bir önceki yıla oranla değerde %16,84 oranında artarak 265,5 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti, 128,6 milyon Dolarla (%23,16 artış) ilk sırada, Amerika Birleşik Devletleri 33,4 milyon dolarla ikinci (%34 artış), Hindistan 14,5 milyon Dolarla (%13,9 artış) üçüncü sırada yer almaktadır.

Grafik 8: Son 5 Yıllık Tabii Boratlar ve Konsantreleri İhracatımız (1.000 USD)

Bakır Cevherleri

Bakır Cevheri ihracatımız, 2017 yılında bir önceki yıla oranla miktarda %1,69 değerde ise %30,24 oranında artarak, 248,7 bin ton karşılığı 237,4 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bakır Cevheri ihracatımızda, Bulgaristan 124,1 milyon Dolarla (%146,78 artış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin ardından 69,2 milyon Dolarla Çin (%-11,74 azalış) ve 29,2 milyon Dolarla İsveç (%14,81 artış) gelmektedir.

Grafik 11: Son 5 Yıllık Bakır Cevheri İhracatımız (1.000 USD)

Ferrokrom

Ferrokrom ihracatımız 2017 yılında, bir önceki yıla göre miktarda %4,6 azalış ve değerde %24,1 oranında artışla 124,5 bin ton karşılığı 235,6 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD 56,1 milyon Dolar (%31 artış), İtalya 34,4 milyon Dolar (%55 artış), Hollanda 30,5 milyon Dolar (%41,5 artış) ile ferrokrom ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olurken İsveç, Belçika, Çin ve Hindistan diğer önemli pazarlarımız olmuştur.

Grafik 9: Son 5 Yıllık Ferrokrom İhracatımız (1.000 USD)

Kurşun Cevherleri

Kurşun Cevheri ihracatımız, 2017 yılında bir önceki yıla göre miktarda %16, değerde ise %50 oranında artış kaydederek, 124,8 bin ton karşılığı 177,6 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün en önemli pazarı durumundaki Çin’e 109 milyon Dolar (%69,1 artış), Güney Kore’ye 49,4 milyon Dolar ve İtalya’ya 13,4 milyon Dolar ihracat gerçekleşmiştir.

Grafik 14: Son 5 Yıllık Kurşun Cevheri İhracatımız (1.000 USD)

Feldspat

Feldspat ihracatımız, 2017 yılında 6,4 milyon ton karşılığı 176 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yıla göre miktarda %16,8, değerde ise %14,7 oranında artış göstermiştir.

İtalya, değerde %7,6 oranında artış göstererek 62,8 milyon Dolar ithalat seviyesi ile 2017 yılında Feldspat ihracatı gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke olurken, İspanya’ya 48,1 milyon Dolar (%44,7 artış), Rusya Federasyonu’na 7,9 milyon Dolar (%7,3 azalış) değerinde feldspat ihracatı yapılmıştır.

Grafik 12: Son 5 Yıllık Feldspat İhracatımız (1.000 USD)

Kıymetli Metal Cevherleri (Altın, Gümüş, Platin)

Kıymetli Metal Cevheri ihracatımız, 2017 yılında bir önceki yıla göre miktarda %13,5 artış, değerde ise %1,5 oranında azalış kaydederek, 59,7 bin ton karşılığı 124,7 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün en önemli pazarı durumundaki Çin’e 124,6 milyon Dolar (%1,5 azalış) ihracat gerçekleşmiştir.

Grafik 13: Son 5 Yıllık Kıymetli Metal Cevherleri İhracatımız (1.000 USD)

Manyezit

Manyezit ihracatımız, 2017 yılında miktarda %24,8 ve değerde %10 oranında artış kaydederek, 398,6 bin ton karşılığı 101,1 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün en önemli pazarı durumundaki Avusturya’ya 33,6 milyon Dolar (%7,3 azalış), ABD’ye 12,2 milyon Dolar (%201,3 artış) ve Hindistan’a 10,7 milyon Dolar (%112,6 artış) ihracat gerçekleşmiştir.

Grafik 15: Son 5 Yıllık Manyezit İhracatımız (1.000 USD)

Kuvars, Kuvarsit

2017 yılında kuvars kuvarsit ihracatımız, bir önceki yıla göre miktarda %10,8, değerde %11,7 oranında artışla, 504,2 bin ton karşılığı 76,2 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

İsrail 22,5 milyon Dolar (%10 azalış), İspanya 16,8 milyon Dolar (%24 artış), ABD 16,6 milyon Dolar (%31 artış) ile kuvars kuvarsit ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olmuştur.

Grafik 16: Son 5 Yıllık Kuvars, Kuvarsit İhracatımız (1.000 USD)

Bentonit

Bentonit ihracatımız tonajda %10,3, değerde %8,6 oranında artış ile yılı 595,1 bin ton ve 64,6 milyon Dolar seviyesinde tamamlamıştır. Hollanda 20,7 milyon Dolar (%24,5 artış), İtalya 6,1 milyon Dolar (%3,8 azalış) ve Fransa 4,3 milyon Dolar (%47,5 artış) ile bentonit ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olmuştur.

Grafik 17: Son 5 Yıllık Bentonit İhracatımız (1.000 USD)

Doğal ve Yapay Aşındırıcı Toz, Kauçuk

Doğal ve yapay aşındırıcı toz, kauçuk ihracatımız miktarda %20,5 değerde %21,5 oranında artış ile yılı 9,2 bin ton ve 54,6 milyon Dolar seviyesinde tamamlamıştır.

ABD 6 milyon Dolar (%0,2 artış), Almanya 5,8 milyon Dolar (%9,5 artış) ve İtalya 4,3 milyon Dolar (%18,3 artış) ile doğal ve yapay aşındırıcı toz, kauçuk ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olmuştur.

Grafik 18: Son 5 Yıllık Doğal ve Yapay Aşındırıcı Toz, Kauçuk İhracatımız (1.000 USD)

Alçı Taşı, Alçılar
2017 yılında Alçı Taşı ihracatımız, bir önceki yıla göre miktarda %30,9 değerde ise %20,6 oranında artışla 744,8 bin ton karşılığı 45,2 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Nijerya 13,2 milyon Dolar (%32,2 artış), Rusya Federasyonu 6,7 milyon Dolar (%24,6 artış), Gürcistan 4,9 milyon Dolar (%6,6 artış) alçı taşı ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülke ve bölgeler olmuştur.

Grafik 19: Son 5 Yıllık Alçı Taşı, Alçılar İhracatımız (1.000 USD)