Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Nedir?

26 Şubat 2020

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) sudaki yükseltgenebilir maddelerin kimyasal yolla oksitlenmeleri için gerekli oksijen miktarıdır. Evsel ve endüstriyel atık suların (özellikle tekstil, gıda, kimya vb. endüstri atık sularının) kirlilik derecesini belirlemede kullanılan en önemli parametrelerden biri kimyasal oksijen ihtiyacıdır. Kimyasal oksijen ihtiyacı iki buçuk saatte sonuç alabileceğimiz basit bir analizdir. Bu analizi ürün portföyümüzdeki KOİ analiz kiti, KOİ fotometresi ve Heat UP ısıtıcı blok ile ekonomik ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

kimyasal oksijen makinesi

HEAT UP Isıtıcı Blok

Heat UP Isıtıcı blok, tekrarlanabilir sonuçlar için hassas sıcaklık kontrolü sağlayan yüzde yüz yerli bir laboratuvar ürünüdür. Kapalı borudan bloğa temas sayesinde maksimum ısı tutma ile verimli bir ısıtma sağlanır. KOİ, toplam azot, toplam fosfor vb. analizlerin reaksiyonunun gerçekleşebilmesi için belli sıcaklık ve sürelerde ısıtma işlemi yapılması gerekmektedir. Bu yüzden sıcaklık stabilitesi gereken bu analizler için ideal bir üründür.

Dijital ekrana sahip olan Heat UP ısıtıcı blok ile 12 Adete kadar numune hazırlayabilir, dijital ekranından kolayca altı farklı sıcaklık (700C, 1000C, 1200C, 1480C, 1500C, 1600C) ve değişik sürelerde (30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika) farklı kombinasyonlarda programlama yapılabilirsiniz. Kendi üretimimiz olan Heat Up ısıtıcı blok, oda sıcaklığından 1600C’ye sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilmektedir.

Bircan Bozkaya – Çevre Mühendisi / Ürün Sorumlusu – Trio Teknik Cihazlar