Kolofon İçeren Alkid Reçine Türevleri

07 Şubat 2019
 Alkid Reçine

 

Dr. Cemil Dizman
Ar-Ge Müdürü
İzel Kimya

 

 Alkid Reçine

 


Semiha Eral

Ar-Ge Sorumlusu
İzel Kimya

 

Petrolün dünyada azalması ve petrolden elde edilen maddelerin çevreye verdiği zararlardan dolayı çevre dostu ve yenilenebilir kaynakların kullanımına yönelik araştırmalar son yıllarda artmıştır. Özelikle bitkisel kaynaklı polimerler ve kimyasallar ucuz olmaları ve çok miktarda bulunmaları nedeniyle çok kullanışlıdır. Kolofon reçinesi hidrokarbonca zengin çam ağacı reçinesi olup, yıllık 1,2 milyon ton üretimi olup, bolca bulunan yenilenebilir kimyasallardan biridir. Kolofon mürekkep, yapıştırıcı, ilaç, vernik ve sakız endüstrilerin ana ham maddesinden biridir [1-5].

Kolofon kimyasal yapısında bulunan özellikler nedeniyle diğer yenilenebilir kimyasallardan pozitif olarak ayrışmaktadır. Diğer polimerik yapılarla birlikte kullandıklarında hidrokarbonca zengin biyokütleleri hidrofobik bir etki verirken, hidrofenantiren yapısı ise termal özelliklerini artırmaktadır [3] (Şekil 1.).

 Alkid Reçine

Şekil 1. Kolofon reçinesi ve kimyasal yapısı

Kolofon reçine genellikle %90 reçine ve %10 nötral maddeden oluşmuştur. Reçine asidi abetik asitle izomerdir. Geri kalanı ise dihidroabietik asit ve dehidroabietik asittir. Gliserin ester reçine ise gliserinle esterleşme yoluyla kolofondan elde edilir[8].

 Alkid Reçine

Şekil 2. Örnek kolofon asitlerinin kimyasal yapısı [3].

Kolofon reçine asitleri farklı monomomerik yapılarla reaksiyona sokularak fonksiyonel özellikler kazandırılmış ve birçok biyo-parçalanır ve biyo-uyumlu polimerik yapılar elde edilmiştir. Literatürde hidrophenantiren yapıların polimerik yapıların içerisine katılması ile birçok petrol türevi alifatik ve aromatik yapının sağladığı fiziksel ve kimyasal özellikler elde edilmiştir [6-8].

Şirketimizin Ar-Ge bölümünde kolofonun sağladığı özelliklerden faydalanmak için kolofon reçinesi asidi soya yağı içeren bir alkid içinde reaksiyon yapılmış ve elde edilen alkid ile boya yapılarak etkisi tespit edilmiştir. Klofon esaslı alkid reçine ile yapılan boyanın, daha hızlı kuruma süresi, yapışma özelliği iyi, UV direnci iyi, örtme gücü yüksek, daha yüksek parlaklık ve daha sert olduğu belirlenmiştir normal bir alkid reçineden yapılan boyaya kıyasla. Ar-Ge bölümümüz kolofon esaslı alkid reçine proje çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Referanslar
[1] Jifu Wang, Preparation and Characterization of rosin-based polymeric monomer, 2011.
[2] Yao K., Degradable rosin-ester-caprolactone graft copolymers, 2011.
[3] Kejian Yao, Renewable Bio-Based Polymers and Degradable Functional Polymers, 2013.
[4] Yijun Zheng†, Well-Defined Renewable Polymers Derived from Gum Rosin, 2010.
[5] Perry Wilbon, Novel Sustainable Polymers Derived from Renewable Rosin and Fatty Acids, 2015.
[6] Olivars – Perez, A. Et al. Optical Materials, 27, 1825-1831, 2005.
[7] Fuentes-Aud’en, C. et al. Fluid Phase Equilibria, 237,117-122,2005.
[8] Louise McKeon B.Sc., Characterisation and determination of rosin compositions using analytical approaches, 2014.