KOZMETİK ÜRÜNLERDE HYALURONİK ASİT ANALİZİ

Şubat 22, 2018, 10:36 am
4 dakika


Ozan Halisçelik

Yüksek Kimyager 
Servis Müdür Yardımcısı
Ant Teknik Cihazlar

 

 

 

Kozmetik ve parfümeri ürünlerinde kalite kontrol, ürün geliştirme ve Ar- Ge çalışmaları, yasal gereksinimlere uyum gibi nedenlerle
esans, koruyucu, hyaluronik asit ve SPF (güneş koruma faktörü) gibi farklı analizler talep edilmektedir. Bu analizler için HPLC, GC,
GCMS, LCMSMS, UV-VISNIR gibi farklı analitik tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Hyaluronik asit, D-N-asetilglukozaminin ve D-glukonik asitin dönüşümlü olarak bağlandığı ve cilt, tendonlar, kaslar, kıkırdak, kan
damarları ve beyin gibi dokularda vücuda dağıldığı bilinen ve moleküler ağırlığı 1,000,000’u aşan asidik bir mukopolisakkariddir.
Hyaluronik asit doğal olarak canlı organizmalarda bulunması nedeniyle, biyolojik uyumluluğu yüksektir ve cerrahi prosedürler gibi
uygulamalarda kullanılmaktadır. Hyaluronik asitin vivo olarak aşamalı olarak parçalandığından, daha uzun süreler için geçerli olan
daha yüksek molekül ağırlığına sahip Hyaluronik asit için artan bir ihtiyaç vardır. Hyaluronik asit aynı zamanda yüksek nemlendirme
etkisine sahiptir ve bu nedenle kozmetik bir katkı maddesi olarak kullanılır. Hyaluronik asitin farmasötik formülasyon impüriteleri
ve üretim aşaması fragmentleri LCMSMS ESI ile kontrol edilmektedir. Bu yazıda ise, hyaluronik asidin analizinde Boyut Eleme
Kromatografisinin (SEC- Size Exclusion Chromatography) kullanımına örnekler verilecektir

SHIMADZU Prominence Boyut Eleme Kromatografisi (SEC) Sistemi

Standart Numunelerin Analizi
Şekil 1, hyaluronik asidin yapısal formülünü göstermektedir. İyonik ayrışma grupları içeren makro moleküllerin analizi için Boyut
Eleme Kromatografisi kullanılırken, molekül içindeki bu iyonik gruplar birbirlerini iterek molekülün genişlemesine neden olur. Bu
iyonik etkileşimler, mobil fazda bir tuz eklenerek baskılanabilir. Özellikle, polisakaritler gibi bir hidrofilik molekül olması durumunda,
her türlü iyonik grubun varlığı sıklıkla model deformasyonuna ve dengesiz ölçüm sonuçlarına neden olacaktır. Bu örnekte, tuz
olarak sodyum sülfat kullanılmıştır. Analitik koşullar Tablo 1’de gösterilmektedir.

KOZMETİK

Şekil 1. Hyaluronik Asidin Yapısal Formülü

KOZMETİK

Şekil 2. Horoz İbiğinden Elde Edilen Sodyum Hyaluronat’a Ait Kromatogram

KOZMETİK

Tablo 1 Analitik Koşullar

KOZMETİK

Şekil 3. İnsan Göbek Kordonundan Sodyum Hyaluronatın Kromatogramı.

KOZMETİK

Şekil 4. Alkolsüz İçeceğe Ait Kromatogram

Şekil 2, horoz ibiğinden elde edilen sodyum hyaluronatın analiz örneğini göstermektedir. Numune, mobil faz olarak kullanılan
50mM sulu sodyum sülfat solüsyonunda %0,1 konsantrasyona gelecek şekilde çözünür. Şekil 3, insan göbek kordonundan
türetilmiş sodyum hyaluronatın analiz örneğini göstermektedir. Şekil 2’deki ile aynı şekilde, numune, 50 mM sulu sodyum sülfat
çözeltisi içinde %0,1 konsantrasyona gelecek şekilde çözünür.

Kozmetik Ürünlerin ve Alkolsüz İçeceklerin Analizi
Hyaluronik asit içerdikleri iddia edilen bazı kozmetik ürünleri ve alkolsüz içecekleri analiz ettik. Analitik koşullar Tablo 1’de
gösterilmektedir. Şekil 4’te alkolsüz bir içeceğe, Şekil 5 ve Şekil 6’da ise sırasıyla kozmetik A ve kozmetik B ürünlerine ait
kromatogramlar gösterilmektedir. Kozmetik A, mobil faz olarak kullanılan 50 mM sulu sodyum sülfat solüsyonunda 10 kat
sulandırıldıktan sonra analiz edilmiştir. Alkolsüz içecek ve kozmetik B, seyreltme olmaksızın, ancak 0.45 um gözenekli filtreden
süzüldükten sonra analiz edilmiştir. 11 ile 17 dakika arasındaki tepe noktalarının (pik) Hyaluronik asit olduğu varsayılmaktadır.

KOZMETİK

Şekil 5. Kozmetik A Ürününe Ait Kromatogram

KOZMETİK

Şekil 6. Kozmetik B Ürününe Ait Kromatogram.

  • (gizli tutulacaktır)