KOZMETİK UYGULAMALARDA COSMOS SERTİFİKALI NANO MATERYAL İÇERMEYEN MİNERAL FİLTRELER

15 Ekim 2018
NANO MATERYAL

 

Yazar
Blanca Motos Pérez
Proje Geliştirme Başkanı, Ar-Ge
ADParticles

 

 

NANO MATERYAL

 


Çeviri 

Zeynep Gülüm Pekçene
Satış Yöneticisi
Arerko

 

 

ADPCosmetics, kozmetik sektöründe güneş koruyucularının karşılaştığı yüksek GKF (Güneş Koruma Faktörü), geniş spektrumda koruyuculuk ve foto  stabilite zorluklarına çözüm niteliğinde olan nano materyal içermeyen iki mineral filtre serisini sunar. ADParticles farklı boyutlardaki parçacıkların birbirine tutunması ve yayılması prensibine sahip patentli kuru dispersiyon metodunu kullanmaktadır. Yeni yapı, ışığın filtre içerisindeki en küçük parçacıklar tarafından kırılması sayesinde GKF değerinin bitmiş üründe artmasına olanak tanımaktadır.

Yenilikçi teknoloji ile üretilen bu filtreler güneş koruyucu ürünlerde ve güneş koruyucu etkiye sahip renkli kozmetik ürünlerinde kullanılabilmektedir.

Güneş koruyucu ürünlerde titanyum dioksit ve çinko oksit temeline sahip Enhance U-T ve Enhance U-S serileri yüksek GKF’ne ulaşmayı ve natürel formülasyonlarda geniş spektrumda koruma sağlamaktadır. Enhance U-T ve Enhance U-S serileri ECOCERT sertifikasına sahiptir. Doğal etiket iddiasına sahip olmayan formülasyonlarda ise UVA bölgesine karşı koruyuculuğun
artırılması için destekleyici filtre olarak Effective U-T sunulmaktadır.

Güneş koruyucu etkiye sahip renkli kozmetik ürünlerinde; ADParticles/ ADPCosmetics, yapısında bulunan demir oksit değerlerine bağlı olarak farklı tonları bulunan üç farklı filtre seçeneği sunmaktadır. Renklerin güneş koruması ile birleştiği Enhance U-T-Light, Enhance U-T-Medium ve Enhance U-T-Warm filtreleri BB ve CC kremlerde sıklıkla önerilmektedir. Enhance U-T-Light, Enhance U-T-Medium ve Enhance U-T-Warm filtreleri ECOCERT sertifikasına sahiptir. Ayrıca Enhance U-T-Exlusive ile farklı tonajlarda isteğe bağlı olarak üretim yapılabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda yapılarında nano materyal bulunmayan ve foto stabil Enhance U ve Effective U filtrelerinin temel mineral yapıları bulunmaktadır.

NANO MATERYAL

Tablo 1. Enhance U ve Effective U filtreleri

Effective U-T
Life nanometric parçacık içermeyen TiO2 ve SiO2 içeren inorganik kompozit yapıya sahip bir mineral güneş filtresidir. Dinamik Işık Saçılımı ile parçacık boyutu gözlemlendiğinde nano parçacık içermediği gözlemlenmektedir.

NANO MATERYAL

Şekil 1. Effective U-T parçacık boyu dağılımı

Effective U-T UVA/UVB oranından da kolaylıkla anlaşılacağı üzere dikkate değer düzeyde UVA ve UVB koruması sağlamaktadır. UV absorpsiyon grafiğinde %7.5 (w/w) filtre içeren formül 9 GKF, 6.6 UVA koruma faktörü ve 383 nm kritik dalga boyunda UVA/UVB oranı 0,84 olarak görülmektedir. (Şekil 2.)

Şekil 2. Effective U-T içeren formülasyonun UV absorpsiyon grafiği

Tablo 2. Effective U-T kullanılan formülasyon

Analiz spektrofotometrede 125 W Xenon lamba kullanılarak 75 W güç ile gerçekleştirilmiştir. (SPF-290S Analyzer System). Şekil 3, Filtrenin etkin kullanım aralığı olan %5-12 w/w de GKF ve UVA KF değerlerini göstermektedir.

Ayrıca Effective U-T yüksek fotostabilite göstermektedir. Solar simülatör altında UV ışık ile ışınlanan örneğin GKF değeri ölçülmüştür.

NANO MATERYAL

Şekil 3. UV absorpsiyon tayfından GKF ve UVA KF değerleri grafiği (A)
Fotostabilite (1 saat ışınlanma sonrasında) (B).

Effective U-T nano materyal içermeyen, foto stabil, cilt ve güneş bakım ürünlerinde yüksek UVA koruması sağlamak için tasarlanmış mineral güneş filtresidir.