Küresel Antimikrobiyal Kaplama Pazarının Büyümesi Bekleniyor

27 Nisan 2020

Global Market Insights Inc. tarafından yayınlanan bir araştırma raporuna göre, 2019 yılında 3,2 milyar dolar değerinde olan küresel antimikrobiyal kaplama pazarının büyüklüğünün, 2020’den 2026’ya kadar %10,4’e kadar bir CAGR (Bileşik yıllık büyüme oranı – CAGR) kaydetmesi ve 2026 yılına kadar 6,3 milyar dolardan fazla bir değeri aşması bekleniyor.

Genel antimikrobiyal kaplama pazarı, giderek değişen tercihler ve bireylerin genel refahı ve enfeksiyonların azaltılması konusunda artan farkındalık sayesinde dünya çapında hızla yükselmektedir. Sağlık endüstrisinde artan kullanım, küresel COVID-19 yayılımının azaltılmasına yönelik artan bir yatırımla birlikte, antimikrobiyal kaplamaların benimsenmesini daha da artırıyor.

 

Birçok endüstri oyuncusu, yerel kaynaklı hammaddeleri aktif olarak tedarik ediyor, ayrıca ürün portföyünü daha da çeşitlendirmek ve antimikrobiyal kaplama endüstrisi talebini yükseltmek için çeşitli demir içeren metallerle denemeler gerçekleştiriyor. Son zamanlarda yükselmekte olan hava temizleyici ve klima piyasası trendlerinden yararlanmak için pazarlama ve Ar-Ge’ye yapılan önemli yatırımların, antimikrobiyal kaplama pazar payını artırması da muhtemeldir.

Antimikrobiyal toz kaplama segmentinin, özellikle gümüş antimikrobiyal kaplama segmentinin, tek kullanımlık gelir düzeylerinin artırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi nedeniyle %10’dan fazla etkileyici bir CAGR’ye tanık olması beklenmektedir. Bu antimikrobiyal kaplamalar, çok çeşitli patojenlerin kontaminasyon riskini azaltmak için hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca, tüketici tercihlerinin, koronavirüsün hızlı yayılmasını engellemek için artan yatırımla birlikte çok sayıda yüksek kaliteli ürünün kullanımına doğru kaydırılmasının, küresel antimikrobiyal kaplamalar pazarının öngörülen zaman dilimi üzerindeki görünümünü yükseltmesi beklenmektedir. Birçok üretici, pazarda marka bilinirliği elde etme ve tüketici tabanını genişletme girişimlerinde yenilikçi, hedefli çözümlerin geliştirilmesinde aktif olarak yer almaktadır. İş büyümesini sağlamak için büyüyen Ar-Ge yatırımları ve pazarlama girişimlerinin, yeni nesillerin ürün talebini artırması beklenmektedir.

Antimikrobiyal kaplamaların pazar büyümesinin temel nedenleri; COVID-19’un yayılmasını engellemek için artan küresel talep ve yüksek kaliteli anti-mikrobiyal tekstillere adaptasyonun artışı olarak özetlenebilir.

Asya Pasifik antimikrobiyal kaplama pazarının, artan kirlilik, yaygın sanayileşme ve artan solunum yolu hastalıklarının sıklığı nedeniyle 2026’ya kadar 1.6 milyar dolarlık bir değeri aşması bekleniyor. Antimikrobiyal membranlar, hava filtrasyon ekipmanlarının performansını, verimliliğini ve geçirgenliklerini artırırken, iç mekan hava kalitesi için uygun konfor sunabiliyor.