Multi-Connect Teknolojisi ile Yeni Colourline Dekor ve Fonksiyon Elemanlarının Yüzey İşlemede Hızlı ve Komplike Olmayan Renk Değişimi

Şubat 05, 2018, 11:24 am
8 dakika

 

 

Alexander Frank
Satış Müdürü 
Kompozit ve İleri Uygulamalar

 

 

Hennecke enjeksiyonla kalıplanmış yapı parçalar üzerinde çiziklere dirençli ve yüksek kalitede poliüretan veya poliüre sistemleri
yardımı ile yüzeyler oluşturma konusunda tanınmış bir uzmandır. Yeni Colourline Multi-Connect ile makine üreticisi şimdi yüzey
işlemeyi yeni bir düzeye taşıyan bir makine sistemini tanıtmaktadır. Kullanıcılar artık Clearmelt teknolojisi temelinde sorunsuz
biçimde aşındırıcı renk sistemleri işleyebilir. Akıllı tak ve çalıştır sistemi “Multi-Connect” hızlı ve temiz renk değişimleri
sunmaktadır. Aralıksız modüler sistem yapısı sayesinde kullanıcılar ek olarak neredeyse istediği kadar genişletilebilen üretim
kapasitesinden faydalanmaktadır.

Multi-Connect

Poliüretan veya poliüre sistemlerin güvenilir bir kullanım alanı, örneğin RIM (Reaksiyon Enjeksiyon Kalıplama) işleminde şeffaf
hammadde sistemleri ile kaplanması ile yapı parçalarının yüzey işlemesidir. Hennecke, Clearrim teknolojisi ile bunun için yüksek
kalitede de fonksiyonel yüzeylere sahip yapı parçalarının verimli biçimde üretilebilmesi için yenilikçi bir konsept sunmaktadır.
Burada termoplastik taşıyıcı elemanları veya doğal yüzeylere sahip taşıyıcı elemanların yüzeylerini etkili biçimde işlemek için ince
bir poliüretan veya poliüre katmanı kullanılır. Kullanıcılar böylece otomotiv alanda süs parçaları, mobilya endüstrisinde veya sayısız
başka dekoratif öğeler için çiziklere dirençli, dayanıklı ve yüksek kalitede yüzey yapıları elde etmektedir. Bunun dışında Clearrim
farklı işleme süreçleri ile kombine edilmek için çok uygundur. Bunun için en iyi örnek, Hennecke ve Engel Austria firmasının makine
teknolojisi alanında yaptığı işbirliğinden doğan yöntemsel geliştirmedir: Clearmelt® teknolojisi. Burada enjeksiyon kalıplama
işleminde termoplastik kalıplanmış parçalar dekor filmler veya kaplama parçaları ile kombine edilir. Aynı zamanda şeffaf poliüretan
veya poliüre sistemler ile olan işleme aynı üretim hücresinde gerçekleştirilir.

Hennecke bu işlemi, müşteriler ile yakın işbirliği içinde önemli ölçüde geliştirmeye devam etti. Artık boyanmış poliüretan sistemleri
de enjeksiyon kalıplama yapı parçalarının kaplanması için kullanılabilir. Örneğin metalik pullar gibi farklı renk ve efekt pigmentlerin
kullanımı ile kullanıcı tasarım özgürlüğü konusunda neredeyse tamamen serbesttir. Yüksek basınçlı dozajlama sistemi Streamline,
Clearrim veya Clearmelt® teknolojisi alanında  veya sadece boyanmış poliüretan sisteminde güçlüyanlarını gösterebiliyorken,
Multi-Connect teknolojisine  sahip Colourline hızlı ve komplike olmayan renk değişimlerineimkan verir. Elbette burada şeffaf
sistemler  de kullanılabilmektedir. Birden fazla renklendirilmiş poliüretan sistemler ile esnek üretim, izosiyanat ve renk işlemesinin
farklı ünitelere sistematik bölünmesi ile mümkün olmaktadır. Colourline izosiyanat ünitesi olarak yerleşik biçimde enjeksiyon
kalıplama makinesinde kuruludur. Kendine ait ısıtıcılı Multi-Connect renk modülü kompakt mobil bir araç olarak düzenlenmiştir.
Farklı renk sistemlerinin homojenleştirilmesi ve ön temperlenmesinde Multi-Connect park istasyonu kullanılmaktadır. Park
istasyonu burada aynı anda yedi renk modülüne kadar besleme sağlar. Gerektiğinde kullanıcı istenen renk ile olan modülü park
istasyonundan çıkarır, izosiyanat ünitesine sürer ve orada yine bağlar. Orada izosiyanat ünitesi renk modülünün kumandasını
devralır. Her renk modülü kendine ait, izosiyanat ünitesinin bağlandığı MN 8 MC tipi bir karıştırıcı başlığı ile donatılmıştır. Böylece
her rengin kendine ait sistemde dönmesi ve değişim sırasında kesinlikle renklerin karışmaması sağlanır. Akıllı tak ve çalıştır
prensibi sayesinde bir renk değişiminde yıkama ve temizleme işlemi gerektirmez ve 15 dakikadan kısa bir sürede uygulanmış olur.

Renk pigmentleri çok aşındırıcı olduklarından Hennecke bu özel kullanım amacı için HT30evo piston pompasını geliştirdi. Her renk
modülü, sürekli bu aşırı aşındırıcı koşullar altında da çok hassas ve tekrarlayan doğrulukta üretim yapabilecek şekilde
yapılandırılmış, kendine ait bir piston pompası ile donatılmıştır.

Üniteler tek bir çoklu bağlayıcı üzerinden bağlı oldukları için Colourline ve Multi-Connect renk ünitelerinin konumlandırılması çok
esnek biçimde kullanıcının düzenine adapte edilebilir. Bunun dışında modüler sistem  yapısı, üretim kapasitelerini zahmetsiz
biçimde genişletme imkanı sunar. Böylece bir park istasyonu ve yedi renk modüllü bir sistem sorunsuz biçimde ek park
istasyonları ile genişletilebilir. Üretim kapasitelerinin yükseltilmesi için Colourline izosiyanat ünitelerinin sayısı da istendiği kadar
arttırılabilir. Böylece yüksek hacimli üretim için birden fazla enjeksiyon kalıplama makinesi kullanılabilir. Bu sırada tüm Multi-
Connect renk birimleri tüm Colourline izosiyanat üniteleri ile bağlanabilir. Böylece üretim bölümü mümkün olan en yüksek
esnekliğe sahiptir. Yüksek malzeme hacmine ihtiyaç duyan büyük ölçekli üretimler için Colourline Multi-Connect sistemi ek olarak
bir halka boru hattı ile donatılabilir. Bu halka boru hattı üzerinden malzeme devamlı olarak dolaşır ve tüm sistemlerin beslenmesini
sağlar.

Multi-Connect teknolojisine sahip Colourline sayesinde artık otomobil ve tüketim maddeleri endüstrisi için yepyeni ufuklar
açılmaktadır. Yeni teknoloji, yapı  parçalarının çok yüksek kalitesi ve tamamen entegre işlemin sıra dışı veriminin yanı sıra, özellikle
yüzeyin çok yüksek çizilme mukavemeti ile dikkat çekmektedir. Kullanıcıların yeni teknolojiyi kullanabilmeleri için Hennecke,
Kunststoff-Institut Lüdenscheid (K.I.M.W.) ile işbirliği içinde renkli veya şeffaf sistemlerin işlenmesi için başlangıç seviyesindeki
kullanıcılar için bir eğitim sunmaktadır. Katılımcılar, iki günlük bir kursta doğrudan makinede teorik ve patik olarak süreci kontrol
etmeyi ve optimizasyonları yapmayı öğrenecekler. Sunulan bu eğitimin piyasada şimdiye kadar bir benzeri yoktur.

 

  • (gizli tutulacaktır)