Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş. Olarak Su Şartlandırma Sektöründe 30. Yıl

16 Mayıs 2018
Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

 

Altan Yoğuran
Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Nal-Kon Kimya San. Tic. A.Ş.

 

Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

 

İsmail Kılıç
Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Nal-Kon Kimya San. Tic. A.Ş.

 

Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

 

Celil Karabulut
Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Nal-Kon Kimya San. Tic. A.Ş.

 

İnsan ve Doğa Dostu Ürünlerle, Çevre ve Doğayı Koruyarak Sanayi Suyunu Şartlandırma

1987 yılında İstanbul‘da kurulan şirketimizin ana amaçlarından biri olan su şartlandırmadaki teknolojik gelişmeleri sanayimize
yansıtmak amacıyla ticari hayatına başlamıştır. O dönem itibari ile inorganik kimyasallar kullanılmakta ve modern cihaz analiz
yöntemleri gibi teknolojik imkanlar kullanılmamaktaydı. Firmamızın bu alandaki üreticilere, dünyada kullanılmakta olan kimyasal
ürünleri, cihazları ve kontrol yöntemlerini hizmet yılları içerisinde artırarak devam ettirmiştir.

Firmamız bayileşme konusunda yaygınlaşmama politikasını benimsemiş olup, sektörümüzün hizmeti ön planda tutmuş olması
nedeniyle merkezcil yönetim tarzıyla teknik hizmet ve müşavirlik yapacak olan potansiyeli tespit ederek ticari değil, hizmete ve
müşavirliğe dayalı, merkeze bağlı tanıtım işinde kullanılmak üzere şubeler bazında Türkiye‘nin birçok bölgesine ulaşabilmekte ve
kusursuz hizmetini sürdürmektedir.

 

Firmamız çalışanları, yöneticiler, teknik hizmet elemanları, merkez ve şube laboratuvar sorumluları kimya mühendisi olup, alanında
6 aylık özel eğitim ve bilgilendirme neticesinde konumuz ile ilgili piyasamıza hizmet vermektedirler. Diğer alanlarda görevlendirilen
hizmetli ve görevliler firmamız disiplini ve prensipleri dahilinde seçilip eğitilerek firmamız içerisinde görevlendirilmektedirler.

1987-2018 yıllarını kapsayan 30 yıllık çalışma yaşamı boyunca firmamız kendini teknolojik, kimyasal ürün kalitesi, yeterli servis
hizmeti alanlarında geliştirmiştir. Türkiye su şartlandırma alanında önemli bir pazar payı elde etmiştir. Mevcut pazar payının her
geçen yıl artırarak hizmet ve kalitede hiçbir eksilme olmadan 2018 tarihi itibari ile ülke genelinde 600‘ü aşkın işletmeye hizmet
vermektedir. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri ticari büyüklüklere göre ayırmaksızın aynı performans ile hizmetini
sürdürmektedir.

Firmamızın hizmet ettiği sektöre sunmuş olduğu ücretsiz bir hizmettir. Su kimyası kimya ana biliminin spesifik ve küçük bir alanı
olmakla birlikte günlük yaşantımızda çok önemli bir yer almaktadır. Bu bilinçle konu ile bilgilenmek isteyen tüm sektör ve insan
topluluklarına ücretsiz danışmanlık yapmayı bir görev bilmektedir.

Danışmanlık hizmetimiz ufak bilgilendirmelerin dışında sanayi işletmelerinin proje tasarım ve geliştirme aşamalarında işi tutacak
ve işletmelerin gelişiminde önemli bir unsur olacaktır.

Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

 

Firmamız satış sonrası teknik hizmetini yerinde ölçer, analiz ve sonuca varma bütünlüğü sağlayacak şekilde mobile hizmet
sunmaktadır. Bu maksat ile laboratuvar araçlar oluşturmuş olup, hızlı ve güvenilir hizmet vermektedir. Mobile Laboratuvarımızda
aynı anda bir kimya mühendisi ve laborant hizmet vermektedir. Vermiş olduğumuz periyodik servis hizmetlerinde zaman önemli
bir kriter olmayıp, titiz ve güvenli bir çalışma izlenerek bilgisayar ortamında çalışmalarımızın neticesi oluşturulan rapor, işletmedeki
yetkililere sunulmaktadır. Daha ayrıntılı analiz çalışmaları merkez laboratuvarımızda yapılmaktadır.

İşletmelerdeki periyodik servislerde yapılan ölçüm ve analizlerin yeterli olmayacağı çalışmalar merkez laboratuvarımıza aktarılarak
daha ayrıntılı ve uzun zaman alacak mikrobiyolojik test, korozyon testi, materyal tespiti, kapasite çalışmaları gibi konular ayrıntılı
olarak çalışılarak kapsamlı bir rapor oluşturulur.

Firmamız Üniversite ve Sanayi İş Birliği içinde hizmet vererek daha iyi çözümler almaktadır. Çevre ve doğa dostu ürünlerle, çevre
ve doğayı koruyarak su şartlandırma yapmaktadır. Özellikle, kullanılan tüm ürünlerimizde, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen
hammaddeler seçilmektedir. İşletmelerdeki suyun, işletmeye girişinden çıkışına kadar kullanılan tüm ürünlerimizde bu durum göz
önünde bulundurulmaktadır.

Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş.