New York, 2050 Yılına Kadar Net Sıfır Emisyona Geçmeyi Planlıyor

25 Haziran 2019

 

New York Valisi Andrew M. Cuomo ve yasama liderleri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir ekonomi hedefi belirleyen Senato Bill S6599’u hayata geçirmek için bir anlaşmaya vardılar. Mevzuat, ABD’nin bugüne kadarki en agresif iklim değişikliği eylem planları arasında yer alıyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2030 yılına kadar kentin sera gazı salınımını %30 oranında azaltmayı hedefleyen toplamda 14 milyar dolarlık bir plan olan ‘Yeni Yeşil Anlaşma’yı ilk olarak Nisan ayında tanıtmıştı. Bu plan içinde, “OneNYC 2050: Güçlü ve Adil Bir Şehir Kurmak” konsepti de yer aldı. Şehir basın bültenine göre plan, 2005’ten itibaren izlenen rakamların ışığında, 2050 yılına kadar devletin tam karbon nötrlüğüne ulaşabilmesine yardımcı olabilecek, emisyonları belirli oranlarda azaltacak çeşitli girişimleri içerecek.

Yine bu Nisan ayının sonunda, İklim Hareketliliği Yasası yani radikal enerji verimli iyileştirmeler için tasarlanan bir kanun teklif ve kararları paketini onaylanmıştı.

Bu kanun teklifleri uyarınca, yeni konut ve ticari binaların çatı alanlarının %100’ünün üç yeşil çatı seçeneğinden birisini kapsaması gerekiyor. Bu seçenekler ise yeşil çatılar, güneş panelleri ve/veya küçük rüzgar türbinleri şeklinde.

ABD’nin diğer şehirlerinde bu oran sadece %25-50 seviyelerinde, bu yüzden New York için kurulum maliyetini karşılamak adına çeşitli teşvikler planlanıyor. Binlerce binanın yenilenmesinin yaklaşık 4 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.