Organik Kimya Ar-Ge Merkezi Direktörü Sayın Sibel Altınok ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

27 Mart 2018
Organik Kimya

 

Organik Kimya Ar-Ge Merkezi Direktörü Sayın Sibel Altınok ile Organik Kimya Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen projeler ve
ileride yapılması hedeflenen 
yatırımlardan bahsettiğimiz, ilgiyle okuyacağınız bir söyleşi gerçekleştirdik.

Bize Organik Kimya’dan bahseder misiniz?
Organik Kimya olarak, 1965 yılından beri bilime ve insana yaptığımız yatırımlarla polimer emülsiyonları, toz polimerler, tekstil
yardımcı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcılar alanlarında müşterilerimize değer yaratan çözümler sunuyoruz. İnsana verdiğimiz
değer, dünyanın en saygın işveren araştırmalarından biri olan Top Employer Enstitüsü tarafından bu yıl tescillendi ve Organik
Kimya Türkiye’nin en iyi işvereni seçildi.

Patentli birçok ürün ve teknolojimiz ile hedeflediğimiz pazar ve uygulamalar için global bir çözüm ortağı olma vizyonumuz
doğrultusunda, boya, yapı, tekstil ve deri, endüstriyel yapıştırıcılar, basınca hassas yapıştırıcılar ve yaşam kimyasalları başta olmak
üzere çeşitlli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz.

Okurlarımıza Organik Kimya Ar-Ge Merkezi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Organik Kimya kurulduğu günden beri Ar-Ge’ye önem veren ve yatırım yapan bir firma olmuştur. 2009 yılında, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından tescil edilen, kimya sektöründe “Ar-Ge Merkezi” unvanını alan ilk üreticiyiz. Ar-Ge Merkezinde yaklaşık 80
kişilik bir ekip 2500 m2 lik bir alanda tam teşekküllü analiz, sentez, uygulama ve ölçeklendirme labaratuvar ve pilot üretim tesisleri
ile farklı sektöre hizmet veriyoruz.

Organik Kimya

 

Organik Kimya

Yıllık gelirimizin yaklaşık %3’ünün ayrıldığı Ar-Ge Merkezi’miz TÜBİTAK, üniversiteler ve çeşitli araştırma enstitüleri iş birlikleri ile
yaklaşık 200 proje üzerinde çalışmakta. Bu projeler hem yeni ürün geliştirme, hem de yeni teknoloji platformlarının araştırılmasını
kapsıyor.

Ar-Ge Merkezi’nde yürüttüğünüz faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetleri nelere göre belirlemektesiniz?
Organik Kimya’nın ürünleri temelde üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar polimer emülsiyonları, tekstil yardımcı kimyasalları ve
organik yapıştırıcılardır. Polimer emülsiyonları kategorisinde boya, yapı kimyasalları, yapıştırıcı, deri, nonvowen tekstil alt başlıkları
altında üretilen ürünlerin yanı sıra tekstil yardımcı kimyasalları kategorisinde ise ön terbiye yardımcıları, kurutma ve baskı
yardımcıları, finisaj ve kaplama yardımcıları, pigment dispersiyonları, su bazlı silikon emülsiyonları, sanayiler için köpük kesiciler
gibi çeşitli ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde hot melt ve toz polimer sektörlerinde, daha önceki dönemlerde Türkiye’deki firmalar tarafından yurt
dışından ithal edilen ürünlere alternatif ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri başlatılmış; hot melt ve toz polimer üretim
tesisimiz Orgachem Tuzla’da faaliyete geçmiştir. Organik Kimya, Türkiye’deki firmaların söz konusu ürünler için yurt dışına
bağımlılığının her geçen gün daha da azalmasına katkı sağlamıştır.

Organik Kimya’nın Ar-Ge stratejilerinin temelini ulusal ve uluslararası müşteriler ile yapılan iş birlikleri ile yeni fikir ve ürün
geliştirmeleri oluşturur.

Ar-Ge merkezine yapmış olduğunuz yatırımlardan bahseder misiniz? Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmek istediğiniz
yatırım ve projeler nelerdir?

Stratejilerimiz çerçevesinde, Organik Kimya Ar-Ge Merkezi bünyesinde başlatılan ve planlanan Ar-Ge projeleri kapsamında ön
plana çıkan çalışmalarımız; Solvent Bazlı Sistemlerin Su Bazlı Sistemler ile değiştirilmesi projelerine devam edilmektedir. Türkiye’de
özellikle endüstriyel ahşap sektöründe kullanılan ve ihraç edilen polimerlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmiş ve bu
kapsamda ilgili üreticilerle yapılan ortak çalışmalara devam edilmektedir.

Yapı Kimyasalları alanında esnek, sert, üniversal, hidrofobik ve kendinden yayılan gibi çeşitli özellikleri ile özel olarak dizayn edilmiş
bağlayıcılar ve %100 katı maddeli toz polimerlerin geliştirilmesine devam edilmektedir.

Tekstil uygulamalarında kullanılan ana hammaddelerden biri olan çapraz bağlayıcılar formaldehit içermektedir. Formaldehitin
yasaklı kimyasalların arasına girmesinden sonra üretimlerimizde kullanımı durdurulmuş; aynı performansı veren yeni bir çapraz
baglayıcı kombinasyonu geliştirilmiştir.

Hotmeltlerin kaplamasında kullanılan Innofix teknolojisi Organik Kimya tarafından patentlenmiştir. Bu patent son 20 yıldır Hotmelt
paketleme alanında alınan tek patenttir. Bu başarı Amerika’da 2017 yılında gerçekleştirilen Adhesive Sealent Council
Conference’da büyük ödüle layık görülmüştür.

Sigara Tutkallarının üretilmesi için Hijyenik Tesis kurulumunu gerçekleştirmiştir. Yeni tesisin tamamlanması ile ithal edilen su bazlı
sigara yapıştırıcıları, hijyenik tesiste uluslararası standartlarda üretilmeye başlanmıştır.

Organik Kimya Ar-Ge Merkezi’nin Türkiye için önemi nedir?
Türkiye’de sektörünün en çok patent başvusu yapan firmalarından biri olmamızın yanı sıra geliştirdiğimiz teknolojilerin de
lisanslarını pazara sunarak Türkiye’nin markalaşma sürecinde de değer yaratıyor.

Organik Kimya insana ve sektöre yaptığı yatırımlarla her yıl büyürken; ülkenin dışa bağımlılığını da azaltarak ülke ekonomisine katkı
sağlıyor. Örneğin Türkiye’nin yaptığı toz polimer ithalatı, Orgachem tesislerinde üretilen toz polimer ürünlerimizden dolayı %35
azalmıştır. Orgachem üretim kapasitesi 18.000 MT olarak hedeflenmiştir. 2016 yılında 14.000 MT üretim yapılarak, yaklaşık 28
milyon Avro’nun Türkiye’de kalmasını sağlanmıştır. Üretimin artmasıyla toz polimerlerin iç piyasa ve ihracatında artışı ile ithalat
miktarının daha da azalması sağlanacaktır. İkinci toz polimer kurutucu yatırımı yapılmak üzere çalışmalara başlanmıştır.