Ozmometre Cihazları | 21 CFR Bölüm 11’e Uyumlu

08 Kasım 2018


Mehmet Mutlu
Kimyager
Satış ve Aplikasyon Temsilcisi
Sümer Analitik ve Medikal
Teknolojiler San. ve Tic. A.Ş.

 

Ozmometre cihazları, ozmolalite ölçümü için donma noktasının düşürülmesi tekniğini kullanmaktadır. Ozmolalite, sulu bir çözeltinin içindeki toplam katı madde konsantrasyonudur. Ozmometreler, moleküler ağırlık veya iyon yükünden bağımsız olarak katı madde sayısını ölçer. Aşağıda gösterilen standart donma eğrisi, bir numunenin donma döngüsü içindeki sıcaklığını ve döngünün her bir safhasında ozmometre cihazının yaptığı işlemi göstermektedir.

Ozmometre cihazlarının başlıca uygulama alanları aşağıdaki gibidir;
• Biyoteknoloji ve ilaç araştırmaları ve üretimi,
• Klinik, acil tıp, spor tıbbı,
• Endüstriyel uygulamalar,
• Gıda ve meşrubat üretimi,
• Çevre araştırmaları ve kontrolü,
• Akademik araştırma,
• Tıbbi araştırmalar.

Ozmometre cihazları klinik uygulamalarda eğitimli bir operatör tarafından kullanıldığında, su ve elektrolit seviye dengesizliklerine sahip hastalara uygun teşhis ve tedavinin belirlenmesine yardımcı olur.

Ozmometre cihazları ile klinik olarak öncelikle serum, plazma, idrar olmak üzere tam kan, gaita, tükürük, beyin-omurilik sıvısı, göz içi sıvısı, ter, mide özsuyu, sinoviyal sıvı ve diğer tüm vücut sıvılarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

İlaç üreticileri ve biyoteknoloji araştırmacıları da rutin olarak osmolalite testinden yararlanmaktadır. İlaç geliştirmek için formülasyonda uygun tutarlılık, üretimi kontrollü izleme, uygun raf ömrü ve ürün istikrarını sağlamak gibi parametreleri gerçekleştirmektedir. Bazı ilaçların yan etkilerinden kaçınmak için formüle edilmeleri ya da minimize etmek için uygulama yöntemlerinin bulunmasına yardımcı olmaktadır.

Biyoteknolojide, ozmolalite kullanılarak hücrenin güçlendirilmesi ve doku kültürlerini koruyarak kayıp üretim zamanını ve üretim giderlerini en aza indirmesine yardımcı olmaktadır. Ozmometre cihazları Ar-Ge‘de gelişmekte olan ürünleri test etmede anahtar haline gelmiştir. Ozmometre cihazlarıyla üretim ve kalite kontrol arasındaki bağı sağlamak, tutarlılık ve ürün etkinliğinin bir parçası olarak çok önemli bir yere sahiptir.

Bu bağlamda başta tıp sektörü olmak üzere tüm sektörlerde önemli olmasının nedenleri dikkate alındığında Osmometre cihazlarının üretimi hız kazanmıştır.

Son teknoloji ile üretilen Advanced Instruments Ozmometre cihazları Türkçe dil desteği ile birlikte 21 CFR Bölüm 11’e uyumlu modellerini piyasa sürerek sektöre önemli bir adım atmış oldu.

Advanced Instruments Osmo1™ Tek-Numuneli Mikro-Ozmometre
• Biyoteknoloji, ilaç sanayi, endsütriyel ve klinik uygulamalar için,
• 20 μl, tek numune kapasiteli,
• Cihaz üzerinde yazıcı,
• Entegre barkod tarayıcı,
• Dokunmatik kullanıcı arayüzü,
• 90 saniye ölçü süresi,
• İstatistik hesaplamalar,
• LIS ve veri yönetim sistemlerine bağlantı.

 

 

Advanced Instruments OsmoPRO™ Çok-Numuneli Mikro-Ozmometre
• Biyoteknoloji, ilaç sanayi, endüstriyel ve klinik uygulamalar için,
• 20 μl, 20 numune kapasiteli döner tabla,
• Cihaz üzerinde yazıcı,
• Entegre barkod tarayıcı,
• Dokunmatik kullanıcı arayüzü,
• 90 saniye ölçü süresi,
• İstatistik hesaplamalar,
• LIS ve veri yönetim sistemlerine bağlantı.

 

 

 

 

Advanced Instruments OsmoTECH™ Tek-Numuneli Mikro-Ozmometre
• Biyoteknoloji, ilaç sanayi, endüstriyel ve klinik uygulamalar için,
• 20 μl, tek numune kapasiteli,
• Opsiyonel nokta-vuruşlu yazıcı bağlantısı,
• Entegre barkod tarayıcı,
• Gömülü web sunucusu,
• Dokunmatik kullanıcı arayüzü,
• 90 saniye ölçü süresi,
• İstatistik hesaplamalar,
• LIS ve veri yönetim sistemlerine bağlantı.

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)