Performansa Dayalı Toplumumuza Ayak Uydurmak için Akıllı Olmak Önemlidir

18 Mayıs 2018
Tüketiciler

 

 

Yazar: Sybille Buchwald – Werner
Vital Solutions GmbH Kurucusu – Genel Müdür
Vital Solutions GmbH

 

 

 

Tüketiciler

 

 

Derleyen: Gülfem Sultan Öztürk
İlaç Bölümü Teknik Satış Mühendisi
IMCD Türkiye

 

 

 

Tüketiciler uzun süreli sağlıklarından ödün vermeden soğukkanlı, odaklanmış, düzenli bir şekilde aşırı iş yoğunluğundan aile
sorunlarına kadar günlük gereksinimlerle başa çıkmak için doğal destek arıyorlar. Vital Solutions GmbH Genel Müdürü Sybille
Buchwald-Werner, özel bir Melissa officinalis yetiştirme hattının özünün bilişsel performansı nasıl destekleyebileceğini açıklıyor.

Tüketici İhtiyaçları
Tüketicilerin yaklaşık %32’si, beyin fonksiyonlarını geliştirdiği bilinen diyet takviyeleri veya fonksiyonel gıdalar kullanmaktadır. En
sık görülen zihinsel sağlık takviyeleri kullanıcıları, 18-25 yaşları arasında ve 45 yaşın üzerindedir. 45 yaş üzeri popülasyon
takviyeleri tercih ederken, genç tüketici grubu hafızalarını ve zihinsel odaklanmayı artırmaya yardımcı olan içecekler, şotlar veya
barlar gibi fonksiyonel yiyecekleri seçer [1]. Amerika ve Avrupa çalışmaları, öğrencilerin bilişsel performansını artırmak için enerji
içecekleri gibi hafif nörogüçlendircileri ve hatta reçeteli ilaçları kullandıklarını kanıtlamıştır [2].

Tüketicilerin %62’si bilişsel fonksiyonların geliştirilmesi isteğinin yanı sıra örneğin; ihtiyaca göre uyanıklık, konsantrasyon ve
çalışma belleği, takviye ve/veya fonksiyonel yiyecek ve içeceklerin normal yaşla ilgili hafıza kaybını geciktirmede etkili
olabileceğine inanmaktadır. “Yaşlandıkça zihinsel keskinliği korumak” bir numaralı sağlık sorunudur [1]. Önemli tüketici talebine
rağmen, beyin takviyeleri büyüyen ama yine de küçük bir sağlık kategorisidir. Örneğin, kalp sağlığı takviyesi kategorisidir. Örnek
olarak; kalp sağlığı takviyeleri beyin sağlığı kategorisinin dört katıdır [3]. Piyasa bilimsel olarak kanıtlanmış bilişsel ve zihinsel
sağlık faydaları olan ürün inovasyonu arıyor.

Bluenesse®- Bilişsel Performans için Eşsiz Bir Oğulotu Ekstraktı
Oğulotu, Melissa officinalis, Avrupa’ya özgü yıllık yenilebilir bir bitkidir. Geleneksel tıbbi uygulamaları bitkinin esansiyel yağ
bileşenlerine ve gevşeme özellikleri için rosmarinik aside odaklanmaktadır. Çalışmalar, geleneksel rahatlatıcı etkilerin, GABA’yı
bozan bir enzim olan GABA-transaminazın (GABA T) inhibisyonu ile nörotransmiter GABA’nın (γ-Aminobütirik asit) yüksek
seviyelerine bağlı olabileceğini göstermiştir. Bu etkiden rosmarinik asit sorumlu olarak belirtilir [4]. Ayrıca, rosmarinik asidin,
nörotransmitter asetilkolini bozan asetilkolinesteraz enzimini inhibe edebildiği de bilinmektedir. Çalışmalar yaşa bağlı bilişsel
bozuklukların ve Alzheimer hastalığının düşük asetilkolin düzeyleri ile ilişkili olabileceğini göstermiştir [5]. Modern araştırmalar,
seçilmiş Melissa officinalis çeşitlerinin ve üreme dizilerinin, oğulotunun kolinerjik reseptöre dayanan bilişsel performans üzerine
yeni etkilerini desteklediğini göstermiştir [6, 7]. Rahatlama için oğulotunun geleneksel olarak kullanımı tüm türleri tarafından
desteklenebilir gibi görünüyor. Ancak, bilişsel performans üzerindeki yararlı etkileri araştırılan tüm oğulotu türleri için
doğrulanamamıştır. Yayınlanan insan çalışmaları farklı türlerden elde edilen aynı fitokimyasal spesifikasyona sahip ekstraktların
aynı yararlı bilişsel etkileri göstermediğini bildirmiştir [8].

Bu, oğulotu ekstraktlarını ana etkin bileşen olarak rosmarinik asiti standardize etmek için kullanılan iyi bilinen metodun, özellikle
aktif bilişsel performansa katkıda bulunmayan tüm aktif ilkeleri temsil etmeyebileceğini göstermektedir. Vital Solutions’ın
araştırmaları ve doğal ürünlerle ilgili kapsamlı bilgi birikimi, özellikle uyanıklık ve hafıza gibi bilişsel etkileri destekleyen özel bir
oğulotunun üreme dizilerini tanımlamalarını sağlamıştır. Bu yararlı bilişsel etkileri teyit etmek için, hammaddenin seçiminden bir
partinin salınmasına kadar tüm kritik proses noktaları geleneksel bir fitokimyasal parametrenin yanı sıra yenilikçi bir biyoanaliz
destekli teknolojisiyle kontrol edilir.

Tüketiciler

Tablo 1: Özet: Bluenesse® zihin sağlığına etkileri

Ortaya çıkan özel oğulotu ekstraktı, Bluenesse® markası altında pazarlanmaktadır. Bluenesse®, muskarinik reseptör bağlanma
aktivitesi ve rosmarinik asit içeriği üzerinde standardize edilmiştir. Muskarinik reseptör M1 bağlanma özellikleri, in vitro bir
çalışmada muskarinik değişikliği ölçülerek doğrulanmıştır [9]. Bu ilerleme, geleneksel bir Avrupa bitkisi ve yenilikçi biyoanaliz
destekli teknolojiler arasındaki boşluğu birleştiren yeni bir kalite kontrol boyutudur. Bluenesse® bilişsel performansı ve zihinsel
sağlığı desteklemek için geliştirilmiş özel bir Melissa officinalis ekstraktıdır. Şekil 1 Bluenesse®’in zihinsel sağlık üzerindeki farklı
etki biçimlerini özetlemektedir.

Bluenesse®- İnsan Çalışma Sonuçları
Ayrıca, Bluenesse® çeşitli insan çalışma sonuçları ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birincisi, Bluenesse®’nin bir aktif bileşeni olan
rosmarinik asitin plazma düzeylerini araştıran bir farmakokinetik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sonuçları, en yüksek plazma
seviyesinde rosmarinik asidin 0.5-1 saat arasında belirlendiğini ve 2 saat sonra düştüğünü ve 6 saat sonra elimine edildiğini
göstermiştir [10].

Ayrıca Avustralya’daki Swinburne Üniversitesi Beyin Bilim Enstitüsü’nden Prof. Scholey tarafından üç adet beslenme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Prof.Scholey, beyin sağlığı konusunda dünyaca tanınmış bir uzmandır ve araştırmalarını oğulotuna odaklamıştır.
Çalışmaların amacı, oğulotu ekstraktının gıda matrislerindeki etkisini, tüketicilerin çoğunun her gün yaşadığı, çok amaçlı bir ortama
benzer şekilde, hafif stres altında, bilişsel performans üzerindeki etkilerini değerlendirmekti.

Araştırmalar bilişsel performansı, stresin ve ruh halinin fizyolojik reaksiyonunu değerlendirmek için parametreler içeriyordu.
Çalışmalar, 25 sağlıklı kişiyi içeren, çift kör, rastgele, plasebo kontrollü, dengeli çaprazlamalı, monosentrik idi. Oğulotu ekstraktı
300 mg ve 600 mg konsantrasyonlarında test edildi. Çalışma sonuçları, 300mg’lık ekstrakt alımının bir saat sonra uyanık, çalışan
hafıza ve sözcük hatırlamanın iyileştirilmesi, stresi belirtleyici olan kortizol ve kaygının azaltılmasında önemli yararlı etkilere sahip
olduğunu göstermiştir. Etkiler, alımdan üç saat sonra hala ölçülebilmiştir [10, 11].

Sonuç
Bluenesse® bilişsel performansı ve zihinsel sağlığı desteklemek ve genel sağlık için stresin uzun süreli olumsuz fizyolojik etkilerini
azaltmak için geliştirilmiş özel bir Melissa officinalis ekstraktıdır. Ağır iş yükünden aile sorunlarına, odaklanmış ve yapılandırılmış bir
şekilde karmaşık durumlarla başa çıkma yeteneği sağlayan sakinleştirici ve uyanıklık artırıcı etkileri benzersiz bir şekilde birleştirir.
Bluenesse®, Avrupa’daki ve Amerika’daki gıda takviyelerinde ve gıdalarda kullanılmak üzere patent korumalı ve onaylanmış
yüksek kaliteli, sürdürülebilir, doğal bir gıda maddesidir ve hoş bir tada sahiptir ve suda çözünürdür. Gıda takviyelerinde olduğu
kadar gıda ve içeceklerde de uygulanabilir. Bluenesse®, Vital Solutions tarafından geliştirilmiştir ve pazarlanmaktadır. Vital
Solutions, besin takviyelerinde, fonksiyonel gıdalarda ve gıdalarda kullanılacak yenilikçi, doğal içeriklerin geliştirilmesi ve
pazarlanması konusunda uzmanlaşmış yenilikçi ve hızlı büyüyen bir şirkettir.

Referanslar
[1] Market data summary by Sloan Trends Incorporated Getting Ahead of the Curve: Mental Performance & Brain Health, 2010.
http://beta.rodpub.com/uploads/ May%2010.pdf
[2] Maier L. J. et al., To dope or not to dope: Neuroenhancement with prescription drugs and drugs of abuse among Swiss
university students. PLOS ONE, 8(11), e77967, 2013.
[3] Runestad T., Rethinking brain health, Natural Foods Merchandiser, New Hope 360,http://newhope360.com/print/
supplements/rethinking-brain-health
[4] Awad R. et al., Bioassay-guided fractionation of lemon balm (Melissa officinalis L.) using an in vitro measure of GABA
transaminase activity, Phytotherapy Research, 23(8), 1075–1081, 2009.
[5] Dastmalchi K. et al., Acetylcholinesterase inhibitory guided fractionation of Melissa officinalis L., Bioorg Med Cheistry.,
17(2), 867–871, 2009.
[6] Schroeter H. et al., Phenolic antioxidants attenuate neuronal cell death following uptake of oxidized low-density lipoprotein.
Free Radical Biological Medicine, 29(12),1222–1233, 2000.
[7] Wake G. et al., CNS acetylcholine receptor activity in European medicinal plantstraditionally used to improve failing memory.
J. of Ethno-Pharmacology, 69(2),  105–114, 2000.
[8] Kennedy D.O. et al., The psychopharmacology of European herbs with cognitive- enhancing properties, Curr. Pharm. Des.
12(35), 4613–4623, 2006.
[9] S. Buchwald-Werner et al., Investigation of a Melissa officinalis special extract on Cognition I, In vitro study on muscarinic
properties, Agrofood Industry hi-tech, 26(1), 2015.
[10] A. Scholey, et al., Anti-Stress Effects of Lemon Balm-Containing Foods, Nutrients, 6, 4805-4821, 2014.
[11] A. Scholey, et al., Investigation of a Melissa officinalis special extract on Cognition II, Human study- Lemon balm extract
administered in confectionary bars, Agrofood Industry hi-tech, 26(2), 2015.