Poliüretan Köpük Pazarının 2018-2026 Döneminde %5,2 CAGR Oranında Büyümesi Bekleniyor

02 Ekim 2018

 

 

Credence Research Inc. tarafından yayımlanan son rapor olan “Küresel Poliüretan Köpük Pazarı – Büyüme, Beklentiler ve
Rekabet Analizi, 2018-2026” raporuna göre küresel Poliüretan köpük pazarı 2017’de 55,85 milyar ABD Doları değerindeyken
2018’den 2026’ya kadar %5,2 CAGR (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı) oranında büyümesi beklenmektedir.

Muhtelif kullanım alanlarına sahip olmalarından ötürü poliüretan köpükler yatak ve mobilya, yapı ve inşaat, elektronik, otomotiv ve
ulaşım, ayakkabı, ambalaj ve diğer (tekstil, buzdolabı vb.) çeşitli nihai kullanım sektörlerinden büyük talep görmektedir. Enerji
verimliliğinin artması ve çıkış ağırlığının azalmasından kaynaklanan nihai kullanım sektörlerinden gelen artan talep ile birlikte
yükselen piyasalarda orta sınıfın güçlenmesi gibi faktörler küresel ölçekte poliüretan köpüklerin büyümesini desteklemiştir.
Poliüretan köpükler çoğu nihai kullanım sektöründe diğer geleneksel malzemelere kıyasla hafif ve ucuz bir seçenektir. Dahası,
poliüretan köpükler kimyasal olarak stabil ve esnektir ve yapı ve inşaat sektöründe ideal bir yalıtım malzemesi işlevi görür.

Katı PU’nun 2018 – 2026 döneminde en hızlı büyüme tahminlerini vermesinin nedeni termal yalıtım özellikleri nedeniyle katı PU
köpüğün yapı ve inşaat nihai kullanım sektöründe temel bir malzeme haline gelmesidir. Dahası, gelişmiş ülkelerin yanı sıra
gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliğini ve tasarrufunu teşvik eden
politikalar geliştirmektedir ve bu da önümüzdeki yıllarda katı PU köpük pazarını güçlendirecektir.