Poliüretan Sistemlerde Nem Alıcı Toz Moleküler Sieve

29 Kasım 2019

Yasin Karamehmetoğlu
Kimyager / Chemist
Satış Müdürü / Sales Manager
DamlaNem Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Poliüretan Sistemlerde Nem Alıcı Toz Moleküler Sieve
Purmol® moleküler elek olarak adlandırılan sentetik zeolit olup toz ve macun halde üretilir.
Su zerreciklerini ortamdan kaldırmada optimum çözüm sağlar.
Purmol® çift komponent poliüretan sistemlerinde mastik, dökme reçine, kaplama ve yapıştırıcı üretiminde kullanılır.
Poliüretan bir poliolin izosiyanat ile reaksiyonundan meydana gelir. Bu bir ekleme reaksiyonu olduğu için ürün oluşmaz.

Suyun varlığı izosiyanatın dimerizasyonuna (ikizleşme) sebep olur ve karbondioksit gazı çıkar.

Karbondioksit gazı çıkışı poliüretan köpüklerinin üretiminde kasıtlı olarak çıkar fakat diğer birçok poliüretan uygulamalarında istenmeyen bir durumdur. Bu da gaz baloncuklarının oluşumundan meydana gelir. Formulasyonda dolgu ve pigmentlerde kalan nem varlığı su zerrecikleri olarak ortaya çıkıyorsa izosiyanatı poliol bileşenine eklemeden önce Poliole Purmol® katmanızı öneriyoruz. Tavsiye miktarımız %2,5 ile 5 arasındadır. Formulasyonun viskozitesi şiddetle artar; daha erken sertleşme oluşur veya kontrol edilemez köpüklenme meydana gelir. Suyun tam adsorpsiyon edilmesini sağlamak için izosiyanata katılmadan önce poliol de en az iki saat karıştırılmalıdır. Ek olarak Purmol® sabstratın yüzeyindeki su zerreciklerini kaldırır ve kaplanmış olur. Böylece balonsuz pürüzsüz homojen poliüretan tabakası oluşumunu sağlar.

Eğer boru sistemleri özellikle aşınmaya karşı veya korozif kimyasallara karşı korunuyorsa poliüretan kaplama bu tip durumlarda en ideal çözümdür. Boru sisteminin servis ömrü çok önemlidir. Uzun süre polimer kalitesi ve optimum değer sağlamak için Purmol® formulasyona eklenmelidir.

Yüksek Kalitede Boru Kaplama

Yüksek voltaj izolasyonları ürünlerinde yalıtım gövdesinin homojenikliği fazlasıyla önemlidir. Dökme bileşiklerdeki bozukluklar kısa devreye sebep olur. Bu uygulamanın yüksek kalite gereksinimleri Purmol® kullanımıyla güvenilir bir şekilde uygulanır.

Yüksek Voltaj Elektrik İzolasyonu için Dökme Bileşikler

Kalıp maddeleri, örneğin spor ayakkabılarının tabanı, temiz, kusursuz ve yumuşak olmalıdır. Ürünlerin baskı altında sağlamlıkla üretilmesi önemlidir. Her iki gereksinimde uygun formulasyonda poliüretanların kullanılmasında uygulanabilir. Dolayısıyla Purmol® çok iyi performans sağlar.

Kalıp Maddelerde

Dirençli zemin kaplamalar aşınmaya karşı dirençli, düz ve yumuşak yüzey ve yüksek stabil kombinasyonuyla nitelendirilir. Poliüretan kaplamalar çoğunlukla bu gibi alanlarda kullanılır. Polimer genellikle bir sıvı tabaka gibi uygulanır sonra düz ve dirençli bir zemin kaplama oluşur. Purmol® kaplamada oluşan su zerrecikleri ve su varlığından oluşan gaz baloncuklarının düzensizlikleri önler.

Zemin Kaplama

Cam izolasyonu moleküler sieve’in ana müşterisidir. Moleküler sieve boncukları alüminyum bölümünün boşluklarına doldurulur ve cam levha arasında şekillenir ve izolasyon için ara levha görevi görür. Son zamanlarda cam izolasyon sistemlerinde polimer köpük alüminyum ısı iletkenliğinde ara levha olarak kullanılır. Cam izolasyonu yapımı sırasında havadaki neme maruz kaldığı için Purmol® kullanılır. Aynı zamanda Purmol® izolasyon sisteminin yapımı sırasında levhalar arasına giren nemi de adsorbe eder.