PrepFAST-ICP-MS Kullanılarak Çevresel Numunelerin Otomatik Analizi

Kasım 20, 2017, 8:42 am
6 dakika

 

 

Evren Erdem
Ürün Uzmanı
Sem Laboratuvar Cihazları

 

 

Elemental Scientific’ın (ESI) prepFAST M5 otomatik dilisyon sistemi artık Agilent ICP-MS ile tümüyle entegre edilmektedir. ESI’nin
prepFastM5 sistemi, kalibrasyon standartlarının otomatik olarak hazırlanmasını, numunelerin otodilüsyonunu ve alan dışına çıkan
QC’ler ve örneklerin tam olarak otomizasyonunu sağlar.

 

US Environmental Protection Agency (EPA) Method 200.8. Uzun zamandır var olan bu metodla, yer altı sularının, yüzey sularının,
içme sularının ve atık suların ICP-MS tarafından analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarların, performans kalitesini doğrulamak ve
kalite kontrol (QC) testi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

 

 

US EPA Method 6020A Performans esaslı bir ICP-MS yöntemidir. Çeşitli matrislerdeki 60 element
mevcuttur. Örnek türleri; yer altı suları, yüzey suyu, endüstriyel atıklar, topraklar, çamurlar, sedimanlar
ve diğerleri için toplam atıklar (asitle süzülebilir). Laboratuvarlar genelde yüksek Toplam Çözünmüş
Katı Madde (TDS) içeriğine sahip numuneler olması sebebiyle özellikle bu gibi analizler için sağlam
metodoloji ve güçlü bir ICP-MS bulunması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

USP <232> / <233> ve ICH Q3D’ye Göre İlaç Maddelerindeki Elementel Saflığın Analizi için ICP-MS
Yeni Elemental Saflık Analizi gereksinimleri Şubat 2017’de yeni prosedürler elemental (inorganik) farmasötik ürünlerdeki yabancı
maddeler ve malzemeler olarak tamamlandı. Normalde ilaç dünyasında yaş kimya ve kolorimetrik method ile yapılan ağır metal
analizleri <231> yöntemi kullanmaktadır. Avrupa ve ABD pharmacopoeia sözleşmeleri ile (USP) yöntem değişti.

İlaçlarda ağır metal analizleri ile ilgili gereklilikler insan kullanımı için (ICH) yeni standart olarak yayınladı. International Council for
Hormonisation (ICH) 2018 Ocak ayında kılavuzda tanımlanmış olacak.

USP <232> (Elemental Safsızlıklar – Sınırlar)
USP <233> (Elementel Safsızlıklar – Prosedürler)

Agilent 7800 ICP-MS cihazı, farmasötik ürünlerdeki ve hammaddelerdeki elementel safsızlıkların düşük seviyede analizi için
aerodinamik bir çözüm sağlamaktadır.

21 CFR Part 11 için MassHunter yazılımı uygundur.

ICP-MSMS (QQQ)’in Tanımı, Faydaları ve Tüm ICPMS’lerden Farkı ve Üstünlüğü
Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere; ICP, LC, GC vb. diğer tüm cihazların MSMS teknolojisine sahip olabilmesi için veya diğer
adıyla  triple quadrupole (QQQ) olabilmesi için ‘’2 adet Qaudrupole Mass Filter’’ analizörü bulunmak zorundadır. MSMS’in
teknikte adı triple quadrupole’dür. (QQQ)

1. Quadrupole Mass Filter (Q1),
2. Quadrupole Collosion/Reaction Cell (Bu hücre daha yüksek teknoloji ile Hexa (6) veya Octa (8) kutup olabilir.),
3. Quadrupole Mass Filter (Q2).

Teknolojisi yeterli olmayan ve bu yönde herhangi bir Ar- Ge çalışması bulunmayan bazı üreticiler dünya piyasasına MS teklif etmiş
olmalarına rağmen MSMS (QQQ) verdiklerini söyleyerek müşterileri yanıltmaktadırlar.

Özellikle her üreticide LC ve GC tarafında MS ve MSMS (QQQ) cihazları çok uzun zamandır olan bir teknolojidir. Fakat ICP’de
MSMS (QQQ) teknolojisi yenidir. Dolayısıyla ICP’de henüz MSMS (QQQ) üretimi olmayan firmalar MS’lerinde bulunan bazı
donanımların sadece isimlerini değiştirerek aynı teknoloji ile MSMS (QQQ) olduklarını iddia etmektedirler

Biz Sizi Gerçek ICP-MSMS (QQQ) ile Tanıştırmak İstiyoruz

 

 

Arsenik Türlendirmesi
Dünya çapında en tehlikeli sınıfta olan Arsenik içme ve kullanma suyunda, gıdalarda, çevresel şartlarda neredeyse hayatımızın her
alanında karşımıza çıkmaktadır. Örnek  erecek olursak; günde yarım fincan pişmiş pirinç tüketen hamilelerin idrarında arsenik
oranın belirgin birşekilde arttığı bilim adamları tarafından gözlemlenmiştir. Fakat veteriner ilaçların bazılarında örneğin hasta olan
bir tavuk için kullanılan ilaçta Arsenik olduğu bilim adamları tarafından tespit edilmiştir.

Şuanda neredeyse tüm sektörde bulunan laboratuvarın bağlı olduğu mevzuatlarda arsenik total olarak raporlanmaktadır. Avrupa
ve Amerika’da bu ayrımlar (zehirli/zehirsiz) olarak özellikle gıda tarafında rutin olarak yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda
Türkiye’de bulunan birçok laboratuvarda Arsenik artık total değil zehirli ve zehirsiz türleri ile birlikte (AsIII, AsV, AsB, MMA, DMA
gibi) rapor edilmeye başlanacaktır.

Agilent 7800 ICP-MS cihazımız bu çalışma için hazırdır. Agilent 1260 HPLC cihazımız ile birlikte kombine edilerek organometalik
(Ağır Metallerin türleri) analizleri yapılabilmektedir.

 

  • (gizli tutulacaktır)