PrimeLab Fotometre Cihazı ile Bir Saat İçerisinde Lejyonella Analizi

16 Mayıs 2018
Lejyonella

 

Dr. Engin Tekneci
Kimya Mühendisi
Trio Teknik Cihazlar

 

 

Lejyonella Nedir?
Bir hastanenin veya otelin duş başlığının, bir oto yıkamada veya bir endüstriyel soğutma sisteminde oluşan aerosollerde,
bakterilerle dolu su damlacıkları olabilir. Lejyonella hava yoluyla çok uzun mesafeler kat edebilir, bu şekilde solunum yoluyla bize
ulaşır.

Kaynaktan 10 km’ye kadar bir yarıçap içerisinde enfeksiyon vakalarına rastlanmıştır. Enfeksiyon vakaları kaynaktan 10 km’ye kadar
bir yarıçap içinde bildirilmiştir. Lejyonella akciğerlerimize ulaşırsa, çok hızlı bir şekilde yayılacak ve kolonize olacaktır. Birkaç gün
içinde zatürree gelişir. Lejyonella hastalığı, esas olarak akciğerleri etkileyen ve %5 ile %30 arasında bir ölüm oranına sahip olan
sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Bildirilen toplam vakalardan %95-98’i Legionella Pneumophila’ya atfedilebilir. Bu hastalık halk
sağlığı açısından önemli bir konu olup, ortalama ölüm oranı %12-%15’tir ve zayıf bağışıklık sistemi olan veya hemen antibiyotik
almaya başlamayan hastalarda bu oran %30-50’ye kolayca ulaşabilmektedir.

Legipid® + PrimeLab Sisteminin Avantajları
Mevcutta standart olarak kullanılan Lejyonella testi, lejyonella bakterisinin büyümesi ve sayılması için iki hafta süreye ihtiyaç
duymakta ve tehlikenin önlenmesine engel olan bir kültür yöntemini içermektedir.

Legipid® testi, sadece yaşayan Lejyonella bakterisini algılayan patentli, immünomanyetik bir yönteme dayanmaktadır. Test
esnasında bir renk gelişir ve bu renk PrimeLab fotometre ile kolaylıkla ölçülür.

Nasıl Çalışır?
Standart kültür metodu, Lejyonellanın birkaç gün sonra bir agar üzerinde büyümesini ve sayılabilir hale gelmesine ihtiyaç duyar,
Legipid farklı bir şekilde çalışır. 1 litre numune suyu, bir filtre kağıdından Lejyonellayı konsantre etmek için süzülür. Filtre
kağıdındaki Lejyonella, “L1” reaktifinin eklendiği küçük bir şişede çözülür. “L1”, sadece Lejyonella bakterisine bağlanan immüno-
manyetik parçacıklar (antikorlar) içeren patentli bir çözeltidir. Birkaç yıkama adımından sonra, yakalanan Lejyonellayı renklendirmek
için bir renklendirme solüsyonu eklenir. Renk konsantrasyonu ile Lejyonella konsantrasyonu bağlantılıdır ve bu da PrimeLab 1.0
tarafından test edilmesini mümkün kılar. Sonuç test başına cfu olarak görüntülenir.

Legipid® Test Kiti
Legipid® test kiti, 1ml’lik vialler için PrimeLab plastik adaptörü ve su numunenizi filtrelemek için bir filtre kiti dışında, Lejyonella
testlerini çalıştırmanız için gereken her şeye sahiptir. Hem adaptör hem de filtre seti aksesuar olarak mevcuttur. Legipid® 10, 40
veya 100 üniteden oluşan bir kit olarak sunulmaktadır. Her test sadece bir “Şahit Numune” gerektirir.

Gereksinimler
Halihazırda PrimeLab kullanan her laboratuvar için ihtiyacınız olan tek şey, PrimeLab Desktop Assistant Software veya App
aracılığıyla bir güncelleme, ID 147 (Legionella) için bir aktivasyon kodu ve 1 ml Legionella flakonlarını kullanmak için küçük bir
plastik adaptördür. Henüz bir PrimeLab’ınız yoksa, alkaliniteden çinkoya kadar 120 farklı metodu içeren Jencolor sensör
teknolojisi ile 400 değişik dalga boyunda ölçüm yapabilen PrimLab fotometreyi tedarik etmeniz yeterlidir.

 

Lejyonella Lejyonella

 

Kablosuz bluetooth teknolojisi, ücretsiz yazılım ve uygulama, bireysel parametre ayarı, ücretsiz bulut hizmeti, bireysel su arıtma
kimyasallarınıza dayalı dozaj önerileri, herhangi bir zamanda daha fazla parametrenin etkinleştirilmesi, PTSA ile birlikte hesap
başına raporlar (test kaynakları), bulanıklık (NTU) analizi, PrimeLab 1.0 Multitest fotometre cihazının avantajlarından sadece bir
kaçıdır.

Yüksek Riskli Tesisler
•Soğutma kuleleri ve yoğunlaştırıcılar.
•Su tankları ile sıcak su sistemleri ve sirkülatörleri.
•Endüstriyel nemlendiriciler.
•İnsani tüketim amaçlı, soğuksu için dahili sistemler (borular, su tankları, sarnıçlar veya mobil tanklar).
•Dönüş devresi olmayan sıcak su sistemleri.
•Nemlendiriciler.
•Süs çeşmeleri.
•Kent içi yağmurlama su sistemleri.
•Su kullanan yangın söndürme sistemleri.
•Su kullanan açık aerosol ekipmanları.
•Suyu depolayan ve aerosoller üreten diğer cihazlar.
•Solunum tedavisi ekipmanları.
•Solunum maskeleri.
•Püskürtücüler.

Lejyonella