Robotik Süreç Otomasyonu Önemini Arttırıyor

13 Ekim 2020

Özellikle son yıllarda dünyada Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) hızla büyümeye devam eden bir kavra ve sektör. Türkiye sürece biraz sonradan dahil de olsa, her geçen gün daha fazla robotun devreye alındığını Türkiye’de de görmekteyiz.

Son analizlere göre 2019 yılında Türkiye’de RPA satan şirket sayısı 50’yi, RPA kullanan şirket sayısı da 70’i geçmiş durumda.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), teknoloji ve iş süreçlerini yakından takip ederek  üyelerinin Endüstri 4.0 sürecine daha kolay uyum sağlaması için bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda EGİAD, robot teknoloji alanındaki gelişmeler ve robotların yakın gelecekte iş yaşamına nasıl entegre edileceğine dair öngörülerin değerlendirildiği önemli bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğin moderatörlüğünü AGC Yazılım kurucusu Alper Can yaparken,  İstanbul merkezli Robusta firması Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı Neslihan Çift ve firma danışmanlarından Özgür Cengiz’in konuşmacı oldu.

Etkinlikte, gerçek bir personel gibi günlük görevleri yürütebilen bir sistem olan RPA’nın, satış pazarlama, operasyon, üretim, tedarik, insan kaynakları gibi pek çok alanda nasıl kullanılabildiği anlatıldı.

İnsanlar ve Makineler Arasında İş Bölümü

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan Toplantının açılış konuşmasını yaptı. Endüstri 4.0 ile başlayan süreç sonrasında bu tür teknolojik inovasyonların EGİAD’ın radarında olduğunu belirten Aslan, RPA’nın temel olarak eldeki iş gücünün rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması anlamına geldiğini söyledi.

RPA’yı şirketlerin daha fazla değer üretebilmesi için kullanılan bir yaklaşım olarak niteleyen Aslan “1990’lardan bu yana giderek artan sayıda firma, beyaz yaka işlerinden bazılarını Çin ve Hindistan gibi düşük maliyetli iş gücüne sahip, gelişmekte olan ülkelerden tedarik ederek işletme maliyetlerini azaltmaya çalışmakta.

Ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde iş gücü maliyetindeki artış trendi, iş gücü maliyeti farklılıklarından yararlanarak maliyetleri düşürmeyi daha da zorlaştırmakta. Gelişmekte olan ülkelere yaptırılan işlerde yeterli düzeyde kaliteyi sağlamak da ek zorluklar getirmektedir. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve akıllı otomasyonun artması ile insanlar ve makineler arasındaki görev dağılımında kayda değer bir kayma yaşanmakta” dedi.

EGİAD Başkanı Aslan, 2019 ve 2025 yılları arasında 9 trilyon dolar değerindeki bilgi işçisi piyasasının neredeyse üçte ikisinin bu durumdan etkileneceğini vurguladı. “Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘İşlerin Geleceği’ konulu son araştırması, şu an mevcut işlerin ortalama yüzde 71’inin insanlar, yüzde 29’unun ise makineler tarafından yapıldığını ortaya koymakta.

Bu dağılımın, insanlar tarafından yapılan işlerin yüzde 58’ine karşılık yüzde 42 oranında makineler tarafından yapılan işlere doğru kayması beklenmekte. İşgücü içindeki görev dağılımında yaşanan bu değişim, yeterli bir yönetim müdahalesi gerektirmekte. İşlerin yeniden tasarlanması gerekirken robot-insan etkileşiminde iyi yönetimin rolü giderek önem kazanmakta. Çalışanlarımızı otomatik sistemlerle yapılan bu iş birliğine hazırlamak ise bizlere düşmekte” dedi