Rolax Yüzey Hazırlama ve Yaş Boya Tesisleri

23 Ağustos 2019

 

Çiğdem Arslan
Proje ve Satış Direktörü
Rolax

 

Rolax Yüzey İşlem Teknolojileri, ihtiyaçlara özel olarak tasarlanmış, verimliliğin ön planda olduğu, çevreye duyarlı ve kaliteden ödün vermeden etkin kaynak kullanımı ile en uygun maliyetli teknolojik yüzey işlem tesisleri projelendirmekte ve inşa etmektedir.

Rolax Yaş Boya Tesisleri
Rolax Yüzey İşlem Teknolojileri proje ekipleri, kaplanacak olan malzemenin türü, kullanılacak olan kaplama malzemesinin türü, ihtiyaç duyulan kapasite, tesisin kurulacağı alanın fiziksel durumu gibi tüm kriterleri göz önünde bulundurarak projelendirme yapmakta ve tüm standartlara uygun Atex belgeli ekipmanlarla çevre bakanlığı standartlarına uygun tesisler kurmaktadır. Boya tesislerinde yönetmeliğe tabii ana konular; patlayıcı ortamlarda ortam güvenliğinin sağlanması, personel güvenliğinin sağlanması ve çevre yönetmeliğine uygunluktur. Boya tesislerinde proses gereği patlayıcı madde olan boya ve hava önlenemeyeceği için patlamayı ateşleyecek güç kaynağı ile ilgili önlemler alınmaktadır. Zaruri olarak tesis içindeki hava ile temas eden fan ve aydınlatma armatürü gibi ekipmanların elektrikli aksamları tesis dışında tutulsa bile Atex yönetmeliğine uygun ex-proof ekipmanlar olmak zorundadır. Rolax yüzey işlem tesislerinde kullanılan fan ve aydınlatma armatürü gibi tüm ekipmanları kendi imalatı ve Atex belgeli olup, sistem Çevre Bakanlığı emisyon değerinin altında salınımı sözleşme ile garanti etmektedir.

Rolax Yaş Boya Tesisi Filtreleme Sistemleri
Rolax, filtreleme sistemleri seçimine; kaplama malzemesinin kimyasal yapısı, kullanılacak kaplama malzemesi miktar / zaman değerleri, kaplanacak malzemenin hacimsel etkisi, tesisin kurulacağı alanın fiziksel özellikleri, işletme maliyetleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği gibi kriterleri değerlendirerek karar vermektedir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonrası, filtreleme tekniği, filtre yüzey alanı, filtre tipi, fan kapasitesi ve filtrelerin konumuna karar verilmektedir. Filtreleme teknikleri ihtiyaçlar doğrultusunda, kuru tip veya sulu tip olarak seçilmektedir.

Rolax Yaş Boya Tesisi Isıtma Sistemleri
Standart uygulamalarda kaplama sırasında istenen sıcaklık değerleri 20°C ile 25°C arasında, kurutmada ise 60°C ile 70°C arasında değişmektedir. Bazı özel kaplama uygulamalarında bu değerler kurutmada 200°C’ye kadar ulaşmaktadır. Rolax ihtiyaçlara göre; dijital olarak kontrol edilebilen, doğalgaz, elektrik, LPG ve LNG kullanımına uygun ısıtma sistemleri imal etmektedir. Rolax ısıtma sistemlerinde, ısıtma üniteleri içinde oluşabilecek yoğunlaşmış tehlikeli gazlar için maksimum düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Rolax Yaş Boya Tesisi Aydınlatma Sistemleri
Rolax, aydınlatma armatürlerinin seçimi, armatür açısı ve konumunu belirlerken, olması gereken standart aydınlatma değerlerinin yanı sıra, tesisin bulunduğu bölgenin güvenlik seviyesi, malzemenin boyutu, malzemenin tesis içindeki konumu ve tesis içinde yapılacak kalite kontrol seviyesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Rolax, tesis içi aydınlatma sistemlerinin yanı sıra aydınlatma şiddeti yüksek olan kalite kontrol tünelleri dizayn etmektedir.

Rolax Kombine Tip Yaş Boya Tesisleri
Boyama, flash off ve kurutma işleminin aynı tesiste yapılabildiği üç fonksiyonlu kuru tip filtreli tesislerdir. Tüm fonksiyonlar PLC kontrollü ekran üzerinden ayarlanabilir ve otomatik olarak çalışmaktadır.

Rolax Kuru Filtreli Yaş Boya Tesisleri
Duvardan veya zeminden filtreli olarak dizayn edilir. Uygulama esnasında ortamda ki yüzeye temas etmeyen fazla yaş boya partikülleri (over spray) fanlar aracılığı ile kabin duvarında veya zeminde bulunan özel filtrelere yönlendirilir. Filtreden geçen hava baca aracılığı ile atılır.

Rolax Sulu Sistem Yaş Boya Tesisleri
Su perdeli ve Venturi yıkama sistemli olarak iki farklı tipte dizayn edilebilir. Su perdeli sistemde sirkülasyon pompası aracılığı ile duvarda su perdesi oluşturulur. Sistemde ki fanlar aracılığı ile su perdesine yönlendirilen boya partikülleri su perdesinin altında bulunan ayrıştırma kazanında toplanır. Venturi yıkama sisteminde ise zemin altına sulu yıkama sistemi dizayn edilir.

Rolax Kurutma Fırınları
Dijital kontrol ile istenilen ısı aralığında çalıştırılabilmektedir. Özel tasarım hava sirkülasyon sistemi aracılığı ile malzemenin her noktasında eşit kürlenme sağlanmaktadır.

Yüzey Hazırlama Tesisleri
Yüzey hazırlama işlemi, malzemenin boya öncesi temizliği ve kaplama kalitesini artırmak amacıyla malzemenin türüne göre ve belirlenen sıralamaya göre uygun kimyasalların yüzeye uygulanması işlemidir. Boya öncesi yüzey hazırlamada temel olarak sprey veya daldırma teknikleri kullanılmaktadır. Rolax, malzeme türüne, istenen yüzey kalitesine ve istenilen kapasiteye göre projelendirme yapmaktadır.