Royalcast: Lanxess’in Yüksek Sertlik Sınıfı Özel Poliüretan Hammadde Sistemi

26 Temmuz 2019


Serkan İltan

Cast PU Satış Yöneticisi
Kimsel Kimyevi End. Hmd. A.Ş.

 

 

Bowling topu, tekstil sektöründe kullanılan ve yüksek sertlikte poliüretanla kaplı sıkma merdaneleri, yüksek sertliğe sahip döküm tipi mühendislik plastikleri ya da hayatımızda giderek yaygınlaşan 3 boyutlu yazıcıların işleyip şekil vermek için ihtiyaç duyduğu sert ve katı bloklar. Ve tüm bu ürünleri üretmek veya ihtiyaçları karşılamak için kullanılabilecek yüksek aşınma dayanımına, yüksek darbe dayanımına ve proses avantajlarına sahip bir hammadde grubu. Lanxess’in üretmekte olduğu Royalcast ® döküm poliüretan sistemleri, iki komponentli birçok mühendislik plastiğinin sertliğini, tokluğunu ve darbe direncini aynı yapı içinde elde etmeyi sağlayan özel türde döküm plastiklerdir. Termoplastik mühendislik plastiklerinin aksine, düşük yatırım (makine – teçhizat) maliyeti ve kullanım kolaylığı Royalcast® poliüretan sistemlerini daha cazip kılan diğer özelliklerdir.

Kimsel olarak 2017 yılının sonlarından bu yana poliüretan hammadde sistemleri konusunda distribütörlüğünü yaptığımız LANXESS firmasının sahip olduğu ADIPRENE, VIBRATHANE ve özellikle de bowling toplarının imalatında kullanılan Royalcast markalı hammaddeleri 65 yıllık bir birikimle üretilmektedir. Böylesi uzun bir geçmişin getirdiği tecrübeyle üretilen Royalcast® poliüretan sistemleri beyaz renktedir ve pigmentlerle kolayca renklendirilebilir. Yüksek modüllü malzemelerin sertliği 77 Shore D ila 85 Shore D arasında değişmektedir. Isıl eğilme sıcaklığı (heat-deflection temperature) değeri 107°C civarındadır.

Royalcast® poliüretan sistemleri yaygın olarak bowling topu üretiminde kullanılmakta, bununla birlikte 77 Shore D ile 85 Shore D arasındaki sertliklerde ağır yük tekerlerinin, roller coaster tekerlerinin üretiminde ve tekstil sektöründe de sıkma merdanelerinin kaplanması için tercih edilmektedir. Ürün grubu içerisinde yer alan 6 farklı ürün ile değişik sertliklerde ürünler elde edilebildiği gibi, bu ürünler LANXESS’in geliştirdiği özel kürleştiriciler ile kullanıldığında istenirse 1 dakika, istenirse 6 dakika ya da daha uzun bir zamana ihtiyaç varsa 60 dakika pota ömrü ile dökülebilmektedir. Uzun pota ömrünün sağladığı bu artı özellik, büyük, yüksek hacimli ya da karmaşık yapılı ürünlerin kolaylıkla  dökülebilmesine imkân vermektedir.

Yukarıda bahsedilen özellikleri ile döküm poliüretan hammaddelerinden beklenen performans ve proses beklentilerini karşılayan Royalcast® markalı ürünler diğer yandan döküm tür olarak sınıflandırılan poliamid (nylon), poliasetal (POM), akrilik (PMMA) gibi mühendislik plastiklerinin de alternatifi konumundadır. Bu tür mühendislik plastikleri, sert ve rijit yapıları ile ve ısı dayanım özellikleri ile pek çok sektör tarafından kullanılmaktadır. Ancak özellikle darbe dayanımı noktasında Royalcast® ürünleri kadar yüksek performans sağlayamazlar. İlave olarak bu tür mühendislik plastiklerini üretim proseslerinde kullanmak zordur, özel makine ve teçhizat desteği ile zorlukların bir kısmı aşılabilir ancak üretilen ürünlerin çoğu plaka, şerit ya da dolu çubuk olarak sınırlıdır.

Royalcast® Ürünleri, Bu Noktalarda;
• Uzun ve ayarlanabilir pota ömürleri,
• Kolaylıkla ve pahalı makine veya teçhizata gerek kalmadan dökülebilmesi,
• Plaka, şerit ve çubuk dışında pek çok değişik formda ürünler üretmeye imkân vermesi ve gerektiğinde katı parçalar dışında kaplama işlerinde kullanılabilmesi ile kullanıcılara önemli avantajlar sağlar,
• Üretilen ürünlerin natürel hali ile beyaz renge sahip olması boyama konusunda bir avantajdır ve pasta halindeki pigmentlerle ve çok düşük oranda pigment kullanımı ile renklendirme kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca diğer mühendislik plastiklerine göre çekme (shrinkage) oranlarının çok daha düşük seviyede olması diğer bir avantajlı durumdur. Günümüzde hayatın bir parçası haline gelen 3 boyutlu yazıcılar için katı bloklar yine Royalcast® ürünleri kullanılarak kolaylıkla üretilebilir.