Sprey Uygulamalar için PIR Sistemler

03 Mayıs 2018

Bir ülkede sürdürülebilir büyümenin en gerekli temel girdilerinden birisi de enerjidir. Enerji, maliyeti ve fiyat değişkenliği sebebiyle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini etkilemektedir. Bu açıdan ülke ekonomileri, enerjiye olan bağımlılığı ve fiyatta meydana gelen dalgalanmaların etkisini minimuma indirmek amacıyla çeşitli stratejiler izlemektedir. Ülkemizde de dışarıya olan enerji bağımlılığı konusunda kendi bünyemizdeki enerji üretimini arttırmak kadar mevcut enerjiyi verimli kullanmakta oldukça önemli stratejiler arasında yer almaktadır.

Günümüzde enerji tüketiminin büyük bir kısmını konutlar oluşturmaktadır. Binaların ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanmasıyla konutlar yaz aylarında sıcağa, kış aylarında soğuğa karşı kalkan oluşturabilmektedir. Bu durum doğalgaz ve elektrik harcamalarını minimuma indirirken kaplanan binaları nem ve küf gibi olumsuz durumlardan da korumaktadır. Yalıtım amaçlı sıkça kullanılan malzemeler cam yünü, taş yünü, ekstrude polistiren köpük (XPS), expande polistiren köpük (EPS), odun talaşı levhalar, cam köpüğü, fenol köpüğü, mantar levhalar ve poliüretandır. Poliüretan köpüklerin spreylenebilir olması başta inşaat olmak üzere pek çok sektörde kullanım olanağı sunmaktadır. Bu sektörlerin bazıları endüstriyel çatı yalıtımı, deniz taşıtları yalıtımı, hayvansal barınak yalıtımı, soğuk hava deposu yalıtımı, boru hattı yalıtımı, tank-silo yalıtımıdır.

Kullanılan malzemelerin kalınlığı ısı yalıtımı açısından çok önemli bir husustur. Bu açıdan bakıldığında yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler arasında ısıl iletkenlik değeri en düşük olan poliüretandır. Ayrıca kapalı hücrelere sahip olması dolayısıyla suyu absorbe etmediği için cepheyi nem ve rutubet etkisinden de korumaktadır. Fakat poliüretan köpüklerin en büyük dezavantajı yanıcı olmalarıdır. Bu durum poliüretan hakkındaki literatür çalışmalarının yanmazlık üzerine odaklanmasına neden olmuştur.

Yanmazlık poliüretan sistemlerinde fonksiyonel veya fonksiyonel olmayan çeşitli katkı malzemeleri katılarak ve PIR sistemler elde edilerek sağlanmaktadır. PIR sistemlerin katkı malzemelerine karşı avantajları temel olarak;

•Polimere bağlanması, dolayısıyla zamanla polimerden göç etmemesi,
•Isıya karşı daha fazla dayanımı olması,
•Yanmaya karşı daha fazla dirençli olması,
•Üstün mekaniksel özellikler olarak sıralanabilir.

PIR sistemlerde basitçe izosiyanat molekülleri birbirleriyle reaksiyona girerek trimer halkalar oluştururlar. Yanma esnasında bu yapılar karbonize olarak şişer ve alev kaynağı ile köpük arasında set oluştururlar.

Sprey Uygulamalar için PIR Sistemler

Sprey poliüretan köpük sektöründe yanmaz ürün ihtiyacı giderek yaygınlaşırken PIR sistemlerden faydalanılamamaktadır. Bunun sebebi sektörde kullanılan makinelerin neredeyse tamamının oran ayarlanamayan, hacimce 1:1 (ağırlıkça 1:1,1) poliol ve izosiyanat oranı ile çalışılabilen makinelerden oluşmasıdır. Oysa ki PIR sistemlerin yüksek miktarda izosiyanat oranına sahip olması (1:1 orandan fazla olması) gereklidir.

2006 yılından beri Poliüretan sektörüne hizmet veren ve 2016 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillenen Flokser Kimya, sprey uygulamalarına yönelik geniş tecrübe ve ürün yelpazesine sahiptir. 18 – 1000 kg/m3 aralığında serbest döküm yoğunluğuna sahip ürünleriyle klasik sprey uygulamalarının yanı sıra dekorasyon, boru izolasyonu gibi farklı uygulama alanlarına yönelik spreylenebilir ürünleri de mevcuttur.

Flokser Kimya Creapol RS 3320/36 ürünü ile 1:1 orandaki makinelerde dahi PIR özelliğini kaybetmeden çalışılabilecek sprey ürünü geliştirerek yalıtım sektöründeki yanmazlık konusundaki ihtiyacı karşılamıştır. İlgili ürüne ait özelliklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

PIR özelliğini kaybetmeden çalışılabilecek sprey

Flokser Kimya laboratuvarlarında geliştirilen Creapol RS 3320/36 kodlu ürün ile poliüretan köpük sektöründeki yanmaya karşı direnç ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıştır. Yanma esnasında alev kaynağının yaklaştığı alan kömürleşerek köpük ile alev arasına set oluşturmaktadır. Duman salınımı oldukça azdır. Geliştirilen yeni sprey ürününün, TS EN ISO 11925-2 standardına göre yapılan yanma testi sonrası numunesine ait görsele makalede yer verilmiştir. 30 saniye süreyle aleve maruz bırakılan test numunesi, uygulanan alevin deney süresi içerisinde 150mm ölçme çizgisine ulaşmaması nedeniyle testi başarılı bir şekilde geçmiştir.

Ürünün akmaya sebep olmayan hızlı reaksiyon süreleri ve uygulama sonrası cildinde kalın, parlak bir tabaka oluşturması uygulamacılar tarafından önem verilen özellikler arasındadır. Ürünün viskozitesi ve çalışma sıcaklıkları, yaz ve kış koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Çeşitli türden yüzeylere uygulama sonrasındaki yapışma gücü oldukça fazladır. 36 kg/m3 yoğunluğundaki ürün üstün mekanik özellikleriyle yüksek basma dayanımına sahiptir. Bu sebeple tavan ve duvar uygulamalarının yanı sıra zemin uygulamalarında da kullanılabilmektedir.

Doğa dostu şişirici ajanlar içermesi sebebiyle doğada herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayan Creapol RS 3320/36 ile tüketicilerin birçok beklentisi yerine getirilerek sektörde yine bir ilke imza atılmıştır.

Yusuf Yivlik – Ar-Ge Sorumlusu / Flokser Kimya

Oğuz Tükek – Ar-Ge Direktörü / Flokser Kimya