SPX Su Kaynaklarındaki Ağır Metallerin Analizini

11 Aralık 2016

Annemarie Kleist
Satış Proje Mühendisi – Analizci

SPX

SPX Su Kaynaklarındaki Ağır Metallerin Analizini Güvenilir
Şekilde Yapan Yenilikçi Voltametri Teknolojisini İlk Kez Açıklıyor

Eser metaller olarak da bilinen kurşun, arsenik, bakır ve çinko gibi ağır metaller yerüstü suları ile nehir sularında kirliliğe yol açan en müzmin kirleticiler arasındadır. Su kaynaklarına yüksek miktarda ağır metal boşaltılması insanlar, su ekosistemleri, toprak ve hayvanlar açısından son derece ciddi çevre ve sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle su kaynaklarındaki ağır metal seviyelerinin düzenli bir şekilde ve tam olarak ölçülmeleri yaşamsal önem taşır. Bugüne kadar doğru, yinelenebilir ve güvenilir ölçümler elde etmek için laboratuvarlarda kullanılanlara benzeyen fotometri teknolojisi kullanılıyordu ancak bunun için pahalı kimyasalların kullanılması gerekiyordu. Bu yöntem kurşun gibi bazı metaller açısından güvenilir sonuçlar da vermiyordu. Neyse ki yeni çıkan PowerMon NG analizör, yenilikçi voltametri teknolojisi ile yerüstü suları, nehir suları ve şebeke sularındaki ağır metal seviyelerini yerinde ölçerek hem güvenliği hem de mevzuata uygunluğu artırıyor. Halen piyasada bulunan PowerMon gereçlerinin daha da geliştirilmiş bir versiyonu olan PowerMon NG, mevcut PowerMon ve PowerMon S analizörlerini tek bir gereçte birleştirerek onların yerini alıyor. Böylece hem anotsal hem de katotsal sıyırma voltametrisini içeren voltametri teknolojisi de mevcut analiz yöntemlerine (kolorimetri, iyonometri, titrometri ve spektrometri) eklenmiş olacak. Anotsal sıyırma voltametrisi, belirli iyonik türlerin nicel analizlerini yapmakta kullanılan voltametrik bir yöntemdir. Bu yöntemde, analizi yapılacak olan analit elektrolizle çökelme aşamasında çalışan elektrotun üzerine kaplanır ve sıyırma aşamasında da elektrottan oksitlenir. Akım, sıyırma aşamasında ölçülür. Türlerin oksidasyonu, bu türlerin oksitlenmeye başladıkları potansiyeldeki akım sinyalinin doruk noktası olarak kaydedilir. Katotsal sıyırma voltametrisi de kalıntı analizi yöntemi olan anotsal sıyırma voltametrisine benzer ancak bu kez kaplama aşamasında potansiyel bir oksidasyon seviyesinde tutulur ve oksitlenen türler elektrottan, potansiyelin pozitif yönde taranmasıyla sıyrılır. Bu teknik çözülmez tuzlar oluşturan ve bunları tortulaşma sırasında çalışan elektrotun üstüne veya yakınına bırakan iyonik türler için kullanılır.

Bran+Luebbe markası kanalıyla SPX, son derece etkili olan bir dizi kesintisiz ve tam otomatik çevrim içi Power- Mon analizör sunuyor. Bran+Luebbe 60 yılı aşkın süredir yüksek performanslı su kirliliği ölçüm analizörleri üretiyor. PowerMon serisi gereçler 15.000’den fazla analiz seçeneğiyle yaklaşık 200 kadar farklı su uygulamasının tüm gereksinimlerini karşılıyor. Bu gereçler, çeşitli sensorlar bağlanarak oksijen, pH, Redoks ve iletkenlik de dâhil olmak üzere çok sayıda parametreyi ölçebiliyor. Ürün yelpazesi, PowerMon S gibi birçok tek parametre analizörünün yerine geçebilecek ve örneğin fosfat, nitrat ve amonyak yoğunlaşma seviyelerini izleyebilen ürünler de içeriyor. PowerMon Titrometre; ergime noktası değeri, sertlik derecesi ve soğutma suyundaki bor miktarı gibi parametreleri de belirleyebilir. PowerMon analizörleri çok az bakım gerektirir. Uzun ömürlü rulmanlar, sabit hızda çalışan yüksek kaliteli tahrik motoru, self diagnostik sistemi, otomatik kalibrasyon ve az miktarda ayıraç kullanımı gibi özellikler hem işletme giderlerini düşürüyor hem de Bran+Luebbe’nin daha önceki analizör modellerine kıyasla daha uzun bakım aralıkları sunuyor. Analizörlerde, uzaktan izlemeyi ve daha geniş kapsamlı tesis kontrol sistemlerine kolayca entegre edilmelerini mümkün kılan ağ kullanım özelliğinin yanı sıra, kullanımı kolay yerel dokunmatik ekranlı bir ara yüz de bulunuyor. SPX’in PowerMon analizörleri genel anlamda tüm su kaynaklarındaki ağır metallerin ve diğer kirletici maddelerin daha iyi bir şekilde izlenmesine yardımcı oluyor. Az bakım gerektirdikleri için süregiden maliyetleri azaltan bu gereçler, hızları ve hassasiyetleri ile de etkin ve güvenilir izleme garantisi sunuyor. Dahası, gereçler çoklu akım ve ölçüm becerileri sayesinde su parametrelerinin izlenmesine kapsamlı ve ekonomik bir çözüm getiriyor.