Tehlikeli Malların Taşınmasında Güvenlik Unsurları

20 Mayıs 2019Umur Kurtar

Lojistik Koordinatörü
Akpa Kimya

 

 

1. İlgili Yazımızın Amacı
Bu yazı, kara, hava ve deniz sevkiyatı için organik peroksitlerin taşınması ve lojistik yönetiminde etkin güvenlik tutumu ile ilgili öneriler listesini bildiren bir danışmandır.

Mevcut taşıma yönetmelikleri, güvenli taşımacılığın yasal esası için standart yapıya izin verir. Bununla birlikte, yüksek teknoloji ürünü malzeme ile ilgili olarak, yükleme, tır ve/veya konteyner düzenlemesi, birleşik birleştirme, kılavuz kılavuzları, teslim yöntemleri, gereklilik yöntemleri, vb. ile ilgili faydalı taşıma yönetmeliklerinde tam olarak belirlenmemiştir.

Akpa Organik Peoksit OHSAS 18001 ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir. Belirtilen kalite standartlarına uygun ürünler üretmektedir.

Hedefimiz organik peroksitlerin yol ve deniz taşımacılığına güvenli bir şekilde yaklaşmasını ve taşınmasını sağlamaktır. Yasal esaslara uyarak belirtilen politika ve materyaller bu modelin tüm yöntemlerini uygular.

Organik peroksitlerin karadaki veya denizdeki taşıma işlevlerinde, genel taşıma yönetmelikleri ADR (kara) ve IMDG Koduyla (deniz) belirlenir. Tehlikeli malların taşınmasında, maddeler tehlike sınıflarına göre farklı kategorilere ayrılır.

Organik peroksitler sınıf 5.2’de listelenmiştir ve taşıma sembolü aşağıdaki gibidir.

UN numarası Organik Peroksit türlerine göre listelenmiştir:

2. Kontrollü Isı Takipli Taşıma
Tüm organik peroksitler termal olarak dengesizdir ve malzemenin sıcaklığına kıyasla daha fazla veya daha az şiddetli şekilde bozulma eğiliminde olabilir. Bazı organik peroksitler o kadar kararsızdır ki, ortam sıcaklığı bile hızlı bozulmasından etkilenebilir ve bu nedenle depolama ve taşımada sıcaklık kontrolü ve soğutma gerektirir.

Kendiliğinden hızlanan ayrışma sıcaklığı (SADT), tipik bir kap veya nakliye paketindeki organik bir peroksitin, bir hafta içinde kendiliğinden hızlanan bir ayrışmaya maruz kalacağı en düşük sıcaklıktır.

Bir ürünün IBC’lerde veya tanklarda taşınması için bir erişim varsa, yeterli acil basınç azaltma ve/veya havalandırma olduğundan emin olmak için ek doğrulama gereklidir.

3. Kamyon ve Konteynerlerin Hazırlanması, Yüklenmesi, Boşaltılması ve İstiflenmesi için Alınacak Önlemler
Paketleri, kamyonları ve konteynerleri güvenli bir şekilde hazırlamak, yüklemek, depolamak ve elden çıkarmak için bazı önlemler alınmalıdır. Organik Peroksitler için aşağıda açıklanan ana unsurlar çok önemlidir.

4. İstifleme
Sıcaklık kontrollü Organik Peroksitler için çeşitli organik peroksitlerin soğutulmuş bir kapta birleştirilmesi durumunda uygun saklama sırası incelenmelidir. Farklı organik peroksitleri aynı kapta istifleyin ve kap kapılarına en yakın en düşük kontrol sıcaklığında (Tc) saklayın. Bu duruma göre, istifleme planları hazır olmalıdır.

Organik peroksit içeren kapların deniz taşımacılığında istiflenmesi, organik peroksit kaplarının üstünde yapılmalıdır. Soğutma birimleri, kapılar ve sıcaklık kontrollerine kolay erişim sağlamak için istifleme de yapılmalıdır.

5. Taşımacılık için Gerekli Özel Malzemeler
Sıcaklık Kontrollü Taşıma
Sıcaklık kontrollü olmayan Organik Peroksitlerde, üstü kapalı kamyonlar veya standart konteynerler gibi lojistik operasyonları yapılmalıdır, Buna ek olarak,oda sıcaklığında tepkimeye girmeyen ürünler yaz ve kış aylarında güvenlik nedenlerinden dolayı ısı kontrollü araçlar tercih edilmelidir., sıcaklık kontrollü kullanılmalı (örneğin ürün de kristalleşme veya bozulma yaşanabilir) ve uygun taşıma malzemeleri seçilmelidir.

Kara Taşımacılığı
Sıcaklık Kontrollü ürünler, en düşük sıcaklık korumalı ve en az bireysel soğutma ünitesine sahip soğutulmuş kamyonlarda, soğutulmuş konteynerlerde veya tanklarda gönderilir. Soğutma ünitesi/üniteleri, forklifti kendi başına çalıştırabilmelidir. Soğutma sıvısı sisteminde sıcaklık koruması (“sarf malzemesi içeren soğutucu”, örneğin kuru buz) kullanılmaz, daima mekanik bir soğutma ünitesi seçilir. Forkliftlerde, alarm sıcaklığının aşıldığını tespit eden ve gösteren bir sesli ve görsel alarm olması gerekir. Soğutma kabininin ısısı taşıma kabininde her zaman anlaşılabilir olmalıdır. Mekanik veya dijital ısı kayıt cihazlarının taşıma sıcaklığını takip etmesinin amacı yaygın bir egzersizdir.

Soğutma ünitesinde oluşabilecek acil müdahale için yedek parça kutusu bulunmalıdır, Ayrıca, Lojistik firmaları transit güzergah boyunca denetimli kontrol olarak belilenen yerlerde sıcaklık ve araç kontrolünü gerekli denetim firmalarına yaptırmalıdır.

Deniz Taşımacılığı Sıcaklık Kontrollü Organik Peroksitler, deniz taşımacılığı için soğutulmuş kaplarda veya soğutulmuş tank kaplarında saklanır. İlgili konteynerler çift (yedeklenmiş) bir soğutma sistemi veya özel durumlarda ayrı bir sistemle donatılmıştır (sadece bir kez iMDG koduna izin verilir).