Thermal Spray Yöntemiyle Kaymaz Yüzey Kaplaması

09 Aralık 2016

Metin Olcaytu
Satış Direktörü / Sales Director
Cemre Korozyon Kontrol San. Tic. Ltd. Şti.


Yeni 28E ARCTEC Dayanıklı Kaymaz Yüzey Kaplaması Petrol platformlarından üst geçit basamaklarına kadar pek çok yapıda, metal zeminler, metal güverteler ve metal paneller kullanılmaktadır. Herhangi bir ek işlem uygulanmaması halinde bu zeminler – özellikle ıslandığında – çok kaygan olabilmekte, pek çok durumda ise korozyona uğrayıp zarar görebilmektedir. Kaymaz olması istenen bu tip zeminlerde, ağır endüstriyel şartlara dayanım ve güvenli hareket edilebilmesi, iş güvenliği ve toplam verimlilik için kaçınılmaz gereksinimlerdir. Şimdi, tüm bu beklentileri karşılayabilecek yepyeni bir çözüm var. Mevcut Uygulama: Çelik yüzeylerin korozyona karşı korunması, geleneksel olarak ya sıcak daldırma galvanizlenme yapılarak ya da boyanarak sağlanmaktadır. Galvanizleme sonucu yüzeyler kaygan olabilmekte ve renklendirme için boya uygulaması yapılmadan önce ek bir yüzey hazırlığı ya da özel astar gerektirmektedir. Zemin uygulamalarında ise genellikle boya uygulaması yapılmakta, istenen kaymazlık , boya içersine ya da boyanmış yüzeylere grid benzeri partiküller eklenerek sağlanmaya çalışılmaktadır. Ne varki bu tip uygulamalar, çok çabuk aşınıp paslanmaya ve bu aşınmalar neticesi parlayan pürüzsüzleşen alanlarda kayma riskleri oluşmasına yol açmaktadır. Günümüzde, aşırı agresif ortamlarda bulunan petrol platformları, köprüler ve rafineriler gibi pek çok büyük çelik konstrüksiyon ise, korozyona karşı termal spray yöntemiyle alüminyum (TSA), çinko veya bu ikisinin belli oranlarda karışımıyla korunmaktadır. Neden Yeterince İyi Değil ? Her ne kadar boya sistemlerine göre çok daha mukavemetli olsa da, termal spray yöntemiyle uygulanmış alüminyum, çinko ya da karışımları; çok agresif korozif şartlarda başarılı bir şekilde koruma sağlarken, zeminlerde yeterince uzun süreli aşınma direnimi sağlamayabilmektedir.Ne Olmalı? Normal olarak, aşınmaya ve korozyona karşı dirençli olması beklenen yüzeylere, aşağıdaki özelliklere sahip özel bir kaplama uygulanması gereklidir: • Söz konusu kaplama hem kişisel hem de endüstriyel kaymayı engelleyecek seviyede tutunmayı sağlamalıdır. • Bilinen en iyi anti-korozif performansına sahip termal spray yöntemiyle uygulanmış alüminyum ile aynı ya da daha iyi bir anti-korozif koruma sağlayabilmelidir.• Uluslararası standartlara uygun bir kaplama olmalı ve uygulanması kolay olmalıdır. Yeni 28E ARCTEC Termal Spray Kaplamamız bütün bu beklentileri karşılıyor. Metallisation firması, yukarıda bahsedilen tüm bu beklentileri karşılamak için, 28E ARCTEC’i geliştirdi. Söz konusu kaplama; termal spray yöntemiyle uygulanan, aşınmaya dayanıklı, aşırı sert ve mükemmel kaydırmazlık özellikleri sağlayacak şekilde pürüzlü bir kaplamadır. Kaplama sonrası yüzey, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü olduğundan, yıllarca pas ve kayma sorununu unutturmaktadır. Kısa Bilgi : Termal Spray Nedir? Termal spray, saf ya da alaşım metalleri, pek çok farklı baz malzemenin üzerine kaplama olarak uygulama işlemidir. Uygulanan metaller, boya içerisinde bulunan metal parçacıkları olmayı , erimiş halde saf metal parçacıklarıdır. Söz konusu erimiş parçacıklar atomize edilip, önceden grid raspası yapılarak pürüzlendirilmiş kaplanacak yüzeye bir kaplama oluşturacak şekilde püskürtülür. Pürüzlendirilmiş yüzeye hızla çarpıp donan eriyik metal, donarken kendini kasar ve pürüzlü yapıya sıkıca tutunur. Buradan da anlaşılacağı gibi, pürüzlü yüzey yapışmanın kalitesinde ve mukavemetinde ana rolü üstlenmektedir. Bazı uygulamalarda, kaplama vernik ya da boya benzeri (genellikle ince bir kat epoksi tercih edilmektedir) ek bir kaplama ile (seal) izole edilmelidir. Aksi taktirde porozif bir yapıya sahip olan kaplamalarda, uygulanmış metale bağlı olarak oksitlenmeler oluşur. Kimi durumda bu oksitlenmeler dekoratif etki verdiği için istenen bir durumdur ve bu nedenle uygulanmış metal izole edilmez. Ancak anti korozif amaçlı uygulamalarda, uygulanmış metal kaplama mutlaka (seal) izole edilmelidir. Uygulanacak spray tekniği, uygulamanın pürüzlülüğünü de belirler. Örneğin termal spray yöntemiyle kaymaz 28E ARCTEC ürünü, aşırı pürüzlü uygulanırsa, oluşacak kaplama forklift vb. trafiği için daha uygun olur. Metallisation firması, 28E ARCTEC malzemesinin yanı sıra, hertürlü termal spray uygulamasını gerçekleştirebilecek ekipmanın da üretimini yapmaktadır ve farklı uygulamalar için gerekli tavsiyeleri vermekten memnuniyet duyacaktır.

28E ARCTEC Kaymazlık ve Dayanıklılık Testi 28E ARCTEC kaplamaları, Pendulum Coefficient of Friction (CoF) test cihazı ile, bağımsız İngiliz standartlarına ve İngiltere Sağlık ve Güvenlik şartlarına göre test edilmiştir. İngiltere Sağlık ve Güvenlik (HSE) şartlarına göre, yaya trafiği olan yerlerde düşük kayma potansiyeli olması için, Pendulum Testine göre (PTV) değerinin 36‘dan daha büyük olması gereklidir. 28E ARCTEC kaplamasının dayanıklılığını ve kaydırmazlık özelliklerini test etmek için, yukarıdaki standartlara göre test panelleri hazırlanmış ve standart bir insanın ayakkabıyla yürümesini simule eden robotik bir yürüme makinesine bağlanmıştır. Paneller her adımdan sonra döndürülüp daha gerçekçi bir simülasyon sağlanmıştır. PTV değeri, testten önce, 250.000, 500.000 ve 1 milyon adımdan sonra kontrol edilmiştir. İzole edilmiş (boya ile) ve izole edilmemiş paneller hem ıslak hem de kuru şartlarda ayrı ayrı test edilmiştir. (Değerler yandaki tablolarda listelenmiştir.) Not: Hazırlanmış test panellerine, yaya trafiğine uygun pürüzlülükte kaplama uygulanmıştır. Daha pürüzlü uygulama yapılabilmesi – istenmesi halinde – mümkündür ancak test panelleri, yayalar için aşırı kaymazlığın da tehlikeli olabileceği dikkate alınarak hazırlanmıştır. 28E ARCTEC Korozyon Dayanımı Testi 28E ARCTEC pek çok hızlandırılmış korozyon testine tabi tutulmuştur. Bu şekilde 28E ARCTEC ürününün performansını, dünya çapında en korozif ve agresif ortamlarda başarılı korozyon direnimi sağlaması ile bilinen %99.5 alüminyumun performansı ile karşılaştırma imkanı doğmuştur. Bağımsız bir araştırma labratuvarında 2 test yapılmıştır. • Galvanik korozyon testi (1 haftalık) • Doğal Tuz spreyi testi (1000 saat) ASTM B117 standardına uygun olarak yapılan bu testler neticesinde, 28E ARCTEC ürününün anti-korozif dayanımı, 99.5% alüminyum ile aynı olduğu görülmüştür. 28E ARCTEC – Uygulamalar: LNG Platformu Güvertesi Güverteye uygulamayı düşündükleri kaymaz kaplama için yaptıkları uzun araştırmalar sonunda, 28E ARCTEC uygulamaya karar vermiş olan bir açıkdeniz LNG Platformunun yürüme alanları termal spray yöntemiyle komple 28E ARCTEC ile kaplanmış, geri kalan tüm alanlar ise termal spray yöntemiyle alüminyum kaplanmıştır. Bir sene sonunda kaplamanın halen ilk günkü gibi olduğu geri bildirimi alınmıştır.Forklift Trafiği Olan Yükleme Rampaları Konteynerlere yükleme boşaltma yapılan rampalara, çok kaba şekilde (pürüzlü) 28E ARCTEC uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu tip rampalar kışın yağışlı havalarda çok kaygan olabilmekte ve çoğu zaman buzlanmayı engelleme amaçlı tuzlama işlemine maruz kalmaktadır. Uygulama yapılmış rampalar bir sene sonunda kontrol edildiğinde hiç paslanma görülmemiş, forklift operatörlerinden de, forkliftlerin zemine çok daha iyi tutunduğu geri bildirimleri alınmıştır. 28E ARCTEC uygulanmış alanlar arasında manhole kapakları, yaya ve araç tarfiğinin yoğun olduğu alanlar, uçak gemisi güverteleri sayılabilir. Kaplama, ayrıca yüksek sıcaklığa da dayanıklı olduğu için uçak gemileri güvertelerinde özellikle tercih sebebi olabilmektedir. 28E ARCTEC Tel 28E ARCTEC teli özel karışım içeren dolu bir malzemedir. Tel, her üretim partisi için, çok hassas analizler içeren sertifikalar ile tedarik edilir. Yüzey kalitesi ve hassaslığı mükemmeldir ve bu şekilde beklenmeyen bir soruna veya aşınmaya neden olmaz. 28E ARCTEC telini Metallisation firmasının Türkiye Temsilcisi olan firmamızdan temin edebilirsiniz.