TÜBİTAK’tan Koronavirüs Desteği

20 Nisan 2020

TÜBİTAK, Covid-19 salgınının beşeri bilimler açısından da incelenmesi için araştırma yapanlara destek verecek. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerçekleştirdiği açıklamada ‘’Covid-19 ve Toplum; Salgının Sosyal ve Beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler’’ başlığıyla başlatılan projelere destek limitini 200 bin TL olarak belirledi.

Mevcut durumun ve eğilimin kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması, kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yapılması ve bu analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak çözüm önerilerinin oluşturulması proje kapsamında yer alan unsurlar arasında.

4 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurular beklenirken, projenin süresi azami 6 ay olarak belirlendi.

Konu başlıkları ise şöyle;

-Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kriz yönetimi ve yönetişimi,

– Salgının küresel, ulusal ve yerel siyaset üzerindeki etkileri,

– Etkili ve etkin sağlık iletişimi,

– Eğitim, sağlık, yargı gibi kritik kamu hizmetlerinin uzaktan erişim yoluyla ve çevrim içi sunulma uygulamaları,

– Okullardaki eğitime ara verilmesi ve sınavların ertelenmesi ile iptal olmasının etkileri,

– Salgınla bireysel ve ailesel başa çıkma stratejileri ve bunların psikolojik, sosyolojik, kültürel, ekonomik vb. değişkenlerle ilişkisi,

– Belirsizlik, kaygı, korku ve stresin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri ve oluşturduğu riskler ve bunların etkisini azaltan, artıran olası faktörler,

– Salgın nedenli kaybı olan ailelere, sağlık personeline ve risk altındaki tüm gruplara acil klinik müdahalelerin geliştirilmesi ve psiko-sosyal desteklerin sağlanması,

– Salgının yerleşim birimleri üzerindeki etkisi, salgınla mücadelede kentsel yaşam kalitesinin sağlanması.

– Salgının ekonomik etkileri yönünden ele alınacak konu başlıkları ise şunlar:

– Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde makro, mikro seviyede ekonomi, ticaret, finans, istihdam ve iş modelleri üzerindeki etkileri,

– Salgının farklı sektörlerde yol açtığı arz-talep durumları, tedarik zincirleri, üretim kapasitesi, dijitalleşme ihtiyaçları; finansa erişim, istihdam açılarından sorunlar ve çözüm yolları, ekonomik kurtarma paketlerinin bireysel ve sektörel etkileri.

– Küresel yatırımlardaki değişiklik, doğrudan yabancı yatırımların eğilimleri,

– İş güvenliği, kurumsal risk yönetimi, yeni insan kaynakları uygulamaları, yeni çalışma ilişkileri açısından salgının etkileri.

 

Kaynak: Hürriyet – TÜBİTAK