Türk Yazılım Mühendislerinden ‘’Kimya Üretim Modülü’’

22 Mayıs 2019

 

En ufak dikkatsizliğin bile çok büyük problemlere neden olabileceği iş sahası olan Kimya sektörü sadece üretim aşamasında değil, stok, satış, maliyet ve risk yönetimi konularında da titiz bir planlama, takip ve kontrol gerektiriyor. İş süreçlerine düzen, güven ve hız kazandıran CPM ERP’nin Kimya Üretim Modülü şirketlere özel uygulamalarla dinamik ve güvenilir bir yapı sağlıyor.

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Ahtagil, CPM ERP olarak geliştirdiğimiz bu modülle muhasebeden üretim planlamaya, alternatif hammadde kullanımından sevkiyata, bütçeden iş emri ve üretime kadar birçok süreci hem tek bir çatı altında topluyoruz hem de üretim planlamada ne kadar verimli olduğunuzu görmenizi sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

CRM: CRM modülü üzerinden mevcut ya da potansiyel müşteri faaliyetlerini takip ve koordine edebiliyor ve randevuları düzenleyebiliyor. Aynı zamanda rakip ürünlerle ilgili karşılaştırmalar da yapabileceğiniz müşteri ilişkiler yönetimi modülü, teklif yönetimi modülü ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Teklif Yönetimi: Müşteriye verilen tekliflerin takibini sağlıyor. Teklif revizyonlarını görebiliyor, teklifin satışa dönememe nedenlerinin veya teklifin satışa dönme oranlarının analizini yapıyor.

Numune Sipariş ve Sipariş Yönetimi, Risk Yönetimi: Müşterilerin hem numune siparişlerini hem de normal siparişlerini yöneten modüldür. Seçilen ürünün hangi depolarda ve ne miktarda olduğu, ürünler üzerinde rezervasyon olup olmadığı, yolda alım siparişin olup olmadığı gibi bilgiler bu ekranda yer almaktadır.

Sevkiyat: Sipariş sürecinde yapılan tüm işlemler stok teslim ise sevkiyat ekranına düşüyor ve sevk sorumlularına yalnızca ürünü hazırlamak, planlamak ve göndermek kalıyor.

Üretim Planlama: Üretim yapılacak siparişlerin ve öngörülen üretimlerin tanımlandığı modüle verilen isimdir. Üretim planlama sorumluları planlamayı kendileri oluşturabiliyor veya sistem tarafından oluşturulmasını isteyebiliyor. Sistem planlamayı oluştururken hammadde ve kapasite verilerini kullanmanın yanı sıra belirlenen üretim önceliklerini de dikkate alıyor.

İş Emri & Üretim: Alınan sipariş veya stok için üretim işlemleri, verilen iş emri ile başlıyor. Bu modül sayesinde üretim anında kullanılabilecek alternatif hammaddeler ve bu hammaddelerin stok miktarları görülebiliyor.

Sahadan Veri Toplama: Üretimde sahadan veri toplama çözümü sayesinde sorumlular, ayrıca veri girişi yapmak zorunda değiller. Bu çözüm sayesinde, operatörlerin dokunmatik ekranlarla, yetkileri çerçevesinde, operasyonlarını hatasız bir şekilde yönetebiliyorlar.

Kalite Yönetimi & Laboratuvar Uygulaması: Ürün grupları ya da ürünlerle ilgili belirlenmiş standartlara göre uygulanacak kalite kontrol metotları, deney, alt deney tanımları kalite kontrol değerleri ile görsel testler bu uygulama ile yapılabiliyor.

KPI Raporları: KPI Raporları ile istenilen tarihler arasında, üretimdeki tüm departmanlara ve işlemlere ait performanslar sorgulanabiliyor, planlanan ve gerçekleşecek veriler arasında her türlü yönetim raporu en hızlı ve doğru şekilde alınabiliyor.

Satın Alma Yönetimi: Tüm satın almaların talep sürecinden başlayarak, tekliflerin alınması, siparişlerin takibi ve firma içi onay süreci ile yönetiliyor. Tekliflerin karşılaştırılması ve onay süreci ile etkin bir tedarik yönetimi sağlanıyor.

Bütçe: Bütçe modülü ile satış, satın alma ve yatırım bütçeleri kurgulanabiliyor, yıl içinde karşılaştırma raporları sayesinde bütçeler revize edilebiliyor. Proforma gelir tablosu ile karlılık hedefleri ve sapma sebepleri de yakından takip edilebiliyor.

Maliyet Muhasebesi: Sistem, malzeme maliyetlerini stok yönetimi modülünden hesaplıyor. İşçilik ve genel üretim giderlerini muhasebeden tahakkuk etmiş verilerden belirlenen anahtarlar üzerinden üretim maliyetine ekliyor.

Finans: CPM ERP’nin standart çözümü olan finans modülü, bilinen kasa, banka, çek, senet, kredi kartı gibi işlemlerin takibini ve yönetimini sağlıyor.

Muhasebe: Tüm sistemdeki verilerin online olarak aktığı muhasebe modülü, vergi usul kanunu muhasebesiyle eş zamanlı olarak TFRS, BOBİ FRS, IFRS, US-GAAP ve German GAAP uygulamalarını da destekliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-defter uygulaması standart modül olarak sunuluyor.