Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İlk Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarını Belgelendirdi!

 

Kimyasal

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile birlikte artık ülkemizde kimyasallar yönetiminde yeni bir dönem başlamıştır.

 

Kimyasalların insan sağlığı veya çevreye olabilecek olumsuz etkilerinden korumanın bu kimyasalların imalatçıları ve ithalatçılarının sorumluluğunda olduğu ilkesine dayanmaktadır.

Diğer bir deyişle, maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri imal eden, ithal eden, piyasaya arz eden veya kullananlara aittir.

 

Yönetmelikte bu bağlamda birtakım yükümlülükler belirlenmiş olup, bunlardan en önemlisi kimyasalların kayıt ettirilmesidir. Artık 1 ton ve üzerinde imal edilen veya kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde ithal edilen maddeler (KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki kimyasal maddeler) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kayıt numarası almadan piyasaya arz edilemeyecektir. Maddelerin kayıtları 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihe kadar maddelerin imalatçıları ve ithalatçıları Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki “Kimyasal Kayıt Sistemi” üzerinden “Madde Bilgi Değişim Forumu”na maddelerine ilişkin bilgilerini girerek, ortak kayıt dosyası oluşturmaktır.

 

KKDİK Yönetmeliği ile gelen yeni uygulamalardan biri de yılda 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) yapılacaktır. KGD sonucunda zararlı olarak sınıflandırılan maddeler için Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) ve buna bağlı olarak Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanacaktır. KDG, KGR’ ve GBF’ler artık Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacaktır.

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının (KDU) KKDİK Yönetmeliği Ek-18’de belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir. Buna göre; Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumu tarafından 64 saatlik eğitimi tamamlamış olmak ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış, ilgili belgelendirme alanında akredite olmuş kurum tarafından yapılacak olan 180 dakikalık sınavda 70 ve üzeri not alarak başarılı olmak gerekmektedir.

 

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 2003 yılından bu yana TSE ile Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı eğitimini başarı ile sürdürmüş ve bu yönetmelik çerçevesinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi için de iş birliği yapmıştır. İlk eğitim Haziran ayı içerinde yapılmış ve ardından gerçekleştirilen sınav ile Türkiye’nin ilk sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanları belgelerini almıştır.

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)