Türkiye’ye Özgü Endemik Bitkiler ile Geleneksel Galliye ve Nano Taşıyıcılı Parfüm Üretimi

21 Kasım 2019

Prof. Dr. Nazan Demir
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Mugla Sitki Kocman University
Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi / Cosmetic Products Application & Research Center

 

TÜRKIYE’YE ÖZGÜ ENDEMIK BITKILER ILE GELENEKSEL GALLIYE VE NANO TAŞIYICILI PARFÜM ÜRETIMI

Giriş

Yazılı kayıtlarda adı geçen dünyanın en eski parfüm yapımcısı, M.Ö. 2000 yılında yaşamış olan Tapputi adlı Babilli bir kadın kimyagerdir. Babil o tarihte antik dünyanın başkentidir. Ünlü asma bahçelerinde açan bin bir çeşit çiçekten parfüm yapmak fikri kime yanlış gelebilir ki Parfüm; kadim tarihin en büyük, buluşu kabul edilir ve adeta cennet kavramı kadar büyüleyicidir. Gizli Ae-Ge Laboratuvarları, sırları ve prestij kabul edilen markaları ile güç savaşlarının yaşandığı bir alandır. İbn-i Sina tarafından ilk gül yağının destilasyonu çok önemlidir. İlginç olan ise o dönemde bunun bir ilaç olarak kabul edilmiş olmasıdır. Fransa’da parfüm yapabilen az sayıda kişiye devlet nişanı verilmekte ve sanatçı kabul edilmektedir. Parfüm tüm zamanlarda zenginlik ve güç algısı oluşturmak amaçlı da kullanılmıştır. Ülkemiz parfüm kadar güçlü ve marka gerektiren kozmetiğin bu tepe noktası üründe maalesef varlık göstermemektedir. (1,2,3)

Parfüm Piyasası Neden Büyüme Eğilimindedir?

Global parfüm pazarı 2018 yılına kadar yaklaşık 104 milyar ABD Doları değerine ulaşmıştır. Parfüm şişeleri bile başlı başına bir sektördür.

Şekil 1: Dünyanın en pahalı parfüm şişeleri (4).
Figure 1. The most expensive perfume bottles in the world (4).

Dünyada Kozmetik Ürün Tüketimi

Kozmetiğin en büyük pazarı AB’dir. Türkiye’nin küresel kozmetik pazarındaki payı on yıl öncesine kadar %1,5 civarında iken günümüzde % 0,7 civarındadır.

Türkiye Pazarındaki İthal Kozmetik Ürünler
Türkiye’de pazarlanan nitelikli ve markalı kozmetik ürünlerin sadece %10’unu Türkiye kökenli ürünler oluşturmaktadır. Türkiye’nin kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı 2010 yılında yaklaşık 589 milyon Dolar olmuştur.

Neden Geleneksel & Nano Taşıyıcılı Parfümler?

Son yıllarda kimya sanayisindeki gelişmeler, bilimsel gelişmelere paralel olarak daha çok nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında gözlenmektedir. Kimya Sanayisi bilimde devrim niteliği taşıyan, adeta canlıyı yeniden kurgulayan bu bilimsel gelişmelerin sanayiye uygulandığı alan olarak tarihi bir dönemeçtedir. Sektörün tepe noktası kabul edilen parfüm ise bütün zamanların en büyük buluşu kabul edilmekte ve insan hafızasının anahtarı olmak gibi de bir fonksiyon göstermektedir.

Parfüm Yapımı için Gerekli Hammaddeler

Parfüm, farklı aromalar veren kimyasalların birleşmesidir. Bu maddeler, sentetik veya doğal hammaddelerden elde edilebilir. Doğal kaynaklı ürünler daima sentetik olanlardan daha pahalıdır ve pazar payı her geçen gün artmaktadır.

Referanslar \ References
1.Sıla Nezahat DAŞDEMİR Müge Çiçeğinin (Convallaria majalis) Bazı Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi ve Diğer Bazı Çiçeklerle Birlikte Parfüm Tasarımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması.
2017 (Yüksek Lisans Tezi)
2. Sedef AŞIK Beyaz Yasemin Çiçeğinin (Jasminum officinale) Bazı Biyoaktiviteleri İle Koku Bileşenlerinin Araştırılması ve Parfüm Tasarımında Kullanılması. 2017(Yüksek Lisans Tezi)
3. Ülkemizde Bitkisel Hammadde Kaynakları (İlaç, Parfüm ve Kozmetik Sektörleri için) Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017
4. PARFÜM (Laboratuvarda Yapılan Sanat) Gece Kitaplığı Yayınevi, 2019
1.Sıla Nezahat DAŞDEMİR, Determination of Some Bioactivities of Mule Flower (Convallaria majalis) and Investigation of Usability in Perfume Design with Some Other Flowers. 2017 (Master Thesis) MSKU
2. Sedef AŞIK, Investigation of Some Bioactivities and Odor Components of White Jasmine Flower (Jasminum officinale) and Using in Perfume Design. 2017 (Master Thesis) MSKU
3. Nazan Demir, Herbal Raw Material Resources in Turkey (for Pharmaceutical, Perfume and Cosmetic Industries) Night Library Publisher, 2017
4. Nazan Demir, PERFUME (Art in the Laboratory) Night Library Publisher, 2019