UNİVAR

UNİVAR

Univar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Boya, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcılar, Sızdırmazlık Ürünleri ve Elastomerler (CASE) Endüstri Direktörü Sayın Nilay Midilli ile profesyonel özgeçmişi, yeni iş tanımı, ürün grupları ve hizmetleri hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

 

 Sayın Nilay Midilli, öncelikle yeni görevinizden ötürü sizi tebrik ediyor ve bol şans diliyoruz. Kısaca kendinizden ve mesleki geçmişinizden bahsedebilir misiniz? Yeni iş tanımınızı biraz açıklar mısınız?

Çok teşekkür ediyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kimyasal dağıtım sektöründe çalışmaya 17 yıl önce başladım. İlk şirketim, satış mühendisi olarak çalışmaya başladığım Eral-Protek idi ve 2011 yılında şirketin Univar tarafından satın alınmasına dek farklı sorumluluklar üstlendim.

Univar’a katıldıktan sonra, 2011-2015 yılları arasında Univar Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yaptım. Mart 2015’te Univar’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesine CASE Endüstrisinden sorumlu Ticaret Müdürü olarak atandım ve önemli tedarikçilerin yönetilmesi, yeni iş geliştirme, teknik ve ticari ekiplerin yönetilmesi gibi sorumlulukları üstlendim. Temmuz 2016’da Univar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde Boya, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcılar, Sızdırmazlık Ürünleri ve Elastomerler (CASE) Endüstri Direktörü rolüne getirildim. Bu yeni görevde sorumluluğum, Univar’ın CASE Endüstrisi stratejisinin hayata geçirilmesini desteklemek ve amaca özel ticari ve teknik organizasyonumuzla Univar’ın tedarikçi ve müşteri ağını güçlendirmektir.

 Kuruluşundan bugüne dek, şirketinizin gelişim sürecinden bahseder misiniz?

Şirketimizin geçmişi, George Van Waters ve NatRogers’ın Seattle, Washington, ABD’de denizcilik malzemeleri, boya, hammadde ve pamuk linteri alım satımı yapmak üzere küçük bir firma açtıkları 1924 yılına kadar uzanıyor. 1960’lardan itibaren şirket, bir dizi stratejik birleşim ve satın alımla büyüdü ve 1974 yılında Univar ismi benimsendi. Bugün Univar, kimyasallar ve katkı maddeleri dağıtımında bir dünya lideridir ve ayrıca bu konularla ilgili hizmetler de sağlamaktadır. Sahip olduğumuz ölçek, coğrafi erişim, farklı dağıtım kanalları, sektör uzmanlığı ve kapsamlı ürün portföyü, tedarikçilerimizle güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kurmamıza ve müşterilerimiz için tek kaynaktan çözüm sunmamıza olanak sağlıyor.

Univar, 2014 yılı sonundan beri EMEA bölgesinde farklı müşterilerin ve pazarların ihtiyacına göre “dökme kimyasal dağıtımı, yerel kimyasal dağıtımı ve odaklanmış endüstrilere yönelik dağıtım” olmak üzere 3 kollu bir yaklaşımla sektöre hizmet veriyor. Bu organizasyonel düzenlemede, performansı arttırmak ve belli müşterilerin, belli pazarların ve tedarikçilerin ihtiyaçlarına odaklanmak amaçlandı. EMEA bölgesinde, CASE endüstrisi de seçilmiş odaklanılan sektörlerden birisidir, konusunda uzmanlaşmış satış, teknik ekibi ve teknik donanımı ile merkezi olarak yönetilmektedir.

 Bize biraz da Univar’ın ürün grupları ve hizmet verdiği sektörlerden bahsedilir misiniz?

Univar, çok çeşitli sektörlerdeki müşterilerine 4.500’ den fazla kimyasal ürün içeren geniş bir portföy sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki 115.000’den fazla müşteri lokasyonuna dağıtım yapıyoruz. Kimyasal portföyümüz asitler ve bazları, yüzey aktif maddeleri, glikolleri, inorganik bileşenleri, alkolleri ve bunların yanı sıra yüzlerce nihai pazarda kullanılan diğer özel kimyasallar ve katkı maddelerini içeriyor. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında şunları sayabiliriz:

 • Tarım,
 • Boya, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar,
 • Çevre Bilimleri,
 • Yiyecek ve İçecek,
 • Evsel ve Endüstriyel Temizlik,
 • Enerji,
 • Kişisel Bakım,
 • Farmasötik İçerikler.

 

İlgili sektöre sunmakta olduğunuz Univar CASE ürün grupları ve hizmetleriniz hakkında biraz daha ayrıntı verebilir misiniz?

Biraz önce de bahsettiğim gibi, Univar hem özel ürünleri hem de genel kimyasalları içeren muhtelif pazarlara oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Boya ve Yapıştırıcılar pazarında hâlâ en önemli genel kimyasal dağıtıcılarından biriyiz, bu sektöre hitap eden genel kimyasallar yerel Univar ekipleri tarafından yönetiliyor.

Farklı olarak, sorumlusu olduğum CASE iş birimi ise EMEA bölgesinde merkezi olarak yönetiliyor ve 26 ülkede faaliyet gösteriyor. Yalnızca CASE sektörüne yönelik sadece spesiyalite ürün grubu satış ve pazarlamasından sorumlu 100 kişiyi aşkın bir ekibimiz var.Başlıca ürün gruplarımız arasında silikon reçineleri ve katkı maddeleri, epoksi reçineler ve sertleştiriciler, polimerler ve emülsiyonlar, selülozik eterler, toz polimer, tiksotropik ajanlar, pigmentler, karbon siyahı çeşitleri, dispersanlar, nötrleştiriciler, poliüretanlar ve dolgu maddeleri sayılabilir. Ana ürün yelpazesinin yanı sıra, ürün portföyümüzü tamamlayıcı pek çok farklı özel kimyasal da müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

İngiltere ve İtalya’da bulunan iki boya laboratuvarımızla, yeni ve inovatif boya sistemleri geliştirme konusunda müşterilerimizi destekleyebiliyoruz. Ekibimiz, geniş bir teknoloji ve endüstri yelpazesinde uzun yıllara dayanan Ar-Ge, boya formülasyonu ve testi deneyimine sahiptir.

Univar’ın politikaları ve ilkeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Vizyonumuz, kimyasal ürün dağıtımı ile ürünler ve ilgili hizmetleri alanında, en iyi insanların çalışmak isteyeceği dünya lideri bir şirket olmak ve tüm paydaşlara fayda sağlamaktır. Biz ilişkilere değer verir, performans yoluyla başarıya ulaşır, yeni pazarlar ve fırsatlar ile inovasyon yoluyla büyümenin peşinde koşar ve her şeyi güvenli biçimde, dürüstlükten ödün vermeden yaparız. Güvenlik bizim her zaman 1 numaralı önceliğimizdir. Güvenli teslimat, depolama, güvenli operasyon uygulamaları ve güvenli çalışma koşullarıyla çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi korumaya azami özen gösteririz.

 

Satış sonrası hizmetler ve müşteri memnuniyeti felsefenizi öğrenebilir miyiz?

Kimyasal satış ve dağıtımı yapmanın yanında, taşımacılık ve depolama altyapımızı ve kimyasallar ve tehlikeli materyallerle çalışma alanındaki engin deneyimimizi kullanarak üreticiler ve müşterilerimiz için önemli dağıtım hizmetleri ve katma değerli hizmetler sunuyoruz. Bu aracılık rolü, özellikle de kimyasal üreticilerin tedarik zinciri verimliliğini yükseltmek üzere, ihtiyaçlarını karşılamak için gitgide daha yüksek düzeyde dağıtımda dış kaynak kullanma eğilimine bağlı olarak her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Bu hizmetler arasında:

 • Envanter ve numune yönetimi,
 • Ürün bilgisi ve teknik uzmanlık,
 • Karıştırma, harmanlama ve yeniden paketleme,
 • MiniBulk depolama ve dağıtım sistemleri,
 • Atık yönetimi hizmetleri ve
 • Esasen Kuzey Amerika ve EMEA’da faaliyet gösteren ChemPoint.com, özel ve nitelikli kimyasalların pazarlanmasını ve satışını kolaylaştıran özgün bir dağıtım platformu sayılabilir.

 Pazardaki ürünlerinizin uzun vadede başarılı olabilmesini sağlamak için hangi hususlara dikkat ediyorsunuz?

Çalışanlarımız sektör, coğrafya ve nihai pazar ihtiyaçlarına kusursuz uyum göstererek, tedarikçi ortaklarımızın sağladığı geliştirmeler de dâhil olmak üzere müşterilerimize engin bir uzmanlık birikimi sunabiliyorlar. Aynı şekilde, tedarikçi ortaklarımız da pazarlardan ve müşterilerimizden gelen pazar bilgilerimize güveniyorlar.

 Şirketinizin sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik, REACH konularındaki faaliyetleri nelerdir?

Univar’ın yüksek güvenlik standartları ve uygulamalarına verdiği önem, son on yılda güvenlikle ilgili ve çevresel olaylarda azalma sağladı ve 2016 yılı Univar için en güvenli yıl olarak kayıtlara geçti. Kaza önleme çabaları, iş durdurma yetkisi, süreç ve tesis denetimleri, güvenlik komiteleri ve eğitimi, olay sonrası incelemeler, güvenlik ve çevre denetimleri yoluyla iş başında meydana gelen kazaları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Çevre üzerindeki etkimizi ve karbon ayak izimizi küçültmeye, çalışanlarımızın ve komşularımızın güvenliğini sağlamaya, sürdürülebilir çözümler sağlayarak tedarikçi ve müşterilerimizin büyümesine yardımcı olmaya ve ürünlerimizin güvenli kullanımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Univar’ın devam eden bir dizi sürdürülebilirlik ve atık azaltma girişimi de bulunuyor.

Univar, FECC ile çalışmak da dâhil olmak üzere, yıllardır REACH sürecine dahildir. Bu alanda kuralların belirlenmesine yardımcı olan Univar, müşterilerimize REACH uygunluğu için izleme, danışma ve yönetim hizmetleri sunmaya hazırdır. REACH kapsamında teslimatını yaptığımız ürünler için müşterek destekle ilgili olarak tedarikçilerimizle sürekli fikir alışverişi yapıyoruz.

 2017 yılı için bizlerle paylaşmak istediğiniz yeni birprojeniz var mı?

Ticari ve teknik imkanlarımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz. Kısa süre önce şirketimizin bazı önemli tedarikçilerimizle yeni pazarlara açılmasını sağladık ve yeni tedarikçilerden yeni özel ürün yelpazelerini portföyümüze eklemeye devam ediyoruz. Teknik desteğimizi artırmak ve müşterilerimizin yeni sistemler geliştirmelerine yardımcı olmak için laboratuvar hizmetlerine daha fazla yoğunlaşacağız. Ekibimiz 2017 yılı için müşteri etkinlikleri, teknik seminerler ve yeni ürün lansmanları düzenlemek üzere çalışıyor.

 

Yorumunuz

 • (görüntülenmeyecektir)