Valmet, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI)’ne Art Arda Altıncı Kez Dahil Oldu

08 Ekim 2019

 

Valmet, sürdürülebilir iş uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi hedefiyle oluşturduğu Sürdürülebilirlik 360o yaklaşımı ile bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) dahil oldu. Başarılı uygulamaları ile art arda altıncı kez listede yer alan Valmet böylece hem Dow Jones Dünya hem de Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerine girmiş oldu.

Bu yıl (2019-2020) üç yüz on sekiz şirketin bulunduğu DJSI Dünya Endeksi, şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını değerlendiriyor.

Valmet CEO ve Başkanı Pasi Laine: “Sürdürülebilir iş uygulamalarının sağlanması Valmet’in çalışma şeklinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki konumumuzu korumuş olmamız, sürdürülebilirlik konusundaki performansımızı her yıl artırdığımızı kanıtlamaktadır çünkü sürekli iyileştirme, bu endekse dahil edilmenin kilit kriterlerindendir. Sistematik olarak yürüttüğümüz sürdürülebilirlik gündemimiz, önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz somut eylemleri tanımlamaktadır ve çalışanlarımızı hedeflere ulaşmada üstlendikleri rolü anlamalarını sağlayacak şekilde eğitiyoruz. Başarımız, dünyadaki tüm Valmet çalışanlarının mükemmel çalışmalarına dayanıyor.” şeklinde konuşarak düşüncelerini ifade etti.

Valmet sürdürülebilirlik gündemi, “sürdürülebilir tedarik zinciri”, “sağlık, güvenlik ve çevre”; “insanlar ve performans”, “sürdürülebilir çözümler” ve “kurumsal vatandaşlık” olmak üzere beş ana alana odaklanıyor. 2019 yılında Valmet, sürdürülebilirlik konusunda farklı kurumlardan da onaylar aldı. Ocak ayında, CDP (Carbon Disclosure Project)’nin iklim programı sıralamasında en iyi-A derecesini alan Valmet, Şubat ayında ise RobecoSAM’ın Yıllık Sürdürülebilirlik Yıllığı 2019’da Bronz Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü. Valmet Nisan 2019’da da, Ethibel Sürdürülebilirlik Endeksi (ESI) Excellence Europe’un kurucularından biri olarak onaylandı.