Vitamin K2: Kemik ve Kalp-Damar Sağlığı Desteği için Temel Bir Besin Öğesi

07 Kasım 2017


Yazan: Dr. Hogne Vik
Medikal Başkan                                                       

NattoPharma ASA

Amerikan Kalp Derneği’ne ait, 2015 yılında güncellenen “Kalp Hastalıkları  ve Felç İstatistikleri “ raporunda
yer alan ve 190 ülkenin sağlık bilgilerinden derlenen sonuçlara göre; kalp hastalıkları, küresel olarak
ölümlere sebep olan hastalıklar listesinde her yıl 17,3 milyon ölüm sayısı ile 1 numaradaki yerini koruyor.
Rapora göre bu sayının 2030 yılında 23,6 milyondan fazla olması bekleniyor.

Bununla birlikte, Uluslararası Osteoporoz Vakfı, osteoporozun dünya genelinde yılda 8,9 milyondan fazla kırık vakasına yol açtığını
belirtiyor ki bu her 3 saniyede kemik erimesine bağlı bir kırık vakası anlamına geliyor.Dünya genelinde 50 yaş üzerindeki, her üç
kadından biri ve her beş erkekten biri kemik erimesine bağlı kırık problemi yaşamaktadır.

 


Derleyen: Gürkan Altunok

İlaç Bölümü Teknik Müdürü
IMCD Türkiye

Peki, dünya nüfusu sadece basit bir vitamin kullanarak bir yandan kemik sağlıklarını korurken diğer
taraftan kalp-damar hastalıklarıını koruyabilseydi?

Evet, bu kesinlikle mümkün: Vitamin K2 (MK-7 – menakinon-7 olarak) vücudun kalsiyumdan en uygun
şekilde faydalanabilmesini sağlayan proteinleri aktive ederek hem kemik hem kalp-damar sağlığını desteklediği klinik  çalışmalarla
gösterilen son zamanlarda tanınan bir vitamin.Maalesef, büyük bir nüfus sadece beslenmeyle bu önemli besin öğesinin eksikliğini
yaşamaktadır, ki bu besin takviyelerini gerekli bir alternatif haline getirmektedir.
Araştırmacılara, kendi MenaQ7® Vitamin K2 (MK-7 olarak) ürününü sağlayan NattoPharma ASA’nın bu araştırmayı yapmaktaki
amacı MK-7 olarak Vitamin K2’nin kemik ve kalp sağlığına katkılarını doğrulamaktır. Bu sebeple kemik ve kalp-damar sağlığını
destekleyecek bir gıda takviyesine ihtiyaç duyulduğunda, klinik olarak doğruluğu onaylanmış tek Vitamin K2 (MK-7 olarak) olan
MenaQ7® içeren ürünleri dikkate alabilirsiniz.
K2 Vitamini Nedir?
K vitaminleri bir grup yağda çözünen vitamindir. En önemli iki formu vitamin K1 (phylloquinone) ve vitamin K2 (menaquinon)’dir.
Vitamin K1 bitkisel kaynaklarda bulunurken, vitamin K2 bir fermantasyon ürünüdür ve natto (soyanın fermantasyonu ile elde edilen
geleneksel bir Japon besini) veya peynir gibi gıdalarda bulunur.
K2 vitamini, menakinon (1 ile 13 arasındaki sayılarıyla belirtilen) olarak adlandırılan bir grup bileşiklerdir. K2 vitamini vücudun
kalsiyumdan en uygun biçimde yararlanmasını sağlayan proteinlerin aktive edilmesinde rol alır. Osteokalsin ve Matriks Gla (MGP)
proteinleri bu tip proteinlerdendir. Kalsiyum  öncelikle en çok ihtiyaç duyulan kemik ve dişlere alınır ve daha sonra buralardan bir
süpürge gibi daha az ihtiyaç duyulan toplardamar ve atardamar gibi yumuşak dokulara doğru süpürülür. Doğru şekilde
çalışabilmeleri için kofaktörlere ihtiyaç duyan bu proteinler vücutta halihazırda bulunur. Bu kofaktörler vitaminler ve minareller gibi
yardımcı molekülerdir. Örneğin K2 vitamini, vitamin K bağımlı korboksilaz adı verilen bir enzimin kofaktörüdür. Vitamin K bağımlı
proteinler (VKDP) gama-karboksilasyon adı verilen bir işlem ile aktive olurlar. Bu işlemde, farklı bir karboksil grubun eklenmesiyle
osteokalsin ve MGP protein yapılarının değiştirilmesi ve böylece ilgili proteinlerin kalsiyuma bağlanması sağlanır. Vitamin K2
eksikliğinde bu proteinler yeterince karboksile edilemez ve inaktif olarak kalırlar.2,3

Matriks Gla proteini (MGP) damar kalsiyum metabolizmasında önemli bir rol oynar. Bu proteinin üretimi D3 vitamini tarafından,
D3 vitamini üretimi de K2 vitamini tarafından harekete geçirilir-osteokalsin proteininde olduğu gibi. MGP kemiklerde ve kalp, böbrek,
akciğer gibi vücut dokularında bulunabilir. K2 vitamini tarafından aktive edildiğnde, MGP kalsiyuma bağlanabilir ve kalsiyumun yıkıcı
olduğu toplardamar ve atardamarlar ibi dış ortamlada ona eşlik eder. Esnek kan damarlarının duvarlarını korumak için şu ana kadar
diğer hiçbir üretken mekanizma keşfedilmemiştir; bu da MGP’yi tek bilinen ve bu nedenle de en güçlü mevcut kardiyovasküler
kalsifikasyonu inhibitörü haline getirmektedir. Optimum bir vitamin K2 alımı, aterosklerozun kalsiyum plak birikimini önlemek ve
böylece kalsifikasyon riskini ve oranını mümkün olduğunca düşük tutmak için çok önemlidir.2,4,5

Kalp ve Kemik Sağlığı için MenaQ7® Vitamin K2’nin Klinik Olarak İspatlanmış Faydaları
NattoPharma, günlük MenaQ7® alımının kemik ve kardiyovasküler etkilerini araştırmak ve belgelemek için geniş çaplı bir klinik
çalışmaya finansman sağlamıştır. Maastricht Üniversitesi’nde bilim insanları tarafından gerçekleştirilen, çift kör, randomize edilmiş
çalışmada 244 sağlıklı postmenopozal katılımcı yer almıştır. Sonuçlar prestijli, hakemli dergilerde yayınlanmıştır – Osteoporosis
International (2013)6’daki kemik verileri ve Thrombosis and Haemostasis (2015)7’deki kardiyovasküler verileri.

Osteoporosis International‘da yayınlanan veriler omurga ve kalçanın (femur boynu) kemik kaybına karşı ilk kez klinik olarak
istatistiksel açıdan önemli bir koruma sağladığını göstermiştir. Bu, 180 mcg MenaQ7® günlük besin dozu ile sağlanmıştır.
MenaQ7® takviye grubu, kemik ve K vitamini seviyesi için iyi bilinen bir biyolojik belirteç olan dolaşımdaki aktif osteokalsini
(cOC)önemli ölçüde artırmıştır. MenaQ7® grubundaki inaktifosteokalsin (ucOC), karşılaştırılabilir verilerin +%4+/- %49 olduğu
plasebo grubuna kıyasla %51 +/- %21oranında azalmıştır. Üç yıllık takviyeden sonra hem kemik mineral içeriğindeki hem de
kemik mineral yoğunluğundaki koruma, MenaQ7® grubunda istatistiksel olarak daha iyi olmuştur. Dahası, kemik gücü istatistiksel
olarak geliştirilmiştir ki bu MenaQ7® grubuna plasebo grubuna kıyasla terapötik faydaları olduğunu göstermiştir.

Ortaya çıkan kardiyovasküler sonuçlar, Thrombosis and Haemostasis‘in Mayıs 2015 sayısında yayınlanmıştır ve burada 244 sağlıklı
postmenopozal kadın, nabız dalga hızı ve ultrason teknikleri kullanılarak üç yıl izlenmiştir.Katılımcılar rasgele olarak günde 180 mcg
Vitamin K2 (MK-7) (MenaQ7® olarak) veya plasebo kapsülleri almaları için tahsis edilmiştir. Üç yıllık tedaviden sonra en yüksek
başlangıç arteryel sertlikte MK-7 grubundaki sertlik indeksi (Stiffness Index ß), plasebo grubundaki benzer alt popülasyona kıyasla
önemli ölçüde azalmıştır(sırasıyla 0.67 ± 2.78 ve +0.15 ± 2.51, p = 0.018).Sonuçlar, K2 vitamininin MK-7 olarak sadece atardamar
duvarlarının yaşla ilişkili sertleşmesini engellediğini değil, aynı zamanda damar esnekliğinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme
sağladığını doğrulamıştır.7
Vitamin K2
Bu çalışma önemli bir aşamadır, çünkü sonuçları, K2 vitamini alımının kardiyovasküler riskle bağlantılı olduğunu gösteren ve önceki
nüfus tabanlı çalışmalarla yapılan ilişkiyi teyit eden ilk çalışmadır. Araştırmacılara göre, gösterilen verilerle, belirli bir besin dozunda
K2 vitamini aslında kalp-damar sağlığını geliştirmektedir.
Sonuç
Kalp-damar ve kemik sağlığının en uygun şekilde korunması,sağlıklı bir şekilde yaşlanmamıza izin veren en kritik alanlardan ikisini
temsil eder. MenaQ7®, çalıştığı gösterilen ve yaşlandıkça kemiklerini ve arterlerini sağlıklı tutmak için halklara yardımcı olma sözü
veren, MK-7cinsinden klinik olarak belgelenmiş tek Vitamin K2’dir.
Kaynakça
[1] Shea MK et al. Circulating uncarboxylated matrix glaprotein is associated with vitamin K nutritional status, but not coronary
artery calcium,in older adults. J Nutr.2011 Aug;141(8):1529-34.
[2] Rheaume-Bleue K. Vitamin K2 and the Calcium Paradox:How a Little-Known Vitamin Could Save Your Life.2013. Harper;
Reprint edition.
[3] Willems AG et al. The realm of vitamin K dependent proteins: Shifting from coagulation toward calcification.Mol. Nutr. Food
Res. 2014.58,1620-1635.
[4] Braam LA et al. Beneficial effects of vitamins D and Kon the elastic properties of the vessel wall in postmenopausal women:
a follow-up study.Thrombosis and Haemostasis.2004.91(2): 373-80.
[5] Schurgers LJ et al. Matrix gla-protein: the calcification inhibitor in need of vitamin K. Thrombosis and Haemostasis. 2008.
100(4): 593-603.
[6] Knapen MHJ et al. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal
women. Osteoporos Int. 2013 Sep;24(9):2499-507.
[7] Knapen MHJ et al. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women: double-blind
randomised clinical trial. Thrombosis and Haemostasis. 2015 113 5: 1135-1144.