Wax Bazlı Reolojik Katkı Maddeleri

09 Eylül 2019

 

Wax Bazlı Reolojik Katkı Maddeleri ile Metalik Kaplamaların Optik Özelliklerinin Optimizasyonu

Metalik kaplama; metal, ahşap ve diğer vb. alt katmanlara formüle edildiğinde kendine özgü etkiler sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu etkiyi elde etmek için kaplamalarda istenilen özelliklerin ayarlanması formüle eden kişi için genellikle zordur. Bu durum özellikle daha sonraki kaplama gereksinimleri için metal bazlı efekt pigmentlerini kaplamalardaki uyumunun ayarlanması anlamına gelmektedir.

En etkin metalik efekte ulaşmak için özel bir reolojik etki gereklidir. Bu yassı tanecik, metal bazlı pigmentler gibi, kaplama yüzeyine paralel olarak en etkin şekilde yönelimini sağlar. Buradaki odak noktası, kaplamanın tek başına uygulamasıyla oluşan stresin kullanımından sonraki viskozite ve yapısal geri kazanım davranışıdır. Yeniden oluşumun çok yavaş olması durumunda, pigmentlerin etkisi çökmeye neden olur. Eğer viskozite hızlı bir şekilde eski haline dönerse, bu durumda pigmentlerin yönelimi (düzenlenmesi) için gereken süre çok kısa olacak şekilde sonuçlanacaktır. Dolayısıyla her iki etki, oluşan filmin optik kalitesinin (örneğin; daha az etkili flop efekti) azalmasıyla sonuçlanacaktır.

Diamid esaslı reoloji düzenleyici THIXATROL P2100 ve THIXATROL 5020W, sırasıyla EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) wax ve ideal olarak standart reolojik düzenleyicilerle uyumlu olan (örneğin poliakrilat esaslı) sulu metalik kaplamaların, gerekli optik efektlerini ayarlamak için uygun araçlardır. Sıcaklık ya da yüksek kesme ile fazladan aktivasyon basamağı gereği olmadan her iki kademe halihazırda kullanılmaktadır. THIXATROL® P 2100W durumunda,uygun çözücüler içinde (örneğin;DPnB,DB ya da DPM),yalnızca aktarılan macun kıvamındaki diamid wax ön seyreltme işlemine tabi tutulması gerekmektedir.THIXATROL® 5020W zaten sıvı etilen vinil asetat wax emülsiyonundan oluşmaktadır.Doğrudan, herhangi bir işlem gerektirmeden uygulanabilmektedir.

HIXATROL® P 2100W ve THIXATROL® 5020W ayrı ayrı kullanılmaktadır. Ancak olması gereken ASE (Alkali Swellable Emulsion) gibi koyulaştırıcı ile kombinasyonunda sistemin standart viskozitesini ayarlamaktır.

Saf akrilik metalik kaplamada, THIXATROL® P 2100W ve THIXATROL® 5020W, eşit düşük kayma viskozitesine ayarlamak için saf akrilik koyulaştırıcı (kalınlaştırıcı) ile donatılmış bir örnek ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha yüksek flop ve parlaklık değerleri sağlar.

 

Bu konu ile ilgili reolojik veriler bu pratik bulguları doğrulamaktadır. Üç ayrı ölçüm adımları kullanılarak gösterilen viskozite geri kazanım testinde farklılıklar gösterilmiştir. Birinci ve ikinci kısımda viskozite, düşük ve yüksek kesmede ölçülmüştür. Bu durum ile örneklerin (numunelerin) uygulamadan önce ve uygulama sırasındaki davranışlarına benzetim yapılmaktadır.Son olarak ölçümlerin üçüncü kısmında malzemenin uygulama sonrası davranışını göstermek için düşük kesme tekrar uygulanmıştır.

Böylelikle ASE koyulaştırıcıya (kalınlaştırıcıya) sahip örnek, en hızlı viskozite geri kazanımını, dolayısıyla en güçlü psödoplastik davranışını gösterdiği belirtilmiştir.

Gerek THIXATROL® P 2100W gerekse THIXATROL® 5020W ile formüle edilmiş her iki örnek, hafif gecikmeli viskozite geri kazanımını göstermektedir. Bu, başlangıçta gösterilen pratik bulgulara istinaden, her iki wax emülsiyonun nihai filmdeki metalik pigmentlerin düzene girmesi için biraz uzun zaman sağladığı anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, testi yapılmış tüm örnekler, mükemmel depolama kararlılığı göstermektedir. Hiçbir durumda örneklerin gaz çıkışı (zehirlemesi) saptanmamıştır. Ayrıca, THIXATROL® P 2100W ve THIXATROL® 5020W, çeşitli bağlayıcı teknolojiler ile mükemmel uyumluluk göstermiştir,böylece her iki sınıf da sistem teknolojilerinin geniş yelpazesinde uygulanabilirdir.