Yapı Sektöründe Su Bazlı Sistemler için Laviosa-Bentonit Reolojik Katkılar

22 Nisan 2017

 

Yazar: Elena Menicagli
Ürün Müdürü
Laviosa Chimica Mineraria SpA

 

 

 

 

 

Çeviren: Füsun Özkamışlı
Direktör
Turkuaz Kimya ve Tarım San.Tic. A.Ş.

 

Laviosa Chimica Mineraria Spa, dünyanın önde gelen bentonit bazlı reolojik katkı üreticilerinden biridir.

Temel işimiz, bentonit ve diğer kil mineralleri araştırmak ve yüksek katma değerli fikir ve çözümlere dönüştürülmesini sağlamaktır.
Gücümüz; hammadde kontrolü, proses teknolojisi, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan üretim tesislerimiz, ürün uygulama
uzmanlığımızla lojistik destek ve müşteri odaklı yaklaşımımızdan gelmektedir. Laviosa olarak dünya çapında 80’in üzerinde ülkede
1500’den fazla müşteri portföyüne sahibiz.

Bentonit Nedir?
Genel adıyla Bentonit, Montmorilonit de denilen smektit grubuna dahil özel bir kil mineralidir.

Montmorilonit, morfolojik olarak alümina octahedronların silika tetrahedronların iki katmanı arasında kalarak oluşturduğu bir
alüminyum hidrosilikattır.

Octahedron katmanında alüminyum, magnezyum tarafından ikame edilebilir ki bu da aşırı negatif yüke neden olur. Aşırı negatif
yük, farklı mono ve bivalent (iki değerlikli) katyonlar tarafından kompanse edilir. (Ca, Mg, Na..)

Bu tipik kristal yapı, basit montmorilonit parçacığına platelet dediğimiz yassı parçacık şeklini verir.

Bu “platelet” ler Van Der Waalt kuvvetiyle bir arada kalır; ancak suda mikron altı parçacıklar halinde dağılır ve disperse olur ki bu
da 800m2/g gibi şaşırtıcı değerde bir yüzey alanı oluşturur. Bir montmorilonit platelet, yüzeyinde geniş bir negatif yük ve
kenarlarda çok küçük pozitif yük taşır.

Laviosa-Bentonit

LAVIOTHIX® ve LAVIOKOLL® özellikle su bazlı formülasyonlara yüksek oranda pseudoplastik ve tiksotropik davranış veren,
yüksek performanslı ve etkili kil bazlı inorganik ürünlerdir. Bu ürünler, yüksek montmorilonit içeren, özel olarak seçilmiş,
saflaştırılmış ve aktive edilmiş bentonit kili bazında olan kıvamlaştırıcı ve çökme önleyici ajanlardır.

Aktif hale gelmesi tamamıyla hidrasyon kapasitesiyle ilişkilidir ve mikronik ve submikronik parçacıkların dispersiyonunu sağlar.
Bunlar; içerisinde farklı parçacık ve dolguların bir araya gelebildiği üç boyutlu dahili bir yapının formasyonuyla formüle edilen
ürünün gövdesini oluşturmaya yardımcı olurlar.

Bu temel parçacıklar ürünün tiksotropisinden, çökme önleyici, emici ve bağlayıcı özelliklerinden sorumludur.

Temel Özellikler ve Yapı Sektöründe Uygulama
Harç, sıva, zemin sistemleri ve inşaat yapıştırıcıları gibi yapı sistemlerinde yayılma kontrolü çok önemlidir ve bu sistemlerde selüloz
eter, kıvamlaştırma ve su tutma özelliklerini sağlamak için kullanılan ana katkı maddesidir. Ancak, selüloz eterle birlikte kil bazlı
kıvamlaştırıcı kullanılarak sistem performansı ve uygulama özellikleri önemli derecede artırılabilir.

Kil, yayılmayı ve uygulama özelliklerini modifiye etmek için yapı sektöründe birçok farklı sistemde kullanılabilmektedir.

Özellikler ve Performans
Bentonit kilinin kümelenmiş ağı tiksotropik akışkanlık özelliği verir. Düşük kesme oranlarında kil ağı yüksek viskozite oluşturur.
Kesme kuvveti ister karıştırma, pompalama ya da malayla uygulansın, her şekilde ağ parçalanır ve viskozite kolay uygulamayı
sağlayacak şekilde düşer. Kesme kuvveti kalktığı zaman, yassı parçacıklar (platelet) orijinal kümelenmiş ağ yapısına tekrar
dönüşür ve viskozite zamanla artar. Bu tipik bir tiksotropik davranıştır; her bir yassı kil parçacığı kum ve dolgular arasındaki
sürtünmeyi azaltır ki bu da malalama veya düzleme uygulamasını kolaylaştırdığı gibi pompalama basıncını da düşürür.

Akma Değeri
İnşaat ürünlerinde ve diğer sistemlerde, hem yayılma davranışını modifiye etmek amaçlı hem de katı parçacıkların
sedimantasyonunu ve dik yüzeylerde akmayı kontrol etmek amaçlı güçlü bir ağ formasyonu kullanılır. Bu performans reolojik
olarak akma değeri (Yield Value) olarak ifade edilir. Akma Değeri, akışkanlığı sağlamak için uygulanan minimum kesme gerilimidir.
Önemli oranda akma değerine sahip olmayan selüloz eterle karşılaştırıldığında bentonit kili yüksek akma değerine sahip bir ağ
oluşturur ki bu da akma ve çökme direnci sağlar, çökme ve kanamayı kontrol altına alır.

Kayma Etkisi
Yassı kil parçacıkları, selüloz eter veya toz polimerin neden olduğu, uygulama aletlerinin üzerinde oluşan yapışkanlığı azaltır;
böylelikle uygulama hızı ve yüzey kalitesi gibi özellikleri geliştirir.

Harç, sıva, zemin sistemleri ve inşaat yapıştırıcıları gibi yapı sistemlerinde optimum kıvamlaştırma ve su tutma özelliklerini elde
etmek için yayılma kontrolü çok önemlidir.

Bentonit reolojik katkı kullanımı yapı sistemlerinin performansını ve uygulama özelliklerini önemli derecede artırabilir.

Geliştirilecek Özellikler
Kolay çalışabilirlik ve uygulama aletlerinin kolay kullanımı
• Akma direnci,
• Çökme önleyici özellikler,
• Depolama stabilitesi,
• Kanamayı önleme.

 

Laviosa-Bentonit

Bentonitin ağ oluşturma özelliği yayılma davranışını modifiye eder, dik yüzeylerde akmayı kontrol altına alır ve katı parçacıkların
sedimantasyonunu azaltır.

Yassı parçacıklar, kum ve çimento parçacıklarının sürtünmesini azaltarak kayganlaştırıcı görevi görür ve selüloz eterden dolayı
oluşan uygulama aletleri üzerindeki yapışkanlığı azaltır.

Daha ayrıntılı teknik bilgi ve numune talepleriniz için; Türkiye temsilcimiz Turkuaz Kimya ile temasa geçebilirsiniz.