Yeni Hayat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

26 Aralık 2018


Havva Esra Gültekin
Koordinatör Kimyager 
ADR/RID/IMDG KOD Eğitmen ve Danışman 
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Yeni Hayat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tic. San. Ltd. Şti.

 

Tehlikeli kimyasallar, artık günümüz sanayisinde birçok işlem basamağında kullanılır hale gelmiştir. Tehlikeli kimyasalların kullanımı ileri teknoloji yaratmak adına buluş gibi görünse de daha sonraları gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından kullanımının kontrol altında tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üzerinde durduğu bu konuda bazı direktifler, regülasyonlar ve standartlar geliştirilmiştir. AB uyum sürecinde olan ülkemizde de tehlikeli kimyasallarla ilgili uygulanmakta olan Çevre Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik, Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne ilaveten 1 Ocak 2014 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlüğe konuldu.

Yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yıllık 50 ton ve üzeri miktarda tehlikeli kimyasalları gönderen, alan, boşaltan, paketleyen, yükleyen, taşıyan ya da geçici olarak depolayan işletmelere çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerin en önemlisi; kapsama giren işletmelerin en az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışman’ını istihdam etmek veya idarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlü olmasıdır.

Bu sürecin en başından beri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğiticiliği ile yer alan Havva Esra Gültekin tarafından kurulan işletmemiz Ocak 2018’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alınmasıyla sektörde yerini almıştır. Sağlık, taşımacılık, kimyasal madde üretimi, radyoaktifler, tekstil gibi farklı alanlarda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti ve tren işletmemizin hedefi işletmelerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için uygunsuzluklarının giderilmesinin yanında tehlikeli maddelerle çalışmada karşılaşacakları risklerle ilgili farkındalık kazandırmaktır. Tehlikeli madde kazalarından kaynaklı birçok yangın ve patlamanın dünya istatistiklerinde yer almış olması bütüncül bir yaklaşımla danışmanlık hizmetimizin içine yangın eğitimini de dahil etmemizde etkili oldu.

1968’de dünyada yürürlüğe giren ADR’ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) 2010 yılında taraf olan ülkemizde bugün 28546 adet Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ne sahip işletme bulunmaktadır. Her geçen gün artan bu sayıda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşlarının katkısı yadsınamaz. Bu anlamda işletmemiz de hem uluslararası hem de ulusal ADR çalışmalarını yakından takip ederek yenilikçi ve farklı yaklaşımlarla gelişmekte olan sektörde dinamik bir kadroyla yerini almaktadır.

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)