Yepyeni, Yeniden Kaplanabilir Yüzey Katkı Maddesi: TEGO® Glide 496

06 Eylül 2019

 

Siloksan bazlı katkı maddeleri, birçok formülasyon ve kimyasal yapı içerisinde çok farklı ve geniş bir aralıkta fayda sağlamak için yapıları değişebileceğinden, kaplama uygulamalarında oldukça önemlidir. Yüzey aktif maddeler ve köpük gidericiler en çok bilinen katkı maddesi sınıflarından bazılarıdır. Bununla birlikte siloksan kimyasından birçok farklı özellik de türetilebilir. Yayılma ve akış, kayganlık, çizilme dayanımı ve dokunuş özellikleri gibi yüzey kontrol ile ilgili olan özelliklere örnek verilebilir. Bu geniş performans özelliklerine, ürünün sistem ile uyumlu olmasını sağlayacak ve yüzey aktifliğini ayarlayabilecek ince ayar yapılabilmesi, siloksanın doğal kimyasından gelen esneklik sayesindedir.

Evonik, hem yüzey katkıları tedarikçisi hem de siloksan malzemelerin genel yapı-özellik ilişkileri ve bu ilişkinin performansa katkıları üzerine iyi bir bilgi birikimi ve uzun bir geçmişine sahiptir. Evonik, ticari olarak kıstas kabul edilen katkılar ve moleküler yapıları kıyaslayarak pazardaki gelişmiş çözümlere yönelik ihtiyacı karşılamak için TEGO® Glide 496 adını verdiği tamamen yeni ve yeniden kaplanabilir/boyanabilir yüzey katkı maddesini geliştirdi.

TEGO® Glide 496’nın temel özelliği, gelişmiş çizilme direnci ile birlikte formülasyon hazırlayıcılara kayma (slip) ve bloklaşma önleyici (anti-block) özelliklerini ayarlama olanağı sunmasıdır (Şekil 1). Ayrıca, bu yepyeni, yeniden kaplanabilir yüzey katkı maddesi, çeşitli kaplama ve boya sistemlerinde mükemmel yeniden kaplanabilirlik ve boyanabilirlik sağlar.

Bu özellik, siyah PMMA paneller üzerine sprey ile uygulanan 2 komponentli, solvent bazlı, polyester, şeffaf ahşap cilasının çapraz taramalı yapışma testinin sonuçlarını gösteren aşağıdaki Şekil 2’de görselleştirilmiştir. TEGO® Glide 496 içeren kaplama (sağ fotoğraf), pazarda standart olan bir yüzey katkı maddesi (sol fotoğraf) içeren bir ürün ile karşılaştırıldığında son derece iyi yeniden kaplanabilirlik özellikleri göstermektedir.

150 mikron kalınlıkta, ıslak, iki tabaka halinde kayın kerestesi üzerine sprey sıkılarak uygulanan farklı bir kaplamada da benzer yapışma testleri gerçekleştirilmiştir. Çapraz tarama testi, kaplama uygulandıktan 7 gün sonra gerçekleştirilmiş ve mükemmel yeniden kaplanabilirlik göstermiştir. Bu yapışma testi, yeni yeniden kaplanabilir yüzey katkı maddesinin kullanım düzeyi ağırlıkça 0,1%’den 0,5%’e artırıldığında tekrarlanmıştır ve en yüksek yüzey katkı maddesi ilavesinde dahi yeniden kaplanabilirlik üzerine etki etmediğini doğrulamıştır.

Şekil 1. Biri TEGO® Glide 496 (sağ) içeren ve diğeri ise pazarda standart olan bir yüzey katkı maddesi (sol) içeren iki ahşap yüzey kaplaması arasında bloklaşma önleme (anti-blocking) özelliklerinin karşılaştırılması. Test koşulları: İki panel birbirlerine dönük şekilde üst üste, RT’de 20 saatliğine 1,6 kg/cm2 ağırlık altına yerleştirildi

Şekil 2. 2 komponentli, solvent bazlı polyester, şeffaf ahşap cilasında yeniden kaplanabilirlik özelliklerinde yüzey katkı maddesinin etkisinin karşılaştırılması

Diğer uygulama testleri, TEGO® Glide 496’nın hem solvent hem de su bazlı formülasyonlara uygun olduğunu, mükemmel uyumluluğa sahip olduğunu göstermiş ve çeşitli sistemlerde çizilme direncinde iyileşme görülmüştür. Ahşap cilalar ve plastik kaplamaların yanında bu yeni ürün aynı zamanda otomotiv ve taşıma araçları kaplamaları ile baskı mürekkeplerinde de kullanıma da uygundur. Tüm bu özelliklere ilave olarak, bu katkı maddesi, dünya çapında kayıtlıdır, yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) listesinde değildir ve gıda ile temas hakkındaki çeşitli düzenlemelere ve regülasyonlara uygundur.