10. IICEC Enerji Konferansı Gerçekleşti

20 Aralık 2019

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu’nun (World Energy Outlook 2019) Türkiye tanıtımının da yapıldığı 10. IICEC Enerji Konferansı 20 Aralık 2019 Cuma günü İstanbul’da gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı:

Sabancı Üniversitesi’nin 20. Yılında ‘Uluslararası Araştırma Merkezi’ kimliğine yakışır şekilde bugün IICEC’in 10. konferansını yapıyoruz.” dedi. Uluslararası Enerji Ajansı’nın her yıl hazırladığı, dünya liderlerinin ve sektörün başucu kitabı olan Dünya Enerji Görünümü’nün (World Energy Outlook) Türkiye lansmanına, IICEC’in yeniden ev sahipliği yapmasından ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

turkchem tv

Güler Sabancı şöyle konuştu: “Dr. Fatih Birol’un yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen bu çalışmayı önümüzdeki yıl içinde açıklayacağımızın müjdesini de burada vermek isterim. IICEC bu çalışmayı tüm sektör paydaşların değerli katkılarıyla ‘ortak bir akılla’ gerçekleştiriyor.

Tamamlandığında, ülkemizin ve enerji sektörümüzün geleceği adına 2040 yılına kadar olan dönemi kapsayan, uzun vadeli ve büyük resmi ortaya koyan, önemli politika, yatırım ve karar süreçlerine katkı sağlayacak çok değerli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Güler Sabancı sözlerine şöyle devam etti:

“Elektrik sektöründe 100 milyar Doları aşan yatırımlarla kurulu gücümüzün yaklaşık 3 kat artması, yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında sağladığımız güçlü artış ve operasyonel mükemmellik ve arz kalitesi kazanımları, sektörümüzün geleceği için oldukça önemli gelişmeler olmuştur.

Fakat hala gidecek yolumuz var. Yıllık 300 teravatsaati aşan elektrik tüketiminde hem arz hem de talep tarafında fiyatlama önem taşıyor. Hem mevcut hem de yeni yatırımlar için öngörülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz.

Enerji sektörünü, tüketim de dahil her halkada daha verimli işletmek durumundayız. Bunlarla birlikte, enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltımına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşların, iş birliği içinde bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz.

Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz. Ancak değişmeyen bir unsur var: İnsan. Ülkemizde enerji denildiğinde, 500 binin üzerinde çalışanı, kamu kurumları, özel sektör, STK ve üniversiteleri ile çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz.

Gelecek için en önemli değerimiz, “yetişmiş insan kaynağımız”dır. Bu noktada, pek çok alanda olduğu gibi enerjide de kamu-sanayi-üniversite iş birliklerini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu bakış açısı ile IICEC, “üçlü sac ayağı” modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna “Başarı Üçgeni” de diyebiliriz.

Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve iş birliklerine odaklanmayı sürdüreceğiz. Sektörümüzü, enerji kaynaklarımızın yanı sıra insan kaynaklarımızı ve teknolojiyi de daha etkin şekilde kullanarak, daha iyi bir geleceğe taşımalıyız.

Stratejik ve operasyonel çalışmalarımızı, yatırımlarımızı ve politikalarımızı büyük resme ve bu resmi inşa edecek insanlara odaklanan bir anlayışla yürütmek, hepimizin önceliği olmalıdır.’’ şeklinde konuştu.