Perşembe, Mayıs 19, 2022

BASF Chemetall Türkiye Genel Müdürü Ebru Pilavcı Erişi ile Söyleşi

Gerçekleştirdiğimiz söyleşide, BASF Chemetall Türkiye Genel Müdürü Sayın Ebru Pilavcı Erişi sorularımızı yanıtladı. Erişi, BASF Chemetall’in ürün ve teknolojileri hakkında bilgi verdi.

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

ODTÜ Kimya Lisans eğitiminden sonra Bilgi Üniversitesinde MBA yaptım. 1997 yılında Betek Boya firmasında Ar-Ge bölümünde işe başladım. Devamında Ankara’ya taşınarak 2007 yılına kadar Likrom Analytical Solutions firmasında satış uzmanı olarak çalıştım.

Sonrasında İstanbul’a geri dönüp Evonik firması satış departmanında farklı pozisyonlarda 13,5 yıl çalıştım, Türkiye ve MEA bölgesinde boya katkıları ve özel reçineler sorumlusuydum. 2020 Eylül ayından bu yana BASF Chemetall Türkiye Genel Müdürüyüm.

Chemetall’in kuruluş süreci ve günümüze gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında bilgi verir misiniz? Chemetall’in günümüzdeki yapısı nedir?

Chemetall, Almanya merkezli bir organizasyon olan Metallgesellschaft’ın (mg) bir parçası olduğu 19. yüzyıla dayanan gelenek, değer ve deneyim üzerine kurulmuş bir şirkettir.

Merkezi Frankfurt, Almanya’da bulunan Chemetall, günümüzde dünya çapında 20’den fazla üretim tesisi, 40 yan kuruluşu ve 2500 çalışanı ile lider bir global yüzey işlem şirketidir.

2016 Aralık ayı, Chemetall için önemli bir dönüm noktasıdır. BASF, Albemarle’nin global yüzey işlem firması olan Chemetall’i satın alma sürecini tamamladı. BASF’nin Boya ve Kaplama Endüstri Bölümü, bu satın alma ile daha eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olmak için portföyünü genişletti.

chematell

BASF, kimya ve kaplama uygulamalarındaki bilgi birikimini Chemetall’in yüzey işlem alanındaki pazar lideri uzmanlığıyla birleştirdi. Bu satınalma ile birbirlerinin global yerleşkelerinden, oluşacak ölçek artışından ve pazara erişiminden yararlanarak müşterilere benzersiz bir çözüm yetkinliği sunup yeni büyüme fırsatları sağlayacaktır.

Chemetall’in Türkiye faaliyetleri 1988 yılında Chemetall’in Side Kimya A.Ş.’yi satın alması ve adını Bonder Kimya A.Ş. olarak değiştirmesiyle başlamış ve aynı yıl Gebze Fabrikası’nda yüzey işlem kimyasallarının üretimine başlamıştır. Şirket, 1997 yılında uluslararası markayı kullanmak için adını Chemetall olarak değiştirdi. 2008 yılında Chemetall, TOSB (Taysad
Organize Sanayi Bölgesi) – Çayırova’da bulunan yeni fabrikasına taşınmıştır.

Chemetall başlıca hangi sektörlere, ne tür ürünler sağlıyor? Chemetall’in ürün, marka ve hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Chemetall, müşterilerinin üretimlerine özel yüzey işlem teknoloji ve sistem çözümleri geliştirir ve üretir. Ürünler metalleri korozyondan korur, şekillendirme ve işlemeyi kolaylaştırır, parçaları boyama işlemi için en uygun şekilde hazırlar ve mükemmel boya yapışması sağlar. Ürünler, otomotiv, havacılık, alüminyum kaplama ve metal şekillendirme gibi çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.

Metal yüzeylerin kimyasal olarak işlenmesi Chemetall’in temel yetkinliğidir. Dünya çapındaki faaliyetlerin odak noktası, yüzey işlem için özelleştirilmiş teknoloji ve sistem çözümlerinin
geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Ürün gruplarımızdan, Oxsilan®, Gardobond®, Ardrox® ve Naftoseal® metalin şekillendirilmesinde öncü bir rol oynamıştır.

Yüzey işlem ürünlerimiz ve proseslerimiz; temizleyici ve aşındırıcılar, korozyon koruyucular, krom içermeyen ön işlemler dahil yüzey işlem kaplamaları, ince organik kaplamalar (thin
organic coatings) ve astarlar, soğuk şekillendirme için lubrikasyon ürünleri, atık su arıtma için kimyasallar, boya sökme ve boya çürütme kimyasalları, tahribatsız muayene malzemeleri ve ekipmanları, uçak sızdırmazlık ürünlerini içermektedir.

Bu tür ürünlerin yanı sıra, temel güçlü yönlerimizden biri yerinde teknik servis önerilerimizdir. Hat servisi ve kimyasal yönetimi, yüzey işlem proseslerini optimize etmek için laboratuvar denemeleri, çeşitli kaplama türlerinin laboratuvar uygulamaları, ileri kimyasal ve yüzey analizleri, bileşenlerin ve panellerin uluslararası standartlara göre test edilmesi ve son olarak müşteri eğitimleri gibi hizmetleri teknik servis olarak sağlamaktayız.

Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür ürün satışları gerçekleştiriyorsunuz?

Chemetall’in Yüzey Teknoloji faaliyetleri dünyanın her yerinde bulunmaktadır. 2.500’den fazla çalışan, şirketin Frankfurt am Main’deki (Almanya) merkezinde veya dünya çapındaki birçok şube ve üretim tesisinden birinde çalışmaktadır.

Müşterilerimizle oluşturduğumuz yakın ve ortaklığa dayalı çalışma, sürdürülebilir bir iş başarısı için en uygun müşteri çözümlerini geliştirmemizi sağlar. Türkiye’de iç piyasaya tedarik ettiğimiz gibi BAE, Azerbaycan ve Mısır’a da ihracat yapıyoruz. Kendi satış ekibimiz ve 3 bayimiz ile tüm Türkiye’de her müşteriye ulaşabilmekteyiz.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında Chemetall firması olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirdiğiniz projeleriniz var mı, varsa nelerdir?

Yüzey işlem için kimyasal süreçler sürekli değişiyor. Bu, bir yandan sürekli küresel ekonomik değişikliklere ve bunun sonucunda ortaya çıkan müşteri taleplerine, yasal çerçeveye ve endüstriyel üretim süreçlerine bağlıyken diğer yandan bilimsel ve teknik yenilikler yüzey işlem için yeni olanaklar açmaktadır.

Artan sayıda farklı ve yeni metalik ve metalik olmayan yüzeyler, daha kısa işlem sürelerinin
gereksinimi, enerji tüketimini azaltması, su ve kimyasal tüketimlerini azaltması gibi müşteri talepleri, hem yeni teknolojiler geliştirirken hem de mevcut proseslerimizi de uyarlarken ele aldığımız müşteri taleplerindendir.

Şu anda yüzey işlem alanında sahip olduğumuz 1.200’den fazla patent ve patent başvurusu ve ayrıca piyasada başarıyla kurduğumuz sayısız yenilikler, Ar-Ge stratejilerimizin başarısını
göstermektedir.

Chemetall’in entegre sistem çözümleri, müşterilerimizin üretkenliklerini artırmalarını sağlar. Son yıllarda, şirketimiz çığır açan yenilikler geliştirdi ve başlattı. Yeni teknolojilere olan bağlılığımız göz önüne alındığında, şirketimiz, tüm büyük endüstriler, çelik ve alüminyum üreticileri, birçok araştırma enstitüsü, çeşitli sektör organizasyonları ve üniversiteler ile güçlü bir Ar-Ge bağlantıları ağı kurmuştur.

Yeniliklerimize örnek olarak; OXSILAN®: Çinko fosfat proseslerine karşı silan bazlı ön işlem alternatifleri, Permatreat ® 1903: İçecek teneke kutuları için kromsuz ön işlem, Gardobond® X 4661 (SAM): Alüminyum jantlar için kromsuz ön işlem, Gardomer®: Metal şekillendirme için özel Lubrikasyon ürünleri ve NAFTOSEAL®: Uçak endüstrisi için düşük yoğunluklu sızdırmazlık malzemeleri ürünlerimizi gösterebiliriz.

Bölgesel Pazar gereksinimlerini karşılayabilmek ve dünya çapındaki bilgi birikimimizden faydalanmak için Ar-Ge organizasyonu için Global bir yapılanma kurduk. Ar-Ge uzmanlarımızın çoğu, Frankfurt (Almanya),New Providence (ABD) veya Şanghay’daki (Çin) mükemmel donanımlı, yetkinlik merkezlerimizden birinde çalışmaktadır. Ayrıca, Chemetall tarafından işletilen çok sayıda yerel laboratuvarda daha küçük projeler yürütülmektedir.

Cheamtell

Chemetall’in çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz? İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sağlık ve çevreyi korumanın yanı sıra iş ve güvenlikle ilgili ilkelerimiz, Kalite (artık ÇSG – Çevre, Sağlık, Güvenlik olarak adlandırılan) Yönetim Kılavuzumuzda belirtilmiştir. Sağlık
ve çevreyi koruma yanı sıra iş ve laboratuvar güvenliği, taahhüt ettiğimiz ve şirketimizin ekonomik hedeflerine eşdeğer değerlerdir.

Bize göre, sağlık ve çevre koruma ile iş ve güvenlik, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle tam bir mutabakat içinde hareket etmek anlamına gelir. Ürünlerimizin üretimi, depolanması, nakliyesi ve kullanımı sırasında çevresel etkilerin önlenmesi ve azaltılması ve daha sonra imha edilmesi, araştırma, geliştirme ve üretimin hedefi ve kalıcı mücadelesidir.

Çevreyi ve kaynakları korumak için hammadde ve geri dönüştürülebilir atıklar mümkün olduğunca kullanılır ve enerji kaynakları ekonomik olarak tüketilir. Geri dönüştürülemeyen veya yeniden kullanılamayan atıklar, mevcut yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmektedir.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini düzenli olarak kontrol eder ve gözden geçiririz ve bu incelemelerden elde edilen bilgileri, faaliyetlerimizin çevre ve çalışanlarımızın sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tesislerimizi ve işyerlerini işletmek ve optimize etmek için kullanırız.

Yönetim Kurulumuz ve Şantiye Yönetimlerimiz, iç ve dış taleplere uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için bu politika yönergelerini düzenli olarak gözden geçirir. Gerekirse, bu yönergeler düzenlenir.

Chemetall’in yatırım planları oluşturulurken hangi kriterlere öncelik veriliyor? Önümüzdeki dönemler için Chemetall’in yatırım planları var mı, varsa nelerdir?

Büyüme ve yatırım planlarımız, müşterilerine odaklanmış bir organizasyon olarak, müşterilerimizin ve endüstrisinin uzun vadeli planlarına göre yapılır. Ve küresel bir pazar lideri olarak, başarımızın müşterilerle yakın işbirliğine bağlı olduğunun farkındayız.

Üstün kaliteli prosesler, zamanında teslimatlar ve en iyi teknik hizmetler aracılığıyla onlar
için değer ve çözümler sağlamayı amaçlıyoruz. Çeşitlendirilmiş pazarlarda faaliyet gösterme konusunda geniş bir deneyime sahibiz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve süreçlerini anlıyoruz, Chemetall kişiye özel çözümler sunabilir.

Amacımız her zaman müşterilerimiz için katma değer yaratmanın yeni ve daha iyi yollarını aramaktır. Örnek olarak, Chemetall’in tarihindeki en büyük yatırım olan Çin’deki yeni tesisin 2021’de faaliyete geçmesi ve bunun Asya pazarındaki konumumuzu güçlendirmesi bekleniyor.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

11,034TakipçilerTakip Et
708TakipçilerTakip Et
1,500AbonelerAbone

Öne çıkan haberler