Clariant, Dünya Çevre Günü’nde Doğal Ekosistemin Daha İyi Korunması İçin Çağrıda Bulundu

22 Mayıs 2018

Clariant, tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak için paydaşlarına ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan değer ve fayda sunmaya özen gösteriyor. Şirket bu kararlılığı kapsamında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde doğal ekosistemin daha iyi korunması çağrısında bulundu.

 Hızlı nüfus artışı, su kıtlığı, iklim değişikliği ve kaynaklarla ilgili diğer sorunlarla yüz yüze olan dünyada, uzun vadeli ekonomik büyüme için toplumun ihtiyaçlarının daha sürdürülebilir yollarla karşılanması şart.

Kimya sektörünün, gündelik hayat için vazgeçilmez olan ve sürdürülebilir kalkınma ve çevre açısından sağlıklı sonuçlar almayı mümkün kılan çok çeşitli ürünleri, maddeleri ve hizmetleri geliştirmek ve üretmekte benzersiz bir rolü var.

Clariant da tüm paydaşları için değer yaratma kararlılığı kapsamında, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünleri performanstan ödün vermeden üretme ihtiyacına eğiliyor.Clariant

 Clariant Kurumsal Sürdürülebilirlik Birimi Türkiye/Ortadoğu ve Afrika Başkanı Fatih Tantekin şöyle konuştu: “Doğal ekosistemlerimizin korunması ve kollanmasının önemini biliyor, doğal çevrenin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin insani gelişimde önemli rol oynayacağını kabul ediyoruz.

Sürdürülebilirlik her zaman Clariant’ın odak noktalarından biri olmuştur. Türkiye’deki üretim tesislerimiz, toplumsal sorunların üzerine eğilen, iş güvenliğine öncelik veren, maliyetleri ve karbon ayak izini azaltırken verimliliği ve üretkenliği artırmak amacıyla kapsamlı enerji yönetimi araçları kullanan çözümler sunuyor.

Bu durum, bizim ve paydaşlarımızın sağlıklı bir gezegene katkıda bulunmasına yardımcı oluyor. Yaptığımız katkılar sektör tarafından geniş şekilde kabul görürken, öte yandan sürdürülebilirliği daha fazla teşvik etme ve çevresel sorumluluklardan ödün vermeden gelecekte de sürdürülebilir bir yaşam tarzı yaratma yönündeki çabalarımıza devam ediyoruz.”

 Ecotain® Ürünleri Maliyet Açısından Çok Verimli

Clariant, ürün portföyünde sürdürülebilirliği öne çıkaran Portföy Değerlendirme Programı ile, ürün geliştirme aşamasından başlayarak ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca taşıyacağı özellikleri ve yol açacağı etkileri inceliyor. Ürün portföyü, sürdürülebilirlik ölçütleri doğrultusunda sürekli olarak gözden geçiriliyor ve iyileştiriliyor. Clariant’ın tüm iş birimlerinde EcoTain® etiketli 150’den fazla ürün bulunuyor.

 EcoTain® konsepti çevreyle uyumlu, ekonomik ve sosyo-ekonomik kavramlarını temsil ediyor. Örneğin, ekonomik açıdan cazip olan EcoTain® ürünleri, daha az atık üreterek ve daha fazla geri dönüşüm fırsatı ve verimli işlem sunarak yüksek bir maliyet verimliliği sağlıyor.

Bu da müşterilerin, formülasyon özelliklerinden ödün vermeden istenen formülasyon maliyet hedefine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Clariant’ın Ar-Ge çalışmaları, insan üzerinde düşük toksisiteye sahip olan ve yüksek biyo-çözünürlük ve düşük ekotoksisite yoluyla çevresel etkileri az olan yeni ürünler geliştirmeye ve yenilenebilir kaynakların kullanımına odaklanıyor. EcoTain®, Clariant’ın, müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu ürün portföyünün ve hizmetlerinin yönetimiyle ilgili mevcut felsefesini ve sürdürülebilir ham madde esasına dayanan ürünler geliştirme gerekliliğini de vurguluyor.

 2013’ten Beri Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Clariant, Avrupa’nın en sürdürülebilir kimya şirketlerinden biri olarak tanınıyor. Şirket Eylül 2013’ten beri Dow Jones Avrupa Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alırken mükemmel sürdürülebilirlik performansıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç kez RobecoSAM Sürdürülebilirlik Ödülü ve Gümüş Madalya da kazandı.

RobecoSAM 2018 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda ise kimya sektöründeki en sürdürülebilir şirketlerden biri olarak gösterildi.

 Clariant’ın uluslararası sürdürülebilirlik ölçütlerindeki tutarlılığı, sürdürülebilirliğin tüm ticari faaliyetlere ve süreçlere başarıyla ve tutarlı bir şekilde entegre edildiğinin göstergesi. Clariant özellikle Maddi Önem, Çevresel ve Sosyal Raporlama, Operasyonda Eko-verimlilik, İklim Değişikliği Stratejisi, Su Riskleri ve İnsan Sermayesini Geliştirme kategorilerinde yüksek puanlar aldı.