Clariant, İklim Hedefleriyle Sürdürülebilirlik Dönüşümünü Hızlandırıyor

25 Şubat 2021

Hedef odaklı ve yenilikçi bir özel kimyasal şirketi olan Clariant, sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılma yolundaki hedeflerini bir adım daha ileriye taşıdığını duyurdu. Daha önce, sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmak için 2020’de özel bir dönüşüm birimi kuran şirket, CO2 emisyonlarını azaltmak için yeni 2030 hedeflerine dair taahhütte bulunarak Bilime Dayalı Hedefler girişimi çalışmalarını destekleyeceklerini açıkladı.

Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından resmi olarak onaylanan yeni hedefler, şirketin faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde iddialı mutlak emisyon azaltımlarını içeriyor. Bu kapsamda yaptığı çalışmalarıyla Clariant, 2019-2030 yılları arasında, kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında %40 mutlak azalma ve kapsam 3 sera gazı emisyonlarında %14 mutlak azalma öngörerek, küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutmak için gereken karbonsuzlaştırma düzeyine ulaşmayı hedefliyor.

Clariant

Konuyla ilgili olarak, Clariant Dönüşüm Başkanı Bernd Hoegemann şunları söylüyor: “Sürdürülebilirlik, Clariant’ın stratejisini üzerine inşa ettiği beş temel alandan biri. Ve bu durum, lider bir özel kimyasallar şirketi olarak bizim dönüşüm sürecimize yön veriyor. Bu kapsamdaki yeni hedeflerimiz, bizi başarıya götürecek iki hayati unsur olan inovasyon ve dönüşüme olanak sağlarken, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor.”

İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuzluklar, kimya sektörünün yarattığı emisyonların azaltılmasını ve diğer sektörlerde de bu azalmayı mümkün kılmasını çok daha önemli hale getiriyor. Ayrıca bu olumsuzluklar aslında, inovatif ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması açısından muazzam bir fırsat ortamı sağlıyor. Bu sayede dünyamız gün geçtikçe,  iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanan ve çoğu ülke tarafından kabul edilen Paris İklim Anlaşması ile uyumlu bir hale gelmeye devam ediyor.

Clariant’ın yaptığı bu çalışmalar hakkında Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifinin ortaklarından olan Dünya Kaynaklar Enstitüsü Özel Sektörde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma Direktörü Cynthia Cummis ise yorumlarını “İklim bilimi ve Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda emisyon azaltma hedefleri belirlediği için Clariant’ı tebrik ediyor, net sıfır ekonomiye başarılı bir geçiş için yaptıkları çalışmalarda başarılar diliyoruz.” sözleriyle paylaşıyor.

Bunların yanı sıra; su alımı, atık su, tehlikeli atık, katı atık depolama sahalarına gönderilen tehlikesiz atıklar ve azot oksit emisyonları (NOx) gibi diğer çevresel hedefler de Clariant’ın hayata geçirdiği bilime dayalı hedeflerine eşlik ediyor. Clariant ayrıca, 2030 yılına kadar yüksek su stresi olan alanlardaki tüm tesislerde sürdürülebilir su yönetimi sistemlerinin uygulanmasını taahhüt ediyor.

Bu hedefler sayesinde, Clariant’ın çevresel ayak izinin sürekli iyileştirilmesi sağlanıyor ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) arasında Clariant’ın en çok odaklandığı hedeflerden biri olan 13 numaralı “İklim Eylemi” konusuna daha fazla destek veriliyor. Tüm bunlara ek olarak, Clariant ayrıca sürdürülebilirlik dönüşümünü yönlendirmek için sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla maaş ödemeleri arasında bağlantı kurma ve dahili karbon fiyatlandırması uygulama gibi önemli yönetim unsurlarını da kendi bünyesine uyarlamaya devam ediyor.

Clariant, değer zincirindeki emisyonları azaltmak için karma bir yaklaşım izliyor. Bu sayede şirket, faaliyetlerinde dijitalleşme yoluyla giderek gerek enerji verimliliğini gerekse yeşil elektrik ve düşük karbonlu yakıt kullanımını artırmaya odaklanılıyor. Atık yığınları ve sürdürülebilir biyo-bazlı malzemeler gibi düşük karbonlu ham maddelerin kullanımını artırmak suretiyle değer zincirlerinde inovasyonu hızlandırmaya çalışıyor.

Bilime dayalı hedefler taahhüdü, Clariant’ın sürdürülebilirlik dönüşümü yolculuğundaki bir sonraki kilometre taşını simgeleyerek; tüm çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) boyutlarındaki performansına vurgu yapıyor. Son olarak verilen bu taahhüt, Clariant’ın, sektöründeki en yüksek inovasyon skorunu alması, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste sekizinci kez yer alması ve kısa süre önce İsviçre Borsası’nın yeni kurulan SPI ESG Endekslerinde kendisine yer bulması gibi birçok başarılasını takip ediyor.