Cumartesi, Ekim 23, 2021

Demmerg Kimya A.Ş. Genel Müdürü Sayın Bülent Öntaş Sorularımızı Yanıtladı

Gerçekleştirdiğimiz söyleşide Demmerg Kimya A.Ş. Genel Müdürü Sayın Bülent Öntaş sorularımızı yanıtladı. Öntaş, Demmerg Kimya’nın faaliyetleri ve ürünleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Okurlarımıza iş hayatında öncelik ve önem verdiğiniz durumları da içerecek şekilde kendinizden ve şirketinizden bahsedebilir misiniz?

25 yıla yakın bir süredir profesyonel iş hayatımda, farklı sektörlerde ve çeşitli iş alanlarında görevler ve sorumluklar üstlendim. Çalıştığım iş alanlarının birbirinden farklı özellikleri ve kapsamına bağlı olarak, Makina Mühendisliği mesleğini gerçekleştirmenin yanında profesyonel yönetici olarak iş hayatında yer aldım.

İş hayatımın ilk yıllarında; ambalaj ve yalıtım ürünleri imalatı, ısıtma soğutma ürünleri imalatı yapan işletmelerde mühendis ve yönetici olarak çalıştım.

Sonraki dönemlerde mühendislik meslek alanı ile ilgili olarak faaliyet gösteren özel sektör ve kamu iş yerlerinde yönetim kadrolarında görevler üstlendim. Mesleki alanlarda çeşitli projelerin yürütülmesinde görevler aldım.Bülent Öntaş

Farklı zamanlarda gerçekleşen bilimsel ve teknik organizasyonların gerçekleştirilmesinde katkılarım oldu. Bu organizasyonların yürütme ve düzenleme kurullarında yer aldım.

Bunlardan bazıları olarak makine mühendisliği ile ilgili çalışmalar, proje yönetimi, iş geliştirme, kurumsal gelişim, hidrojen enerjisi, hidrolik pnömatik, imalat sanayi, üniversite sanayi işbirliği, mesleki içi eğitim, araç muayene, trafik güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, mühendislik profil araştırmaları, vb. çalışmalarını sayabilirim.

Ayrıca adli bilirkişilik, danışmanlık, mesleki ve teknik konularda eğitmenlik ve üniversitede öğretim görevlisi kadrosunda süreçlere katkı ve katılım sağlamaya çalıştım. Profesyonel iş hayatımı sürdürürken hala fırsat bulabildiğim oranda bu tür bilimsel ve teknik çalışmalarda ayrıca yer almaya çalışıyorum.

Demmerg Kimya A.Ş.’nin de bünyesinde yer aldığı şirketler grubumuzda 5 yıla yakın bir süredir yönetim kadrosunda yer almaktayım.

Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle Demmerg Kimya A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Demmerg Kimya A.Ş. bünyesinde; mesleğini ve yaptığı işi seven, motivasyonu yüksek, yapı kimyasalları alanında tecrübeli çalışma arkadaşlarımın olması benim için önemli bir mutluluk kaynağı oldu.

Bu nedenle tecrübeli meslek insanlarından oluşan ekibimizi yaptığım açıklamalarda anmayı, onların emeklerinden ve başarılarından bahsetmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyorum.

Çünkü birlikte üretiyoruz, birlikte karar veriyoruz. Yapı kimyasalları alanında nitelikli bir üretim sürecini hayata geçirmemizin temel taşlarından birisi de birlikte üretme anlayışımızdır.

“Trafik güvenliğine katkıda bulunan bir sistem içinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadım”

İş hayatımda çeşitli alanlarda görevler aldığımı belirtmiştim. Bunlardan birisinde yurt çapında bir organizasyon içinde teknik ve idari konularda profesyonel yöneticilik yaptım. Burada görev yaptığım zaman dilimi içerisinde ülkemizdeki trafik güvenliğine katkıda bulunan bir sistem içinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadım.

Kuruluş aşamasına denk gelen bir dönemde görev almak, trafik güvenliği açısından mesleki ve teknik anlamda topluma faydalı bir sürece dahil olmak gerçekten çok keyifliydi. Üyesi olduğum TMMOB Makina Mühendisleri Odası bünyesinde önemli çalışmalarda, projelerde yer aldım.

Meslektaşlarımızla birlikte içinde yer aldığımız çalışmalarda ve projelerde sorumluluğumuzu eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci ile gönüllük esası birleştiğinde ortaya iyi sonuçlar çıkmaktadır. Meslek alanlarımızdan yola çıkarak topluma faydalı çalışmalar üretmenin onurunu yaşama imkanını buldum.

Görev ve sorumluluğumu yerine getirirken; bizleri şekillendiren, yarınlarımıza yön veren yaşadığımız bu coğrafyaya ve insanımıza karşı kendisini sorumlu hisseden birisi olarak, ülkemizin geleceğinin her zaman üretimde olduğunun bilinciyle hareket ettim.

Çünkü kendi öz kaynaklarımızı kullanarak yarınlar için hep birlikte üretmenin gerçek anlamda bir güç olduğunu ve herkes için fayda getireceğini düşünüyorum.

“Mesleki ve profesyonel iş tecrübelerime dayanarak, iş hayatında kararlarımı alırken ve tercihlerimi belirlerken, üretimin gücüne güç katabilmek gayesiyle hareket etmeye dikkat ediyorum”

Bu güce inanan herkesle, birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımla, iş ortaklarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte, iyi bir üretim sürecine, kaliteli iş süreçlerine, nitelikli sonuçlara, başarılı çalışmalara imza atabileceğimizi düşünüyorum.

Meslek alanlarımızda ve içinde yer aldığımız her işte, her projede, tüm paydaşlarla birlikte mükemmel sonuçlara ulaşmak için olağanüstü bir çaba içinde olmak sorumluluğumuz bulunmaktadır.Demmerg Kimya A.Ş.

Demmerg Kimya’nın kuruluş süreci ve günümüzdeki yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Demmerg Kimya A.Ş., Sepici Ailesi’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu iş ve mesleki tecrübelerin, uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin önemli bir sonucu olarak yapı kimyasalları alanında kimya sektörüne güç kazandırmaktadır.

Yapı kimyasalları alanındaki ürünleri İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’ndeki modern fabrikamızda, ileri teknoloji, özel tasarım makine parkuru ve tecrübeli personelimizle birlikte üretiyoruz. Alanında uzman, güçlü ulusal ve uluslararası tedarikçilerimiz, uygulamacı bayilerimiz ve ekibimizle birlikte kusursuz bir üretim hedefi için çalışıyoruz.

Bu üretiminin her aşamasında mükemmeliyetçi bir yaklaşım içindeyiz. Müşteri odaklı çalışma stratejisiyle faaliyet alanımızda sürekli olarak başarılı çalışmalara imza atmayı ve en iyi olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle tecrübeli insan kaynağına çok önem veriyoruz.

Demmerg Kimya’nın kurumsal anlayışı çerçevesinde yer alan temel ilkeler arasında; gelişimin doğru ve güvenilir bir kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmamak, iş ahlakını ve dürüstlüğü “olmazsa olmaz” koşul haline getirmek, ülkemizin ulusal üretim gücüne daha fazla güç katmanın bilincinde olmak yer almaktadır.

Demmerg Kimya, kuruluş aşamasından bugüne kadar, kısa sürede önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Yapı kimyasalları alanında adından söz edilen önemli kuruluşlardan birisi olması bunun bir ispatıdır.

Kuruluşumuzun büyük emekler harcanarak bu noktaya gelmesine, sürekli ilerlemesine katkıda bulunan herkese gönül borcumuz bulunmaktadır.

“Ar-Ge çalışmaları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı ve hızlı bir teslimat süreci, çözüm odaklı olması, yapıcı yaklaşımı sahip kurumsal kimliği ile tüm paydaşlarına güven vermektedir”

Yurt içinde yaygınlaşmış uygulamacı bayilerimizin değerli emekleri ve katkıları sonucunda, nitelikli ve sürekli gelişim gösteren bir faaliyetin içindeyiz. Üretim sürecinden itibaren sonraki tüm aşamalarda Demmerg Kimya olarak işleyişin tümünde varlığımızı gösterecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz.

Ürünlerimizin uygulanması ve bayilerimiz tarafından yapılan uygulamanın nihai müşteriye teslimine kadar olan tüm süreçlerde nitelikli ve müşteri memnuniyeti yaratan bir sistemin işletilmesi bizim için çok önem taşımaktadır.

Müşteri memnuniyetine giden yolda her aşamanın tam olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti öncelikli hedeflerimizden birisidir.

Demmerg Kimya, nitelikli bir tedarik süreci, ürünlerinin kalitesi, ülke çapında yaygınlaşmış bir bayi ağı, modern tesisleri, sağlam temellere dayanan dinamik organizasyonu, mesleki ve teknik bilgi birikimine sahip tecrübeli çalışanları, sürekli gelişimi, Ar-Ge çalışmaları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı ve hızlı bir teslimat süreci, çözüm odaklı olması, yapıcı yaklaşımı sahip kurumsal kimliği ile tüm paydaşlarına güven vermektedir.

Sonuç itibariyle, Demmerg Kimya ürünlerinin kamu ve özel sektör projelerinde tercih edilmesinin altında“güvenilir bir kuruluş” olmayı başarması yatmaktadır. Güvenirliğimiz ürünlerimizin kalitesinden fiyat politikamıza kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Demmerg markası güven veren, değer katan bir sürecin mükemmel bir sonucudur. Bu güveni ve değeri tüm paydaşlarımızla birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Demmerg kurumsal yapısı, yurt içi ve yurt dışı tüm talepleri karşılayacak nitelikte ve güçtedir.

Gücümüzü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, nitelikli, hızlı ve yapıcı çözümler üretmek için kullanmaya devam edeceğiz.

Demmerg Kimya başlıca hangi sektörlere, ne tür ürünler sağlıyor? Demmerg Kimya’nın ürün, marka ve hizmetleri nelerdir?

Demmerg Kimya, temelden çatıya kadar maksimum seviyede performans gösteren geniş ürün yelpazesinde, epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı kaplama ürünleri üretmektedir.

İleri teknoloji ve özel tasarım üretim ve Ar-Ge laboratuvarı bulunan fabrikamızda üretilen bütün ürünler ilgili standartlar doğrultusunda kalite kontrol onayından geçmektedir.Demmerg Kimya A.Ş.

DEMCO, DEMCO EPOX ve DEMCO PUR markası olarak isimlendirdiğimiz ürünlerimizi; Epoksi ve Poliüretan Ürünler (Beton astarlar, arakat ve son kat malzemeler, poliüretan beton kaplamalar), Anti statik Zemin Kaplama, Terrazzo Zemin Kaplama, Tartan Pist Zemin Kaplama, Son Kat Boyalar, Çelik Kaplama Malzemeleri, Polyurea

Kaplama Malzemeleri, Şeffaf Kaplama Malzemeleri (Şeffaf Vernik), Gıda Temasına Uygun Malzemeler, Yapı Güçlendirme Malzemeleri, Beton Tamir – Yapıştırma Malzemeleri – Yapı Güçlendirmesi ve Özel Malzemeler gruplarında malzemeler olmak üzere İstanbul’daki fabrikamızda üretmekteyiz.

Ürünlerimiz inşaat sektörü, otoparklar, spor salonları, endüstriyel tesisler, gıda işletmeleri, un fabrikaları, tekstil işletmeleri, tersaneler, hastaneler, depolama tesisleri, okullar, oteller, AVM’ler, laboratuvarlar, ağır sanayi kuruluşları, vb. birçok özel ve kamu alanlarında ürünlerimiz kullanılmaktadır.

Özellikle epoksi ve poliüretan ürünlerin çeşitli alanlarda kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür ürün satışları gerçekleştiriyorsunuz?

Yurt içi satış pazarlama çalışmalarımızda ileri bir aşamadayız. Ülkemizin farklı bölgelerinde önemli projelerde ürünlerimizin öncelikli olarak tercih edilmesini görmek bizlerin çalışma azmini artırmaktadır.

Yurt içinde bölgelere göre ürün tercihlerinde değişiklik olabilmektedir. Genel olarak çatı, temel, perde beton, izolasyon malzemesi, dış cephe akrilik – poliüretan kaplama sistemleri, teras çatı sürme ve püskürtme izolasyon malzemeleri, eski-yeni beton, ahşap mermer, taş seramik ve benzeri her türlü yüzeylerin yapışma köprüleri, güçlendirme malzemeleri ve dilatasyonizolasyon sistemleri, poliüretan tartan pist spor zemin kaplamalar, anti-statik kaplamalar, kimyasallara dayanıklı kaplama sistemleri, dekoratif 3D kaplama sistemleri, dekoratif ve sanayi tipi zemin kaplamaları vb. ürün gruplarında Demmerg Kimya markası tercih edilmektedir.

Firmamızın kuruluşundan itibaren, yurt dışı satış faaliyetlerimiz de gerçekleşmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birbirinden önemli projelerde ürünlerimiz tercih edilmiştir. Yurt içindeki uygulamacı bayilerimiz tarafından ve yurt dışındaki uygulamacı firmalar tarafından ürünlerimiz yurt dışında da başarı ile uygulanmıştır.

Sonuçları itibariyle ürünlerimiz dünya ölçeğinde tercih edilmiş, önemli projelerde uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir.

“Satış faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz bir konu da “etik değerlere bağlı bir tutum” içinde olmaktır”

Dünyanın farklı noktalarına ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı paydaşlarımızla birlikte geleceğe doğru emin adımlarla ilerlerken ilişkilerimizde iki önemli kriteri birlikte düşünüyoruz. Bunlar “kazan kazan” ve “güven güven” ilişkisidir.

Bize göre tek başına ekonomik çıkar birlikteliği uzun süreli bir ilişkiyi sağlayamaz. Mutlaka bunun güven ilişkisi ile perçinlenmesi gerekmektedir. Birbirine güvenen paydaşların olduğu bir sistemin içinde herkes kazanır.

Üreticiler, tedarikçiler, bayiler, müşteriler, çalışanlar, işverenler, yükleniciler, son kullanıcılar, vb. herkes kendisini güven ortamında hissederse bu ortaklıkta bir kazanç vardır. Güven olmayan yerde gerçek anlamda ve kalıcı bir kazanç olmaz.

Satış faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz bir konu da “etik değerlere bağlı bir tutum” içinde olmaktır. Bu nedenle, kimseyi rakip olarak görmüyoruz ve sektöre zarar veren bir tutum içinde kesinlikle olmuyoruz.

Ülkemizin her bölgesine aynı kalitede ve eşit koşullarda hizmet sunmayı bir yükümlülük olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımız bizlerin doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle, doğru kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmesini sağlıyor.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında Demmerg Kimya firması olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

2001 yılında inovasyon kelimesi ülkemizde bugün olduğu kadar yaygın ifade edilmiyorken benim de emek verdiğim, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşen bir organizasyon; meslek odalarımız, üniversiteler, sanayi kuruluşları, ilgili vakıf, dernek ve kuruluşların katılımıyla ve büyük emekler harcanarak gerçekleştirilmişti.

Bu süreçte yer alan biri olarak yenilikçi yaklaşımlara ve Ar-Ge çalışmalarına her zaman yakın durmaktayım. Bilimin ve tekniğin esas alındığı ve öncelikli olduğu her yerde yapılan çalışmaların sonuçları da mutlaka bilimsel olacaktır. Bu bilimsel sonuçlar, toplumun yararına değerlendirildiği ölçüde hak ettiği değeri de görecektir.

Demmerg Kimya, üretim ve hizmet kalitesi ile kısa zamanda birçok başarılı çalışmalara imza atmış bir markadır.

Bu başarımız, kesinlikle Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin bir sonucudur. Müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek doğru çözümler sunmaya odaklanan markamız, geniş ürün yelpazesini oluşturmuş ve bu alandaki hedeflerini gerçekleştirmiştir.

Demmerg Kimya bünyesinde yapılan çalışmaların temelinde sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmaktadır.

“Ar-Ge çalışmaları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı ve hızlı bir teslimat süreci, çözüm odaklı olması, yapıcı yaklaşımı sahip kurumsal kimliği ile tüm paydaşlarına güven vermektedir”

Bizi sektörde farklı ve değerli kılan en önemli yönlerimizden birisi de bu faaliyetler olacaktır. Kuruluşundan itibaren yapı kimyasalları alanındaki ürün geliştirme çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

İstek ve ihtiyaçların doğru şekilde tespit edilmesi ve bizlere ulaşması sürecinde katkısı olan herkes aslında bu gelişmenin bir parçasıdır.

Müşterilerin istekleri, uygulamacıların tespit ve önerileri, hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi çalışmalar yapma sorumluluğumuz, ekibimizin meslek alanlarında bilgi ve tecrübelerinden kaynaklı yeni bir şeyler üretme, ortaya çıkarma istekleri vb. durumlar zaten iyi ve başarılı bir sonuç doğurmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı ve hızlı bir teslimat süreci, çözüm odaklı olması, yapıcı yaklaşımı sahip kurumsal kimliği ile tüm paydaşlarına güven vermektedir.

Görüşmelerimizde, katıldığımız ve düzenlediğimiz toplantılarda, düzenlediğimiz eğitimlerde ve kurumsal tanıtım ve duyurularımızda doğru sistem ve doğru ürün tercihi yapılmasının altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz.

Üniversitelerle, mesleki, bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği halindeyiz. Bu ilişkide hem destek veren hem de destek alan konumundayız. Yenilikçi çalışmaları yapabilmenin, sürekli gelişimin ve değişimin anahtarı bu iş birliğinden geçmektedir.

 

Demmerg Kimya’nın çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz? İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu konularda yasal gerekliliklere ve etik değerlere bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımız gereği ilgili kurum, kuruluş ve hizmet aldığımız uzman kişi ve kuruşlarla tam bir uyum ve işbirliği halindeyiz.

Çalışanlarımızın bu konulardaki bilgi, bilinç ve duyarlılıklarını olduğundan daha iyi noktalara taşımak için teorik ve uygulamalı olarak eğitim ve bilgilendirme süreçlerini işletiyoruz. Yaklaşımımızın temelinde insan faktörünün de içinde önemli bir yer ettiği çevreci ve güvenli bir sistem anlayışı bulunmaktadır.

Yukarıdan aşağıya zorla bir şeylerin benimsetilmesi  ve buna bağlı olarak bir şeylerin gerçekleştirilmesi hiçbir alanda mümkün değildir.

Bunun yerine bilimin ve tekniğin ışığında belirlenmiş kurallar çerçevesinde, sistemin içinde bulunanların kendisini ifade edebildiği, katılım sağlayabildiği ve katkıda bulunabildiği ve uygulama olarak da sonuçlarını görebildiği bir süreç kendiliğinden doğru sonuçlar doğuracaktır.

“Bu çerçevede toplu koruma önlemlerinin ve kişisel koruma önlemlerinin birlikte hayata geçirilmesi için uğraşlarımızı tüm çalışma arkadaşlarımızın gözü önünde ve hep birlikte yapmaya dikkat ediyoruz”

Çevrenin korunması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması işletmelerin faaliyet alanı ne olursa olsun üzerinde ısrarla durulması gereken bir önemli noktadır.

Örneğin; toplu koruma önlemlerinin yeterince sağlanmadığı bir iş ortamında çalışanları sadece kişisel  koruyucu önlemlerle koruyabilmenin mümkün olamayacağını herkesin bilmesi gerekir.

Teorik olarak gerçekleştirilen eğitim, bilgilendirme vb. çalışmaların sonrasında uygulamada bunların birebir hayata geçirilmemesi halinde bir sonuç elde edilemeyeceğini yine herkesin bilmesi gerekir.

Her alanda gerçek anlamda pozitif bir değişim ve ilerleme sağlanması, doğru uygulamaların katılımcı bir anlayışla sürdürülmesi halinde mümkündür.

Bu çerçevede toplu koruma önlemlerinin ve kişisel koruma önlemlerinin birlikte hayata geçirilmesi için uğraşlarımızı tüm çalışma arkadaşlarımızın gözü önünde ve hep birlikte yapmaya dikkat ediyoruz.

Gerekli durumlarda işbaşı konuşmaları yaparak çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Bu alanda konusunda uzman meslek insanlarının rehberliğini önemsiyoruz. İşletmemiz bünyesindeki çalışmalarında çevrenin korunması ile işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için gerekli yönetim desteğini sağlıyoruz.

Demmerg Kimya’nın yatırım planları oluşturulurken hangi kriterlere öncelik veriliyor? Önümüzdeki dönemler için Demmerg Kimya’nın yatırım planları var mı, varsa nelerdir?

Yenilikçi, kaliteli ve müşteri memnuniyeti öncelikli ürünler sunmak ve bu bağlamda sektörün aranan, güven veren değer katan öncü firması haline gelmek öncelikli hedefimizdir.

Her fırsatta ifade ettiğimiz şekilde, bugün olduğu gibi, gelecekte de müşteri odaklı çalışma stratejisi ile “en iyi” olmayı hedeflemek, insan kaynağına gereken önemi vermek, gelişimin kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmamak, iş ahlakını ve dürüstlüğü “olmazsa olmaz” koşul haline getirmek ve ülkemize güç katmanın güç verdiğinin bilincinde olmak en temel kriterlerimizdir. Önemli yatırımlar sonucunda oluşturduğumuz üretim tesisimizde yer alan

Ar- Ge çalışmaları ile hem kendi ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz hem de müşterilerimizin isteklerine uygun ürünler geliştirmekteyiz.

Yapı kimyasalları alanındaki üretim yeteneğimiz, üretim kapasitemiz, ürün ve hizmet kalitemizi, mesleki ve teknik bilgi birikimimizle birleştirerek her zaman müşterilerimize güven vermeye ve sistemin kalbi olarak belirlediğimiz Ar-Ge yatırımlarına öncelik vermeye devam edeceğiz.


Sektöre vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?

Kimya sektöründeki tüm kişi, kurum ve kuruluşların emekleriyle ortaya çıkardığı tüm değerler, üretimler, çalışmalar hepimizin ortak paydasıdır. Üreterek hep birlikte kazanacağız. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan değerlerin ülkemiz için olduğundan daha fazla yarar getirmesi en büyük arzumuzdur.

Sektörde değerli bir yayın kuruluşu olmanız ve başarılı yayın faaliyetiniz nedeniyle sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Her zaman sektörün bileşenleri ile bir arada olmak arzusundayız.

Sizlerle birlikte üretmekten, çalışmalarınıza katkı ve katılım sağlamaktan her zaman memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Başarılı çalışmalarınızın artarak devam etmesini dilerim.