Pazartesi, Temmuz 22, 2024

Dispersiyon ajanları global pazar raporu

Önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Grand View Research, dispersiyon ajanları hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı.

2022 yılında 5,37 milyar ABD doları olarak kayda geçen global dispersiyon ajanları pazar büyüklüğünün 2023’ten 2030’a kadar %5,9’luk yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, dispersiyon maddelerinin boya, kaplama ve mürekkep
endüstrisindeki uygulamalarının artmasına ve dünya genelinde artan inşaat faaliyetlerine bağlanıyor.

Dispersiyon ajanları global pazar raporu

Dispersiyon ajanları, nihai ürünün gelişmiş performansına ve stabilitesine katkıda bulundukları için boya ve kaplama endüstrisinde oldukça önemli. Bu maddeler pigmentlerin topaklanmasını veya çökelmesini önlemeye yardımcı olarak eşit dağılım ve renk tutarlılığı sağlıyor.

İnşaat sektörü dünya genelinde artan altyapı geliştirme, kentleşme ve yenileme projeleri nedeniyle önemli bir büyümeye tanık oluyor. Dispersiyon ajanlarının kullanımı; boya, kaplama, yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri gibi inşaat malzemeleri için büyük önem
taşıyor. Dispersiyon ajanları, pigmentlerin ve katı partiküllerin dağılımını iyileştirerek bu malzemelerin performansını ve dayanıklılığını artırıyor, aynı zamanda estetik görünümünü daha iyi hale getiriyor.

World Paints & Coatings Industry Association’a göre, global inşaat pazarı 2020 yılında 6,4 trilyon ABD dolarından 2022 yılında 8,2 trilyon ABD dolarına yükselerek önemli bir büyüme gösterdi. İnşaat malzemelerindeki teknolojik gelişmeler, katkı maddelerinin ve dolgu maddelerinin etkili bir şekilde dağıtılmasını gerektiren yüksek performanslı ürünlerin geliştirilmesini sağlayarak ürün pazarına olan talebi yükseltti.

ABD, %70,5’lik payı ile 2022 yılında Kuzey Amerika’da dispersiyon ajanlarının en büyük tüketicisi oldu. Tahmin dönemi boyunca ürün pazarının büyümesi, mevcut ve gelişmekte olan son kullanım endüstrilerindeki artan talebe bağlanabilir. Bu endüstriler, başta petrol,
gaz, kağıt, boya, deterjan, ilaç, tarım ve otomotiv olmak üzere birçok sektörü kapsıyor.

Dispersiyon-ajanları-global-pazar-raporu

International Trade Administration’a göre dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından birine sahip olan ABD, araç üretimi ve satışında da ikinci sırada. Ülkede 2020 yılında 14,5 milyon adet hafif araç satışı gerçekleşti. Bu bağlamda otomotive yönelik artan ihtiyacın, dispersiyon ajanlarına olan talebin yükselmesine neden olması bekleniyor; çünkü bu maddeler, otomotiv kaplamalarında pigmentlerin, dolgu maddelerinin ve diğer katkı maddelerinin homojen dağılımının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Türe göre segment dağılımı Su bazlı segment, 2022 yılında %79,4’lük pay ile pazara
hakim oldu. Bu durum boyalar, kaplamalar ve mürekkepler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlere yönelik artan talebe bağlanıyor. Su bazlı dispersiyon maddeleri, çevre dostu formülasyonların geliştirilmesine katkıda bulundukları için bu taleple uyumludur.

Bunlar, su molekülleriyle etkileşime girmelerini sağlayan hidrofilik özelliklere sahip yüzey aktif maddeler veya polimerik bileşikleri ifade ediyor. Partikül yüzeyine tutunan fonksiyonel gruplar içeren su bazlı dispersiyon ajanları, partiküller ve sıvı ortam arasındaki ara
yüzey gerilimini azaltılmasını sağlıyor. Solvent ve yağ bazlı olmak üzere diğer türlerin de tahmin dönemi boyunca büyüme göstermesi bekleniyor.

Solvent bazlı ürünler, katı partikülleri solvent bazlı sistemlerde dağıtmak için formüle ediliyor. Bu dispersiyon ajanları, formülasyonda kullanılan solventte iyi çözünürlüğe sahip olan ve genel performansı iyileştirerek nihai ürünün dayanıklılığını artıran organik
bileşikleri ifade ediyor. Yağ bazlı dispersiyon ajanları ise yağ bazlı sistemlerde kullanılmak üzere özel olarak formüle ediliyor. Yağ bazlı boyalar, vernikler ve kaplamalar gibi yağ bazlı formülasyonlarda katı partikülleri veya pigmentleri dağıtmak için tasarlanıyor.

Yapısal segment dağılımı

Anyonik segment 2022 yılında %37,8’lik payla yapısal segment pazarında lider oldu. Bu durumu boyalar, kaplamalar, mürekkepler, yapıştırıcılar ve seramikler de dahil olmak üzere geniş uygulama alanlarına bağlamak mümkün. Formülasyonlardaki partiküllerin topaklanmasını veya çökmesini önleyerek mükemmel dispersiyon stabilitesi sunan bu segment, renk gelişiminin iyileşmesini, viskozitenin azalmasını ve son ürünün genel performansının artmasını sağlıyor.

Ayrıca, çevresel düzenlemelerin yanı sıra sağlık ve güvenlik alanlarında sahip olduğu avantajlar nedeniyle popülerlik kazanan su bazlı sistemler için özellikle uygundurlar. Bu dispersiyon ajanları; pigmentleri ve katkı maddelerini su bazlı kaplamalarda, mürekkeplerde ve diğer formülasyonlarda etkili bir şekilde dağıtarak anyonik dispersiyon ajanlarına yönelik talebin artmasına katkıda bulunuyor.

Hem hidrofilik hem de hidrofobik özelliklere sahip olan amfoterik dispersiyon ajanları, tahmin dönemi boyunca büyümeye tanık olması beklenen bir diğer segment. Su ve polar olmayan maddeler için güçlü bir afiniteye sahip olan hidrofilik veya hidrofobik maddelerin
aksine amfoterik dispersiyon ajanları çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Bu nedenle, her iki tür malzeme ile de etkileşime girebiliyorlar. Hem asidik hem de alkalin koşullarda iyonize olabilen fonksiyonel gruplar içeryorlar. Bu fonksiyonel gruplar genel olarak farklı pH seviyelerinde hem pozitif hem de negatif yüklere sahip olan glisin veya betain gibi amino asitleri içeriyor.

Bu benzersiz özellik, dispersiyon ajanlarının yüzey yüklerinden bağımsız olarak çok çeşitli partiküller ve maddelerle etkileşime girmesini sağlıyor. Elektrostatik ve sterik stabilizasyon mekanizmalarının kombinasyonu ile çalışan amfoterik dispersiyon ajanları, bir sisteme eklendiğinde partiküllerin ve damlacıkların yüzeyine tutunarak bu maddelerin birleşmelerini önleyen koruyucu bir tabaka oluşturabilir.

Dispersiyon ajanlarının fonksiyonel grupları üzerindeki yükler, partiküllerin yüzey yükleriyle etkileşime girmelerini mümkün hale getirerek elektrostatik stabilizasyon sağlıyor. Ayrıca, dispersiyon ajanlarının hidrofilik veya hidrofobik kısımları çevredeki sıvılara uzanarak dağılmış partiküller arasında itici bariyerler oluşturup bu maddelerin stabilitelerinin korunmasına yardımcı oluyor.

 

Bölgesel dağılım

Asya Pasifik bölgesi 2022 yılında %39’luk payla pazara hakim oldu. Bu durum, özellikle Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri gibi ülkelerdeki hızlı sanayileşmeden kaynaklanıyor. Bu endüstriyel büyüme, boya ve kaplama, yapıştırıcı, tekstil ve ilaç gibi çeşitli sektörlerde ürüne olan talebi artırıyor. Dispersiyon ajanları, bu endüstrilerde bileşenlerin optimum dağılımını ve stabilitesini sağlamak için gerekli.

International Trade Administration’a göre Çin dünyanın en büyük inşaat pazarı ve bu bölgede sektörün 2022’den 2030’a kadar yaklaşık %8,6’lık bir büyüme göstermesi bekleniyor. Ayrıca, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı’na göre 2020 yılında Çin’de 14. Beş Yıllık Plan’ın uygulanması, Çin’in kentsel yaşam koşullarının kalitesini artırmak için ülkede daha yeşil ve verimli şehirler geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Öte yandan, Hindistan hükümeti tarafından ülkenin altyapısını iyileştirmek için atılan adımlar da inşaat sektörünün büyümesine yardımcı oluyor. Bu nedenle, gelişen inşaat sektörünün bölgedeki ürünlere olan talebi yükseltmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika, tahmin dönemi boyunca büyümeye tanık olması beklenen bir diğer bölge. Bölge, hem konut hem de ticari inşaat projelerinin etkisiyle boya ve kaplama sektöründe güçlü bir büyüme gösterdi. Tüketiciler çevre dostu ve yüksek performanslı kaplamalara
öncelik verdikçe dispersiyon maddelerine olan talep de artıyor.

World Paints and Coatings Industry Association’a göre, Kuzey Amerika boya ve kaplama
pazarı 2022 yılında 33,92 milyar ABD doları değerindeydi. Kanada, Meksika ve ABD gibi ülkelerde ev yenileme faaliyetlerinin sayısındaki artış nedeniyle pazarın önümüzdeki yıllarda büyümeye tanık olması bekleniyor.

 

Kaynak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Öne çıkan haberler