Farmasötik Alanda Lipidler

09 Nisan 2021

Lipitler, proteinler, şekerler ve nükleik asiterle birlikte biyolojik organizmanın dört ana moleküler bileşeninden birisidir. Organizmaların temel bir bileşeni olan lipidler (lipidom), daha çok biyolojik sistemlerde hücre zarlarının oluşumunda ve enerji depolamadaki rolleriyle bilinir. Lipidomik araştırmalar, biyolojik numunelerdeki lipidlerin profillenmesi, tanımlanması ve analizlerini kapsamaktadır.

Son zamanlarda, bu oldukça karmaşık molekül sınıfı, çok sayıda araştırma alanındaki çalışmalarda yerini de almaktadır. İnsan lipidomunda, tahmini en az 100.000 farklı lipit türü bulunmakta olup, proteinlerden daha fazla lipit çeşitliliği olduğu da dikkat çekicidir. Bunların yanısıra hücre sinyalizasyonu, adezyon, migrasyon ve nörotransmisyon gibi birçok hücresel süreçte önemli bir rol oynayan oldukça çeşitli ve dinamik moleküllerdir. Bu nedenle, lipid biyolojisi, özellikle tıbbi ve farmasötik araştırmalarda giderek daha fazla çalışmada konumlandırılmaktadır.

İmmünoterapi ve Aşı Araştırmaları

Salmonella minnesota R595’ten türetilen heterojen monofosforil lipid A (MPL) kullanan aşı adjuvanları, hayvan ve insan aşılarında heterolog proteinlere th-1 tipi bağışıklık tepkilerini indüklemede güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Avanti® Polar Lipids, sentetik MPL türevleri ve adjuvan sistemlerin uygulanmaya başlanmasıyla immünoterapi ve aşı geliştirmede devrim yarattı. Aynı zamanda, bağışıklık tepkisini indüklemede öncül doğal ürünleri kadar etkili ve güvenli olan tek bir moleküler tür içeren MPL’nin çoklu Avanti® MPL analogları da sunuyoruz.

PHAD®, 3D-PHAD®, ve 3D(6A)-PHAD® adjuvanları, çeşitli antijenler kullanılarak hayvanlar üzerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Her durumda, bu adjuvanlar bakteri bazlı/kaynaklı MPL’ye benzer bir aktivite ve güvenlik profili sergilerler.

Lipidomik Araştırma

Lipidomik araştırmalarda önemli ilerlemeler kaydediliyor!

Dünyada kaç farklı hastalık türü var? Bu hastalık türleri için nasıl tedavi bulabiliriz? Hepsi için bunu yapamayabiliriz, ancak daha iyi tedaviler geliştirebiliriz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hastalıkların nedenlerini ve fizyolojik süreçlerini ve lipidlerin moleküler ve biyokimyasal yönlerinin nasıl bir rol oynadığını anlamayı kolaylaştırmaktadır.

Lipidomik araştırmaların hastalığın biyobelirteçleri olarak lipidleri tanımlama ve ölçmeye yönelik umut verici uygulaması sayesinde, lipidomik araştırmalar son yıllarda önemli ölçüde ilerlemiştir. Ayrıca, lipitler hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünlerde başarıyla kullanılmaktadır.

Kanser, her yıl milyonlarca insanı etkileyen bir hastalıktır. Lipidomik araştırmalar, kanser araştırmalarını, tedavilerini ve immünoterapi yaklaşımlarını geliştirmektedir. Hücresel sinyal yolaklarındaki ve düzenleyici mekanizmalardaki değişiklikler, kanser gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Hücrelerdeki patofizyolojik durumlardaki varyasyonların kesin olarak tespit edilmesi, etkili ve kişiye özel kanseri hedefleyen tedaviler sağlamak için çok önemlidir.

Hücre zarları, antikanser ilaçlar için ideal biyomimetik nano-taşıyıcılardır. Ayrıca, konakçı immün sistemi kanser hücrelerini etkili bir şekilde öldürmek için etkinleştirilebilir. Akıllı nano-malzemeler, nanopartikülleri hücre zarları ile kapsülleyerek eşzamanlı kanser radyosensitizasyonu ve kesin antianjiyogenez elde etmek için tasarlanabilir.

Bu lipidomik araştırma, insan hastalığı anlayışımızı ilerletmeye ve yeni ilaç hedeflerine ve tedavilerine öncülük etmeye önemli ölçüde katkıda bulunur.

Avanti, lipidomik çalışmalarda standart olarak kullanılabilen çok geniş bir yelpazede yüksek kaliteli lipitler sunar.

Merck olarak Türkiye’de Avanti® Polar Lipids araştırma ürünlerini sizlere sunuyoruz.

Bu gelişmiş lipidomikler, adjuvanlar ve ekipman ürünleri, Polar Lipids şirketi tarafından üretilmektedir ve Avanti® etiketine sahiptir. İş ortaklığımız sayesinde, birinci sınıf ve en kaliteli araştırma lipidlerindeki Avanti® saflığını uzman ürün desteğimiz ile birleştirerek sizlere ulaştırmaktayız.

 • Fosfolipidler
 • Doğal ve sentetik lipidler Sfingolipidler
 • Steroller
 • Floresan lipidler Deterjanlar Lipidomik
 • Biyoaktif lipidler
 • Yağ asidi modifiye lipidler Headgroup modifiye lipidler
 • Koenzim A ve türevleri 
 • Kararlı izotoplar ve ESR probları
 • Polimerler ve polimerleşebilir lipitler
 • Katyonik lipidler (transfeksiyon)
 • Nötral lipidler
 • Aurora® gold problar

 

Lipidler, farmasötik yardımcı maddeler olarak doğal ve sentetik fosfolipitlerin üretimi, kullanımı ve özelliklerinin karşılaştırılması, kütle spektrometresi tabanlı lipidomik ve farmasötik araştırmalarda lipidlerin uygulanması, yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi tabanlı lipidomik, lipit bazlı nanomalzemeler, suprapartiküller ve lipitler arasındaki kiral spesifik etkileşimler gibi çalışmalara konu olmuştur.

Kaynakça:
Shevchenko A., Simons K. (2010) Lipidomics: coming to grips with lipid diversity. Nat Rev Mol Cell Biol. 11:593–598
Ekroos K. (2021) Leaving the Wild West Era of Lipidomics. European Journal of Lipid Science and Technology from Wiley, 2:7-10
Anderson A. (2020) Lipidomics. European Journal of Lipid Science and Technology from Wiley, 1:3