Fotovoltaik (PV) Panel Atık Hacimleri-5

26 Nisan 2021

Bu yazımızda seçilen ülkelere göre ayrıntılı PV paneli atık tahminleri 2016’dan 2050’ye kadar gösterilmektedir. Ülkeler, PV dağıtımı ve beklenen büyüme söz konusu olduğunda bölgesel liderliklerine göre seçilmiştir. Projeksiyonlar, önceki bölümün global tahminleriyle aynı Weibull fonksiyon parametreleri kullanılarak modellenmiştir. Bireysel ülkelerde PV panellerinin öngörülen atık hacimleri, mevcut ve gelecekteki yıllık kurulumlara dayanmaktadır ve her ülke için mevcut olan girdi verilerine dayanmaktadır. Tarihsel kümülatif kurulu PV kapasitesi, her ülkede, 2030’a yönelik gelecek projeksiyonların yanı sıra, basit bir enterpolasyonla açıklanır.

Ömrünü tamamlamış PV panellerinin tahmini kümülatif atık hacimlerinin ülkeye göre modellenmiş sonuçları (t) Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Ömrünü tamamlamış PV panellerinin tahmini kümülatif atık hacimleri (t)

 

2030 Yılına Kadar PV Panel Atık Projeksiyonları

Modellenen sonuçlar, 2030 yılına kadar beklenen en yüksek PV paneli atık akışlarının, senaryoya bağlı olarak 3,5 milyon tona kadar biriken Asya’da olduğunu göstermektedir. Yenilenebilir enerji dağıtımında bölgesel Asya şampiyonları da bu nedenle en yüksek atık akışını yaşayacaklar. Örneğin, Çin 2030’da 420 GW’lık bir kurulu PV kapasitesine sahip olacak ve aynı yıl içinde 200.000 ton ile 1,5 milyon ton arasında atık biriktirebilecektir. Bunu, 2030 yılına kadar kümülatif PV-atık olarak sırasıyla 200.000 ton ile 1 milyon ton ve 50.000325.000 ton arasında tahminlerle Japonya ve Hindistan izliyor.

Avrupa’nın 2030 yılına kadar 3 milyon tona varan tahmini atık ile ikinci en büyük PV atık pazarını sunması bekleniyor. 75 GW PV kapasitesi öngörülen Almanya’nın 2030 yılına kadar 400.000 ila 1 milyon ton PV panel atığıyla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Gelecekteki diğer önemli PV atık pazarlarının İtalya ve Fransa’yı içereceği tahmin edilmektedir.

2030 yılına kadar kurulu PV’de beklenen kümülatif 240 GW ile ABD, Kuzey Amerika’da toplam kurulu PV kapasitesi açısından lider olacaktır. O zamana kadar 170.000 ila 1 milyon ton arasında atık üretmesi öngörülüyor. Kanada (80.000 tona kadar) ve Meksika (30.000 tona kadar) gibi ülkeler de 2030 yılına kadar artan PV atık akışları yaşayacak.

2030’a kadar Afrika ve Latin Amerika’nın da artan PVatık hacimlerini göreceği tahmin ediliyor. Güney Afrika (2030’a kadar 8.500-80.000 ton) ve Brezilya (2030’a kadar 2.500-8.500 ton) bu açıdan bölgesel liderler olacaktır. 2030 yılına kadar diğer önemli PV-atık pazarları arasında 25.000-150.000 ton kümülatif atığa sahip Kore Cumhuriyeti ve 30.000-145.000 t ile Avustralya yer alacak.

2030-2050’de Atık Hacmi Artışı

2010’dan bu yana PV dağıtımındaki dünya çapındaki artış ve paneller için ortalama ömür ve arıza oranları göz önüne alındığında, atık hacimlerinin 2030’dan sonra daha hızlı artacağı kesindir. 2030’da ise ilk üç PV paneli atık ülkesinin Çin, Almanya ve Japonya’yı içermesi beklenmektedir. 2050 yılına kadar tablo biraz değişiyor. O zamana kadar Çin’in hala en büyük miktarda atığı (13,5-20 milyon ton) biriktirdiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Almanya ABD tarafından geride bırakıldı (7.5-10 milyon ton), sonra Japonya (6.5-7,5 milyon ton) ve Hindistan onu (4.4-7,5 milyon ton) takip ediyor. 2030 ve 2050 yıllarında ilk beş ülke tarafından düzenli kayıp ve erken kayıp atık tahminleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu bölümde sunulan analiz, 2050 yılına kadar ülke ve bölge bazında ve küresel ölçekte PV panel atık akışları için nicel tahminler geliştirmektedir. Aynı zamanda ölçekte, PV panelleri ve dolayısıyla atıkları, bir sonraki bölümde tartışılacak olan bileşim ve düzenleyici sınıflandırma açısından farklılık gösterir.

 

Şekil 1. Erken kayıp senaryosu (üstte) ve düzenli kayıp senaryosu (altta) ile 2050’de ilk beş ülke tarafından kullanım ömrü sonu PV panellerinin tahmini kümülatif atık hacimleri