İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği

25 Temmuz 2018

Cevher Hazırlama Mühendisliği, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından çok yönlü bir yapıya sahip olup kendi  alanında özgün bir yer işgal etmektedir.

Cevher Hazırlama; üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

turkchem tv

Bu bağlamda Cevher Hazırlama; Kurşun, Çinko, Bakır, Demir, Krom, Mangan, Bor gibi elementleri içeren cevherleri teknolojik aşamalardan geçirerek metal içeriklerini belli seviyelere çıkaran, endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılan mineral kaynaklı hammaddeleri istenmeyen safsızlıklardan arındıran ve yine mineral kaynaklı malzemeleri belirli boyutlara getiren bir sanayi dalıdır.

Bu yüzden de bir fabrikanın tasarımı ve çalıştırılması gibi mühendislik ve teknolojik bilgi birikimini gerektiren işlemler Cevher Hazırlama’da önem kazanmaktadır.

Türkiye ve dünyada günümüzün en önemli sorunlarından birisi ucuz ve temiz enerji üretimidir. Bugün elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kömüre dayalı termik santrallerde üretilmekte; ayrıca, çeşitli katı ve gaz yakıtların elde edilmesinde kömür kullanılmaktadır.

Sanayi ve evlerde tüketilen temiz ve nitelikli kömürlerin üretimi çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği denetiminde çevre dostu nitelikleri iyileştirilmiş kömürlerin hazırlanması daha verimli olarak gerçekleştirilebilmekte ve böylece hem çevre hem de ekonomik açıdan büyük yararlar sağlanabilmektedir.

Ülkemizde bulunan ve çoğunlukla yabancı teknoloji ve elemanlar vasıtasıyla değerlendirilen değerli ve nadir metaller ile ileri teknoloji hammaddeleri, (Au, Ag, Ni, Ge, Se, Te), nükleer enerji hammaddeleri (U, Th) ülkemizde yetişmiş, özel bilgi ve deneyimle donanmış, bu alandaki güncel bilgileri ve teknolojileri kullanabilen Cevher Hazırlama Mühendisleri sayesinde değerlendirilecektir.

Ayrıca, her türlü evsel ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi ve her türlü sıvı-katı ayırma işlemleri Cevher Hazırlama Mühendisliği’nin uğraş alanı içinde yer almaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bir Cevheri olarak yeni Cevherleri aramızda görmek bizleri onurlandıracak ve daha da güçlü kılacaktır.


Prof. Dr. Ayhan Ali Sirkeci

İstanbul Teknik Üniversitesi
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Bölümü-Bölüm Başkanı